Financiële sector doet beurzen weer beven: hier zit de pijn

Het zal veel beleggers niet zijn ontgaan, maar het omvallen van één financiële onderneming dreigt andere partijen in de vrije val mee te trekken. Daarmee verspreidt zich na de de grote financiële crisis in de jaren 2007 en 2008 wederom een schokgolf op de wereldwijde beurzen. Beleggers doen er goed aan zich te vergewissen welke blootstelling ze hebben aan de financiële sector.

Ronald van Genderen 21 maart, 2023 | 11:26
Facebook Twitter LinkedIn

Nadat het financiële systeem vijftien jaar geleden wankelde en alleen door fors ingrijpen van centrale banken en overheden overeind werd gehouden, zijn de balansen en het risicobeheer van banken sterk verbeterd. Het heeft echter niet kunnen voorkomen dat de geschiedenis zich lijkt te herhalen, De vraag is alleen in welke mate.

Het failliet van de Amerikaanse Silicon Valley Bank was in dit geval de eerste dominosteen die de kettingreactie in gang zette. Inmiddels heeft een Amerikaans bankenconsortium onder leiding van JPMorgan Chase de reddingsboei naar het eveneens Amerikaanse First Republic Bank geworpen en redt het Zwitserse UBS zijn landgenoot Credit Suisse middels een overname. Ondertussen hebben de centrale banken van de VS, Canada, Japan, het VK en Zwitserland uit voorzorg extra leenmogelijkheden voor banken opengesteld. In een sector waarin vertrouwen een uitermate grote rol speelt, blijft het echter moeilijk voorspellen of er een volgende partij zal zijn die om dreigt te vallen en zo ja welke dit zal zijn.

De recente ontwikkelingen nopen beleggers daarom om met gezwinde spoed de portefeuilleblootstellingen van hun beleggingsfondsen na te lopen om zich te verzekeren dat ze comfortabel zijn met de positionering. Daarbij is het niet voldoende om enkel naar sector allocaties te kijken, maar is een gedetailleerder beeld nodig.

Onder andere omdat de blootstelling aan de financiële sector tussen fondsen met verschillende beleggingsstijlen helemaal niet zoveel verschilt, maar de invulling daarvan wel degelijk een andere voorkeur binnen de sector vertegenwoordigt. Financiële bedrijven vormen een belangrijke sector en hebben binnen bijvoorbeeld een wereldwijde aandelenindex zoals de Morningstar Global TME index een gewicht van net geen 17%.

 

Overweging voor financiële sector

Fondsen in de Morningstar categorie Aandelen Wereldwijd Large-Cap Waarde hebben een overweging ten opzichte van die index met een gemiddelde weging van 19%, maar ook onder fondsen binnen de Morningstar categorie Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei speelt de sector een belangrijke rol met een gemiddeld gewicht van meer dan 15%.

Interessanter wordt het wanneer de invulling van die sector allocatie wordt bekeken, bijvoorbeeld op industrieniveau. Zo zijn banken veruit het belangrijkst, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen regionale banken en gediversificeerde banken. In de eerste eerste industrie groep vallen Silicon Valley Bank en First Republic Bank en in totaal vertegenwoordigen regionale banken 4,28% van de Morningstar Global TME index. Gediversificeerde banken zijn goed voor 3,51% van deze index en hiertoe behoort Credit Suisse. De sector bestaat verder uit 13 andere industriegroepen, waarvan levensverzekeraars de grootste zijn met een gewicht van 1,81%.

Banken zijn goed voor 8,0% van de Morningstar Global TME index. Onder waardefondsen vertegenwoordigen ze echter gemiddeld meer dan 13%, oftewel bijna 70% van de totale allocatie naar de financiële sector. De kans dat een fonds in deze categorie geraakt wordt door de huidige ontwikkelingen in de bankensector is daardoor relatief groot. Onder groeifondsen blijkt die situatie heel anders. Hier is de blootstelling naar banken slechts 3,7%, oftewel 23,5% van de totale allocatie naar de financiële sector. In plaats van banken beleggen groeifondsen over het algemeen meer in effectenbeurzen, creditcard maatschappijen en verzekeraars.

 

Blootstelling op fondsniveau

Door deze lens kan er ook op fondsniveau worden gekeken. In de onderstaande tabellen worden per Morningstar categorie (voor wereldwijde Large-Cap fondsen) de vijf fondsen die worden gevolgd door Morningstar analisten met de hoogste allocatie naar banken weergegeven.

Onder de waardefondsen heeft Schroder ISF Global Recovery de grootste blootstelling aan de bankenindustrie. Het heeft echter geen enkele bank in de portefeuille die op dit moment in moment in de problemen verkeert. Van de vijf fondsen heeft geen enkel fonds een positie in Silicon Valley Bank of First Republic Bank.

Dodge & Cox Worldwide Global Stock is het enige fonds met een positie in Credit Suisse, maar met een gewicht van 0,39% is de schade te overzien. Daarnaast heeft het fonds een meer substantiëlere positie van 1,93% in UBS, dat dit jaar ook een stevige duikeling in de aandelenkoers te verwerken kreeg. Ook Artisan Global Value heeft een positie in dat aandeel, namelijk met een aanzienlijk gewicht van 4,69%.


Orbis SICAV Global Equity springt er qua portefeuilleweging voor banken uit onder de gemengde fondsen met een totale allocatie van 15,7%. Onduidelijk is of het fonds posities aanhoudt in de genoemde banken, omdat de meest recente portefeuilledata die Morningstar bezit van het fonds dateert van eind september 2022. Op dat moment zaten de genoemde banken niet in de portefeuille. De overige fondsen in het lijstje hebben een lichte overweging naar de bankenindustrie in vergelijking met de wereldindex.

Schroder QEP Global Core Equities is een kwantitatieve benadering met een zeer gespreide portefeuille van bijna 500 aandelen met daarin dus ook veel banken, maar alleen UBS is daarin terug te vinden met een geiwcht van 33 basispunten. Het indexfondsen van Vanguard telt niet minder dan 5.866 posities waaronder 414 banken. Het is daarom niet geheel verwonderlijk dat Silicon Valley Bank (gewicht 0,03%), First Republic Bank (gewicht 0,05%), Credit Suisse (gewicht 0,02%) en UBS (gewicht 0,12%) onder deze namen terug te vinden zijn, maar door de geringe gewichten valt ook hier de directe schade mee.


De fondsen in het overzicht voor de Morningstar categorie Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei hebben een opvallend hoge weging in banken, in vier van de vijf gevallen betreft het zelfs een overweging versus de Morningstar Global TME index. En wellicht tegen de verwachting in, treffen we juist binnen deze categorie een fonds aan met een relatief grote blootstelling aan de getroffen banknamen. Harding Loevner Global Equity heeft namelijk een positie in zowel Silicon Valley Bank (gewicht 1,85%) en First Republic Bank (gewicht 2,66%). Dit terwijl de overige vier fondsen geen enkele blootstelling hadden aan de vier eerder genoemde banken. 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Ronald van Genderen

Ronald van Genderen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten