De onzekere toekomst van de Europese economie

Het is momenteel veel minder moeilijk om ETFs te vinden met een blootstelling aan de eurozone dan om de Europese economie te voorspellen. Morningstar vergelijkt de prognoses en bespreekt ETFs op de EURO STOXX 50.

Lee Davidson 26 februari, 2013 | 9:19

De Deense natuurkundige Niels Bohr merkte eens treffend op: “Voorspellen is erg moeilijk, vooral als het de toekomst betreft”. Dat geldt helemaal voor de route die fragiele Europese economie gaat afleggen. Veel erkende economen en gerespecteerde instanties hebben eind vorig jaar en begin dit jaar voor hun outlooks hun algoritmen, modellen en kristallen bollen ingezet om aan te geven welke richting de eurozone opgaat. Het is interessant om te kijken waar deze voorspellers het met elkaar eens zijn, maar nog meer waar hun voorspellingen juist het meest van elkaar afwijken. Voor welke landen verwachten ze groei en welke economieën zullen krimpen? Het antwoord op deze vragen geeft een meer genuanceerd begrip van de risico’s die eurozone in 2013 bedreigen.

In onderstaande tabel staat het verwachtte bbp voor de eurozone in 2013 samen met prognoses voor Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Griekenland en het Verenigd Koninkrijk. Dit overzicht is bij lange na niet uitputtend, maar het is wel representatief voor de variëteit aan opinies. De vooruitzichten komen van een groep vooraanstaande publieke en private organisaties waaronder het IMF, Eurostat, de Bundesbank, Moody’s en Fitch.

De kolom ‘Forecast value’ is een gelijk-gewogen gemiddelde van elke voorspelling. ‘Standard Deviation’ is de standaard deviatie of afwijking van het voorspelde bbp ten opzichte van het gemiddelde. De kolommen met de titel ‘Lower 95%’ en ‘Upper 95%’ geven de eindpunten van de interval aan met een overtuiging van 95 procent (wat inhoudt dat van alle gemaakte voorspellingen ruwweg 95 procent binnen deze grenzen zou vallen). Het ‘Number of Observations’ verwijst naar het aantal prognoses dat voor elk land is meegenomen.De tabel maakt een aantal dingen duidelijk. Ten eerste de enorme onenigheid over waar het met de Italiaanse economie heen gaat, zie de hoogste standaarddeviatie van 0,87 procent. Ten tweede lijkt er een relatief weinig verschil in de opvattingen over de groei van de Duitse en Spaanse economie. Dat de Duitse economie groei laat zien en de Spaanse niet, daar is iedereen het wel over eens. Spanje en Griekenland zullen niet aan een krimp van hun economie ontkomen.

Italië overschaduwd door onzekerheid
Wat zouden die onzekerheden kunnen zijn waaraan Italië het hoofd moet bieden en waarover de voorspellingen zo enorm uiteenlopen? Op moment van schrijven zit Italië in de aanloop naar de verkiezingen en verdeelt de escalerende politieke onzekerheid de meningen over de bbp-voorspellingen wellicht nog meer, aangezien de volgende regering het door de technocraat Mario Monti ingevoerde structurele hervormingsprogramma al dan niet zal terugschroeven.

Maar de electorale onzekerheid is slechts een deel van het probleem, want de vertrouwensindices moeten nog uitwijzen welke richting het uitgaat. Het ondernemersvertrouwen in Italië, zoals gemeten door ISTAT, heeft historisch gezien een gemiddelde van 100,3, maar in december stond de index op 88,9, de negende opeenvolgende maand met een resultaat onder 90. Sommige analisten verwachten dat het ondernemersvertrouwen zich weer in de richting van zijn gemiddelde zal herstellen als het programma voor rechtstreekse monetaire transacties (OMT) van de ECB wordt geactiveerd en de obligatierente nog verder daalt.

De Italiaanse index van het consumentenvertrouwen, ook van ISTAT, wijst op een aanhoudende verzwakking met voor december een resultaat van 90,7. Dat is ver onder zijn historische gemiddelde van 111,5. De meest pessimistische voorspellingen zijn er wellicht van uitgegaan dat het sentiment slechter zal worden, met name als de nieuwe Italiaanse regering het nodig acht om verdere budgettaire bezuinigingen door te voeren als compensatie voor de dalende belastinginkomsten. Een volgende ronde van besparingsmaatregelen zou het probleem alleen maar doen verergeren.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Om dit artikel te kunnen lezen, kunt u zich inschrijven als Morningstar Basic Member

Registreer gratis

Over de auteur

Lee Davidson  is an ETF analyst with Morningstar Europe.

Bevestiging bezoeker


Onze website maakt gebruik van cookies en andere technologieën om een op u afgestemde ervaring te kunnen leveren, en te begrijpen hoe u en andere bezoekers onze website gebruiken. Zie 'cookie opties' voor verdere details.

  • Andere Morningstar websites
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.      Gebruiksvoorwaardenen      Privacybeleid.    Cookie toestemming
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookies