Morningstar Fund Radar: dit speelt bij opkomende markten obligaties in lokale valuta

Emerging market debt in lokale valuta beleefde vorig jaar een sterk jaar, maar over het eerste kwartaal van 2024 was er nauwelijks beweging.

Thomas De Fauw 22 april, 2024 | 8:08
Facebook Twitter LinkedIn

Aandelen uit opkomende markten vertonen een underperformance ten opzichte van ontwikkelde landen op de korte en lange termijn, zo schreef mijn collega Ronald van Genderen vorige week. De activaklasse kon inderdaad de grote verwachtingen na een sterke periode in de begin jaren 2000 nooit echt inlossen.

Bij beleggers in emerging-market obligaties in lokale valuta is er vermoedelijk eveneens teleurstelling, want over de laatste 10 jaar bleef het jaarlijks rendement van 2,2 procent gemeten in euro voor de JPM GBI-EM Global Diversified Index onder de 2,4 procent voor de brede Bloomberg Global Aggregate index en ver beneden de 5,6 procent van de JPM EMBI Global Diversified index die hard currency, voornamelijk USD-obligaties uit opkomende markten volgt.

Dit is vooral een valuta-effect dat wordt gedreven door een sterke Amerikaanse dollar. Begin jaren 2000 verzwakte de dollar en deden obligaties in lokale valuta en aandelen uit opkomende markten het uitstekend. Het is moeilijk om het inflectiepunt te ontdekken na zoveel jaren, maar volgens GMO zullen beleggers terugkijken op deze periode als een bijzonder aantrekkelijk instappunt. De overwaardering van de USD is op relatief extreme niveaus, wat waarschijnlijk een sterke aanhoudende rugwind zal bieden voor niet-dollaractiva algemeen, aldus het fondshuis.

 

Effect sterke dollar op obligaties

Aan de andere kant kan echter beargumenteerd worden dat gezien de geopolitieke conflicten in Gaza, Oekraïne en de sterkte van de Amerikaanse economie ten opzichte van andere landen beleggers vermoedelijk risico-avers zullen blijven en in zo’n scenario geeft de Amerikaanse dollar gemoedsrust. In de year-to-date verzwakte onder meer de Indonesische rupiah als gevolg van het tekort op de lopende rekening en de vrees dat het toekomstige populistische beleid van de nieuwgekozen president Prabowo Subianto de begroting verder zou kunnen schaden.

Bovendien lag het effectieve rendement op US Treasuries eind maart met 4,5% heel dicht bij de 4,6% op staatsobligaties van opkomende landen in lokale valuta. Met andere woorden: beleggers worden nu niet gecompenseerd voor het typisch wisselkoersrisico bij beleggen in schuldpapier uit opkomende markten. Het rendement op hard-currency EMD lag met 6,6% uiteraard wel boven dat van US Treasuries per eind maart 2024, om beleggers te compenseren voor het genomen kredietrisico. Echter, de spreads daalden het voorbije jaar van grofweg 500 tot 350 basispunten (ICE BofA indexen).

 

Morningstar Fund Radar: Pimco

De strategieën die prominent op Morningstar’s radar verschijnen, beschikken naar het kwalitatieve oordeel van de fondsanalisten over een sterk beheerteam en een robuust beleggingsproces, of worden deze kwalificaties toegedicht op basis van een algoritme dat beleggingsfondsen beoordeelt op basis van hetzelfde raamwerk. In dit artikel lichten we een fonds toe dat voldoet aan deze criteria en gevolgd wordt door Morningstar analisten.

Pimco GIS Emerging Local Bond Fund krijgt een People en Process Pillar rating van respectievelijk Above Average en High wat resulteert in een Morningstar Medalist Rating van Silver. (Duurdere fondsklassen hebben Morningstar Medalist Ratings van Bronze of Neutral).
Het fonds behaalde over het eerste kwartaal van 2024 een rendement van 1,2 procent in euro terwijl de JPM GBI-EM Global Diversified benchmark slechts 0,1 procent steeg. Een goede start van het jaar dus al zijn het vooral de lange termijn resultaten van dit vijf sterren fonds versus de concurrentie die in het oog springen.

Dat gezegd hebbende, de focus van het team op risicobeheer en diversificatie verliep niet altijd vlekkeloos. Tijdens de Covid-19 uitverkoop in het eerste kwartaal van 2020 verloor de strategie 23 procent als gevolg van onder meer overwegingen in Brazilië en Oekraïne. Toch slaagde het team erin de portefeuille te herpositioneren en te profiteren van de valuta rally in de tweede helft van dat jaar waardoor het nog voor de index eindigde dat jaar. De voorzichtige houding tegenover Russische schulden en de onderweging in Polen legde hen in 2022 eveneens geen windeieren en toen de obligatiemarkten zich in 2023 herstelden, excelleerde het fonds dankzij een goed getimede verschuiving naar obligaties met een langere looptijd.

 

Een gedisciplineerde, herhaalbare en risicobewuste aanpak

De aanpak hier onderscheidt zich van andere fondsen in de global emerging market bond – local currency Morningstar categorie door de voorzichtige en doordachte portefeuilleconstructie en voortdurende verbeteringen in het beleggingsproces. Het maakt gebruik van PIMCO’s sterke macro-economische expertise en uitgebreide analytische middelen, terwijl de fundamentele aanpak wordt aangevuld met een reeks kwantitatieve strategieën gericht op het verlagen van de handelskosten en het exploiteren van inefficiënties op de schuldmarkten van opkomende landen.

Hiertoe behoren bijvoorbeeld modellen die selecteren tussen obligaties en derivaten of zoeken naar relatieve waarde over rentecurves en valuta heen om de portefeuille te optimaliseren rekening houdend met indexveranderingen en marktstromen. Strenge limieten voor individuele landen-en valutaposities zijn bedoeld om concentratierisico’s te verminderen.


Uitgevoerd door een van de sterkste EMD-teams

Het beheerteam achter dit fonds heeft de afgelopen jaren een hoog verloop gekend, maar dat weegt niet op tegen haar sterke punten. Hoofdbeheerder Pramol Dhawan trad in 2013 in dienst bij PIMCO en nam in 2019 deze strategie en de leiding van het emerging-market debt team over toen voormalig manager Michael Gomez het bedrijf verliet. Dhawan deelde aanvankelijk de verantwoordelijkheid voor het dagelijkse beheer met zijn collega en PIMCO-veteraan Ismael Orenstein, maar die laatste verliet de firma begin 2023.

Orenstein’s vervanger is Michael Davidson, die zich bij het team vervoegde in 2017 en mee aan de knoppen zit sinds 2020. In totaal zijn zes portefeuillebeheerders van het 31-koppigebeleggingsteam de afgelopen twee jaar opgestapt, maar telkens werden capabele vervangers gevonden en alles samen blijft het team meer ervaren en beter uitgerust dan de meeste branchegenoten.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Thomas De Fauw  Is fondsanalist multi-asset fondsen bij Morningstar in Amsterdam.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten