Top-5 Emerging Market Debt in lokale valuta: BlueBay aan kop

Na een correctie van vastrentende waarden uit opkomende markten vorig jaar is de activaklasse 2023 beter aangevangen.

Thomas De Fauw 17 april, 2023 | 8:26
Facebook Twitter LinkedIn

Emerging market obligaties kregen de voorbije jaren te maken met sterke uitstroom. Dat was ook het geval vorig jaar toen de stijgende rentetarieven in de VS en de dollarsterkte de relatieve aantrekkelijkheid van schuldpapier uit opkomende markten verminderde. De JPM GBI-EM Global Diversified index verloor 5,9 procent in 2022 gemeten in euro’s. De equivalent voor vastrentende waarden uit opkomende markten in harde valuta, de JPM EMBI Global Diversified ging zelfs 12,4 procent in het rood.

Maar aan de start van 2023 was er toch weer hoop en de JPM GBI-EM Global Diversified index sloot het eerste kwartaal af met een winst van 3,3 procent gemeten in euro’s. Dit voorzichtige optimisme is wellicht ondersteund door het geloof dat de inflatie waarschijnlijk haar hoogtepunt heeft bereikt in zowel opkomende landen als in de VS en dat de monetaire verkapping dus stilaan achter ons ligt. Verder kan de heropening van China een impuls geven aan de economische groei in opkomende markten. Het optimisme was merkbaar in januari met een instroom van 1,5 miljard euro voor emerging market obligatiefondsen in lokale valuta.

column thomas EMD

 

Fragiel optimisme

Maar zoals wel vaker loert het gevaar om de hoek. Een onverwachte stijging van de inflatie in de VS waardoor beleidsrentes verder worden opgetrokken met een sterkere US dollar tot gevolg, of met een diepe wereldwijde recessie, waarbij beleggers veiligere oorden opzoeken, zou de risicopremies van opkomende markten aanzienlijk kunnen opdrijven. Misschien in anticipatie op deze scenario’s onttrokken Europese beleggers in februari bijna 1 miljard euro uit deze fondscategorie.

 

Valuta

De US dollar beslist nog steeds over het lot van vele activaklassen, inclusief emerging market debt, maar die dominantie begint barstjes te vertonen. Zo beloofde de Russische president Poetin, in een poging China te paaien, de renminbi te gebruiken voor betalingen tussen Rusland en landen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Verder kondigden de Saudi’s aan om een deel van de olie-export naar China in renminbi te gaan factureren terwijl het Franse Total Energy ermee instemde om LNG ook in RMB te verkopen.

Hoewel deze recente ontwikkelingen aan haar status knagen, lijkt de vrees dat de renminbi een ernstige bedreiging vormt voor de dollar toch misplaatst. De dollar domineert immers nog steeds de obligatiemarkten, maar het moet nu vaker, op het gebied van handel andere valuta naast zich dulden.

 

De Top-5

Voor de Top-5 van deze week kijken we naar de best presterende fondsen in het eerste kwartaal van 2023 die beleggen in emerging market obligaties in lokale valuta.

Op de eerste plaats vinden we het BlueBay Emerging Market Local Currency Bond fonds dat sinds november 2018 beheerd wordt door Brent David en Gautam Kalani. De twee namen het stokje over van David Dowsett, die in april 2022 na 18 jaar bij BlueBay de overstap maakte naar GAM als global head of investments. Ook oud-beheerders Nick Shearn en Steven Murphy verlieten BlueBay in 2018.

De beheerders hebben volledige discretie over de samenstelling van de portefeuille waarbij ze posities kunnen innemen in uitgiftes die niet in de benchmark zijn opgenomen. Maximaal een derde van de activa mag belegd worden in obligaties van opkomende markten in harde valuta’s en staatsobligaties van niet-opkomende markten. Het fonds kan ook tot 20% van het vermogen beleggen in Chinese obligaties (zo’n 9% per februari 2023). De strategie is momenteel overwogen in Latijns Amerika en cash (12,5%) versus hun JPM GBI-EM Global Diversified, USD unhedged benchmark. Over de laatste drie jaar eindigde het fonds in het 42ste percentiel van haar categorie.

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Thomas De Fauw  Is fondsanalist multi-asset fondsen bij Morningstar in Amsterdam.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten