Top 5 beleggingsfondsen in alternatieve energie: de verschillen zijn groot

Als beleggingscategorie is alternatieve energie vooralsnog een niche. Beleggingsfondsen die zich richten op dit thema bleven ondanks de dalende olieprijs redelijk overeind, maar zowel de onderlinge verschillen als de volatiliteit zijn groot.

Anton Reijinga, 09 februari, 2015 | 7:00
Facebook Twitter LinkedIn

Dit blijkt uit een inventarisatie op basis van data van Morningstar. De fondscategorie 'alternatieve energie' was per eind 2014 circa EUR 2,5 miljard groot.

Volatiliteit
Vorig jaar werd er EUR 187 miljoen aan de fondsen onttrokken. Fondsanalist Jeffrey Schumacher van Morningstar wijst erop dat beleggers het segment vooral als nichebelegging zien. 'En dat zou het ook moeten zijn.'

Wat hem het eerst in het oog springt zijn de afwijkende risicomaatstaven. 'Ik denk dat dit een belangrijk element is van deze categorie. De volatiliteit is van tijd tot tijd enorm, wat vooral is terug te zien in de max drawdown die tweemaal zo hoog ligt als voor de MSCI World Index.'

Enerzijds, is dit te verklaren uit de sector zelf waarin wordt belegd. Anderzijds, ligt het aan de vaak geringe omvang van de onderliggende bedrijven.

Subsidies
De fondsen beleggen een groot deel van het fondsvermogen in alternatieve energiebronnen, zoals windenergie en zonne-energie. 'Deze bedrijven zijn erg afhankelijk van subsidies en hebben de afgelopen jaren hun specifieke problemen gekend, waardoor sommige in serieuze problemen kwamen', aldus Schumacher.

Als voorbeeld noemt hij de Deense windturbinebouwer Vestas Wind Systems. Dit bedrijf was tot 2008 nog een lieveling van beleggers, maar werd door de crisis hard geraakt. 'Een aaneenschakeling van winstwaarschuwingen als gevolg van overaanbod, toenemende concurrentie uit China, dalende marktvraag en wisselingen in de top', somt de Morningstar-analist op.

De koers van Vestas zakte van 700 Deense kroon in 2008 naar een dieptepunt van 24 kroon in 2012. In 2013 veerde het aandeel 413 procent op, om daar vorig jaar nog 47 procent aan toe te voegen.

Ook zonne-energie kent risico's van deze aard, weet Schumacher. Chinese aanbieders overspoelden de markt met zonnepanelen tegen dumpprijzen, wat verdienmodellen onder druk zette.

Verschillende thema's
Alternatieve energie is echter niet het enige thema waarin de fondsen in de categorie beleggen. 'Ook energie-efficentie is een belangrijk thema.'

Bedrijven die zich richten op energiebesparing of energietransport kunnen portefeuillekandidaten zijn, net als bedrijven die zich toeleggen op het opslaan van energie. Sommige fondsen reserveren een plekje voor traditionele energiebronnen, zoals aardgas, weet Schumacher.

Daling olieprijs
Ondanks de impact die de prijs van fossiele brandstoffen op de winstgevendheid heeft, heeft de sector aternatieve energie de recente daling van de olieprijs redelijk doorstaan. Schumacher wijst op het negatieve rendement van de Morningstar-categorie aandelen sector energie, van minus 7,8 procent in 2014, terwijl de sector alternatieve energie een positief rendement van 2,8 procent behaalde.

'Vooral in het vierde kwartaal is het verschil flink opgelopen, toen de fossiele brandstoffen met 17 procent daalden, terwijl alternatieve energie met 4 procent onderuit ging', aldus de analist.(Klik op tabel voor vergroting)


Lees ook de analistenrapporten over deze beleggingsfondsen: RobecoSAM Smart Energy EUR, Pictet Clean Energy EUR, BlackRock GF New Energy, Vontobel New Power en Deutsche Invest I Clean Tech.


Dit artikel is een co-productie van Morningstar en Fondsnieuws en verscheen ook op fondsnieuws.nl.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten