10 ondergewaardeerde aandelen die hun dividend kunnen verhogen

Morningstar brengt u een overzicht van 10 Europese aandelen die onder hun fair value noteren en naar verwachting hun dividend in 2024 zullen kunnen verhogen. Vooral de Europese banken gooien hoge ogen.

Lukas Strobl 06 februari, 2024 | 14:56
Facebook Twitter LinkedIn

Pop-art graphic of money raining on people

Het hoogtepunt van het winstseizoen staat voor de deur en daarmee ook het grootste deel van de jaarlijkse dividendaankondigingen van Europese bedrijven. We kijken naar aandelen die het potentieel hebben om dit jaar hogere rendementen te halen.

We hebben de consensus dividendverwachtingen vergeleken van 83 aandelen die tegen een korting noteren, aangeduid met Morningstar ratings van 4 en 5 sterren. Deze rating weerspiegelt de discount van een aandeel ten opzichte van de reële waarde die Morningstar eraan toekent en de onzekerheid omtrent die reële waarde schatting.

Omdat het hier om inkomen gaat, hebben we aandelen met een dividendrendement van minder dan 2% en aandelen met een verwachte jaarlijkse dividendgroei van minder dan 20% uitgesloten.

Banken spelen een belangrijke rol, met vier aandelen in de lijst. Volgens Morningstar-analist Johann Scholtz "stelt een combinatie van gezonde kapitaalniveaus en een wezenlijke verbetering van de winstgevendheid de Europese banken in staat om genereuzer te zijn met dividenden". Kijkend naar individuele namen voegt de analist toe: "Voor ABN en ING wordt de impact van hogere rentetarieven vertraagd door de aard van hun kredietportefeuilles, dus zij zouden veerkrachtigere nettorentebaten moeten zien. De activiteiten van BBVA en Santander bevinden zich voornamelijk buiten de eurozone en worden dus minder beïnvloed door rentebesluiten van de ECB." 

Dit is het overzicht van ondergewaardeerde Europese aandelen die in staat zijn om hun dividend te laten groeien conform de hierboven geschetste criteria:

 

Continental AG (CON)

Morningstar Rating: ★★★★★
Laatste jaardividend: EUR 1,50
Schatting komend jaardividend: EUR 1,96 (Factset Consensus)
Forward Dividendrendement: 2,7%

Gezien de industrietrends op het gebied van connectiviteit, elektronica en veiligheid denken wij dat de inkomsten van Continental met ongeveer 2 tot 4 procentpunten extra zullen groeien ten opzichte van onze geschatte gemiddelde jaarlijkse langetermijngroei van 1%-3% in de wereldwijde autoproductie. Uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling die boven het industriegemiddelde liggen, maken consistente product- en procesinnovatie mogelijk, wat de inkomstengroei van Continental, een gezond rendement op geïnvesteerd kapitaal en een Narrow Moat rating ondersteunt.

Read Morningstar analyst Richard Hilgert's full take on the stock

 

Ageas (AGS)

Morningstar Rating:★★★★★
Laatste jaardividend: EUR 2,10
Schatting komend jaardividend: EUR 3,21 (Factset Consensus)
Forward Dividendrendement: 8,1%

Ageas is een groeiend bedrijf, maar het zou er goed aan doen om een voorbeeld te nemen aan andere middelgrote Europese multi-line verzekeraars en zich te concentreren op kernmarkten. Ageas is duidelijk sterk op thuismarkt België, waar het marktleider is en een dominante speler op het gebied van langetermijnsparen. De strategie is om door te gaan met de verschuiving naar unit-linked producten die ondanks lagere marges niet-kapitaalintensief zijn. Dit is waarschijnlijk een van de redenen achter de geleidelijke stijging van het rendement op eigen vermogen.

Investeringen hebben de klantenservice behoorlijk verbeterd en het aanbod spaarproducten, en dit creëert een trouwe klantenbasis. Deze investeringen zijn gericht op het verbeteren van de acceptatienormen en ondanks de hogere kosten is het netto-effect bij schadeverzekeringen positief. Ageas is toonaangevend op het gebied van ziektekostenverzekeringen en de uitgaven voor ziektekosten behoren in België tot de hoogste in Europa. Het bedrijf richt zich op prijsstabiliteit en ambulante zorg. 

Read Morningstar analyst Henry Heathfield's full take on the stock.

 

Proximus (PROX)

Morningstar Rating: ★★★★
Laatste jaardividend: EUR 0,84
Schatting komend jaardividend: EUR 1,20 (Factset Consensus)
Forward Dividendrendement: 13,3%

Proximus, de gevestigde telecomoperator in België, leidt de markt in breedband samen met kabelcollega Telenet, met marktaandelen van respectievelijk ongeveer 45% en 35%. Wij zijn van mening dat de Belgische breedbandmarkt een rationeel oligopolie is waarbij Telenet domineert in Vlaanderen en Proximus in Wallonië. Proximus heeft een vast netwerk in het hele land, terwijl Telenet en Voo (een andere kabelexploitant, overgenomen door Orange in 2022) alleen actief zijn in respectievelijk Vlaanderen en Wallonië.

Read Morningstar analyst Javier Correonero's full take on the stock.

 

Banco Santander (SAN)

Morningstar Rating: ★★★★
Laatste jaardividend: EUR 0,10
Komend jaardividend: EUR 0,20 (Factset Consensus)
Forward Dividendrendement: 5,5%

Santander genereert ongeveer 45% van zijn inkomsten uit zijn zeer winstgevende Latijns-Amerikaanse activiteiten. De ondermaatse rendementen die Santander in het verleden in Europa en de VS heeft behaald, hebben de hoge dubbelcijferige rendementen op eigen vermogen die Santander genereert met haar Latijns-Amerikaanse activiteiten aan het zicht onttrokken.

Santander heeft er vertrouwen in dat het de winstgevendheid van zijn Europese en Amerikaanse activiteiten aanzienlijk kan verbeteren, gesteund door hogere rentetarieven. Wij vragen ons af of Santander haar winstgevendheid kan verbeteren, kapitaal kan vrijmaken en haar waardering kan verhogen door haar veelheid aan activiteiten in te krimpen, zodat de bank alleen actief is in gebieden waar ze een duidelijk concurrentievoordeel heeft. 

Read Morningstar analyst Johann Scholtz's full take on the stock. 

 

Unibail-Rodamco-Westfield (URW)

Morningstar Rating: ★★★★
Laatste jaardividend: EUR 0,00
Komend jaardividend: EUR 2,72 (Factset Consensus)
Forward Dividendrendement: 4,0%

De activa in de vastgoedportefeuille blijven van hoge kwaliteit, met winkelcentra die tot de beste van Europa en de VS behoren. Tot de iconische bezittingen behoren de Carrousel du Louvre in Parijs, Westfield Mall of Scandinavia in Stockholm, Westfield centra in Stratford en Shepherd's Bush in Londen, het Westfield World Trade Center in New York en Westfield Valley Fair in de regio San Francisco.

Wij verwachten dat de winkelcentra van URW sterk zullen presteren naarmate de economische omstandigheden normaliseren en rivaliserende winkelcentra van lagere kwaliteit in de VS hun deuren sluiten. De grote schuldenlast van URW zet de balans echter onder druk. URW was in staat om schulden uit te geven tijdens de covid-19 crisis tegen goedkope prijzen, zij het wel tegen iets hogere niveaus dan in 2019, maar moet vaart maken met schulden afbouwen. 

Read Morningstar analyst Alexander Prineas's full take on the stock. 

 

ABN AMRO Bank (ABN)

Morningstar Rating: ★★★★
Laatste jaardividend: EUR 0,99
Komend jaardividend: EUR 1,40 (Factset Consensus)
Forward Dividendrendement: 10,3%

Sinds ABN Amro in handen van de Nederlandse overheid is gekomen, is het een van de eenvoudigere banken in Europa. Het is in wezen een retail- en zakenbank met beperkte kapitaalmarktactiviteiten. Haar sterke retail-spaardepositobasis ondersteunde een bovengemiddelde winstgevendheid totdat de negatieve rente pijn begon te doen. De kredietportefeuille die gedomineerd wordt door vastrentende hypotheken helpt in zo'n situatie ook niet. De lange looptijd van de kredietportefeuille dwingt ABN Amro om duurdere langetermijnfinanciering te gebruiken om het liquiditeitsrisico te beheren, wat vervolgens de druk op de marges vergroot in een dalende renteomgeving.

Read Morningstar analyst Johann Scholtz's full take on the stock. 

 

ING Groep (INGA)

Morningstarr Rating: ★★★★
Laatste jaardividend: EUR 0,56
Komend jaardividend: EUR 1,07 (Factset Consensus)
Forward Dividendrendement: 4,0%

Naar onze mening is het sterk geconcentreerde Nederlandse banksysteem een van de aantrekkelijkste in Europa. De top-drie Nederlandse banken hebben samen meer dan 90% van de bankrekeningen onder hun hoede. Dit niveau van concentratie staat in schril contrast met de gefragmenteerde banksystemen die kenmerkend zijn voor een groot deel van de eurozone. ING is marktleider op het gebied van Nederlandse betaalrekeningen met een marktaandeel van 40%.

Het marktleiderschap van ING vertaalde zich in een rendement op eigen vermogen van 24% voor de Nederlandse bankactiviteiten van ING in boekjaar 2019, wat aanzienlijk hoger is dan het rendement op eigen vermogen van 6% van het geconsolideerde bankwezen in de eurozone, zoals berekend door de Europese Centrale Bank. De andere activiteiten van ING, buiten haar Duitse activiteiten, doen weliswaar afbreuk aan de algehele winstgevendheid, maar ING blijft een van de meer winstgevende onder de banken in de eurozone die Morningstar volgt. 

Read Morningstar analyst Johann Scholtz's full take on the stock. 

 

BBVA (BBVA)

Morningstar Rating: ★★★★
Laatste jaardividend: EUR 0,35
Komend jaardividend: EUR 0,62 (Factset Consensus)
Forward Dividendrendement: 7,7%

Het onbetwiste kroonjuweel in de portefeuille van BBVA is de zeer winstgevende Mexicaanse activiteit. BBVA is duidelijk marktleider in de oligopolistische Mexicaanse banksector: 40% van de Mexicanen ontvangt zijn salaris op een lopende rekening van BBVA. Deze benijdenswaardige positie heeft BBVA gesteund in zijn vermogen om in Mexico consistent ROE's van meer dan 20% te genereren. Geopolitieke spanningen leiden tot een reorganisatie van wereldwijde toeleveringsketens, waarbij Amerikaanse bedrijven sommige uitbestede activiteiten dichter bij huis willen brengen. Deze trend zou op lange termijn een seculair groeithema kunnen worden voor de Mexicaanse economie, wat de inkomsten van BBVA zou ondersteunen. 

Read Morningstar analyst Johann Scholtz's full take on the stock. 

 

Telefonica (TEF)

Morningstar Rating: ★★★★
Laatste jaardividend: EUR 0,24
Komend jaardividend: EUR 0,30 (Factset Consensus)
Forward Dividendrendement: 7,9%

Na de uitbreiding van haar activiteiten naar veel Europese en Latijns-Amerikaanse landen in de jaren 1990 en 2000, heeft Telefonica haar strategie de afgelopen jaren omgegooid en zich gericht op vier belangrijke markten: Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Brazilië. Telefonica is bezig met het afstoten of herstructureren van haar Latijns-Amerikaanse activiteiten (behalve Brazilië) en infrastructuuractiva zoals zendmasten of glasvezelnetwerken die niet tot de kern behoren. Het is van plan om de opbrengsten te gebruiken om de schuld te verminderen, een strategie die wij gunstig vinden.

Read Morningstar analyst Javier Correonero's full take on the stock.

 

SCOR (SCR)

Morningstar Rating: ★★★★
Laatste jaardividend: EUR 1,40
Komend jaardividend: EUR 1,84 (Factset Consensus)
Forward Dividendrendement: 6,6%

Scor is een grote herverzekeringsmaatschappij met hoofdkantoor in Parijs. Het is actief in meer dan 100 landen en bedient veel klanten vanuit kantoren over de hele wereld. Scor werd opgericht in de jaren '70 en is gegroeid door overnames. Dit begon eind jaren '90 met de aankoop van La Vittoria Riassicurazioni in Italië. Kort daarna fuseerde het bedrijf met Union des Assurances de Paris. De bredere problemen voor het bedrijf begonnen met de overname midden jaren '90 van de herverzekeringsactiviteiten van Allstate.

Door deze aankoop verdubbelde het marktaandeel van Scor in de Verenigde Staten. De overgenomen herverzekeringsportefeuille was een van de grootste voor kleine en middelgrote bedrijven en leidde tot de noodzaak tot voorzieningen. Wij geloven dat er één ding is dat deze business Scor heeft opgeleverd, en dat is marktdynamiek. Door de groei vai acquisities bij Scor en ook binnen de sector als geheel maakte de Amerikaanse levensherverzekeringssector een consolidatieperiode door. In de aanloop naar 2007 werd de helft van de Amerikaanse levensherverzekeringssector overgenomen. Tegen 2014 waren de vijf grootste levensherverzekeraars goed voor 90% van de geboekte premies in de VS.

Read Morningstar analyst Henry Heathfield's full take on the stock

Facebook Twitter LinkedIn

Effecten genoemd in dit artikel

Naam effectPrijsChange (%)Morningstar Rating
ABN AMRO Bank NV NLDR15,58 EUR0,91Rating
Ageas SA/ NV43,82 EUR0,83
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA9,25 EUR0,00Rating
Banco Santander SA4,45 EUR0,00Rating
Continental AG55,30 EUR0,04Rating
ING Groep NV15,81 EUR1,82Rating
Proximus SA7,45 EUR1,85Rating
SCOR SE Act. Prov. Regpt.25,56 EUR-1,16Rating
Telefonica SA4,00 EUR0,00Rating
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC ET STES FONC.EUROP.74,60 EUR1,52Rating

Over de auteur

Lukas Strobl  is editorial manager voor de regio EMEA bij Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten