Grondstoffen: na een jaar oorlog nog steeds in de schijnwerpers

VIDEO - Volgens Nitesh Shah (WisdomTree) is het conflict in Oekraïne slechts een van de vele variabelen die de grondstoffenmarkten in beweging brengen. De noodzaak van de energietransitie, de heropening van China en knelpunten in de leveringszekerheid zullen de prijzen nog jarenlang hoog houden, voorspelt hij. Gas, koper en goud zijn de grondstoffen om op te letten in 2023.

Valerio Baselli 24 februari, 2023 | 10:33
Facebook Twitter LinkedIn

 

 

Valerio Baselli: Hallo en welkom bij Morningstar. Er is een jaar verstreken sinds de Russische invasie van Oekraïne begon. Het uitbreken van het conflict heeft grote gevolgen gehad voor de prijzen van belangrijke grondstoffen, van olie en gas tot staal en graan. Om een licht te werpen op wat we kunnen verwachten van de grondstoffenmarkten in 2023, is hier vandaag Nitesh Shah. Hij is hoofd grondstoffen en macro-economisch onderzoek bij WisdomTree.

Dus, Nitesh, grondstoffenprijzen zijn altijd volatiel. Maar in 2022 bereikten de markten een nieuw niveau van turbulentie. Wat zijn uw algemene vooruitzichten voor dit jaar? En zou volgens u de mogelijkheid en hoop op vrede tussen Oekraïne en Rusland een game changer kunnen zijn?

Nitesh Shah: Vanaf 2023 blijven grondstoffen erg sterk presteren, net als in 2021 en 2022, zij het met dat niveau van volatiliteit dat u noemde. Ik denk dat de volatiliteit zal aanhouden, omdat we te maken hebben met macro-economische tegenwind voor grondstoffen. We hebben centrale banken in de ontwikkelde wereld die er erg op gebrand zijn om de inflatie de kop in te drukken en dat doen ze door de rentetarieven te verhogen. En dat schaadt cyclische activa, inclusief grondstoffen.

Maar zodra we deze periode van monetaire verkrapping achter de rug hebben, denken we dat grondstoffen waarschijnlijk zullen uitblinken. Er is dit jaar inderdaad een nieuwe wind in de rug voor grondstoffen. Er is een heropening van China. En China is de grootste consument van alle grondstoffen. Het sterke herstel dat we in 2021 en 2022 in economische termen hebben doorgemaakt, was allemaal te danken aan de afwezigheid van China. Nu China weer deelneemt, zullen we grondstoffen waarschijnlijk zien uitblinken. Afgezien daarvan geloven we dat grondstoffen gedurende een aantal jaren substantieel kunnen stijgen als gevolg van de energietransitie en nieuwee uitgaven voor infrastructuur die extreem grondstoffenintensief zullen zijn, vooral in de metaalsector.

Over het risico dat u noemde met de heropening van Rusland, ja, we geloven dat daar hoop op vrede is. Maar denken we dat in dit stadium het conflict eerder escaleert dan deëscaleert? Waarschijnlijk niet. Maar het is ook duidelijk dat er krapte heerst op veel metaalmarkten en veel grondstoffenmarkten, zelfs zonder de situatie in Rusland/Oekraïne. Grondstoffen zouden dus zelfs kunnen uitblinken als Rusland weer een deelnemer zou worden om de wereld weer van zijn grondstoffen te voorzien.

Baselli: En historisch gezien weten we natuurlijk dat grondstoffen vooral bekend staan als bescherming tegen inflatie, wat tegenwoordig al een belangrijke rol speelt. Toch is hun rol breder dan dat?

Shah: Ja, grondstoffen spelen veel verschillende rollen in een portefeuille. Inflatie is duidelijk een opvallende factor en we zagen dat duidelijk in 2021 en 2022, toen de inflatie steeg tot tientallen jaren hoog, grondstoffen waren waarschijnlijk een van de weinige activa die bescherming konden bieden tegen dat inflatieniveau. Daarnaast is het ook een geweldige diversificatie voor een portefeuille. Het is grotendeels niet gecorreleerd met de meeste andere activa. En daarom kunt u, als een mooie portefeuillebescherming, diversifiëren met grondstoffen.

Bovendien heeft het de neiging om een positieve scheefheid te hebben. Daarmee bedoel ik, neem bijvoorbeeld de aandelenmarkten. De rendementen op de aandelenmarkten hebben doorgaans geen normale verdeling. Ze hebben de neiging om behoorlijk dikke staarten te hebben aan het negatieve uiteinde. Dus als het slecht gaat, heb je de neiging om echt buitensporige verliezen op aandelen te krijgen. Maar bij grondstoffen hebben ze meestal dikke staarten aan de positieve kant. Dus als het goed gaat, leveren grondstoffen enorme rendementen op, en dat is een heel mooie eigenschap om aan een portefeuille toe te voegen.

Baselli: Tot slot, als je drie grondstoffen zou moeten noemen om op te wedden om nu te kopen, welke zou je dan noemen en waarom?

Shah: Er zijn drie om verschillende redenen. Ten eerste kies ik Henry Hub Natural Gas, omdat het zwaar ondergewaardeerd is. Het is bijna 60% in prijs gedaald in de afgelopen twee maanden. Dat kwam deels doordat we geluk hadden met mooi weer in de VS, waardoor het aardgasverbruik niet hoog was. Maar we hebben ook een probleem met een van de grote exporteurs van vloeibaar aardgas. Die is buiten werking geweest en dat heeft voorraad opgebouwd in de VS. Maar het staat op het punt heropend te worden. Dus wanneer dat gebeurt, zal een groot deel van de voorraad in de VS naar internationale markten gaan en zal het overaanbod worden aangepakt. Dus dat is bijvoorbeeld Henry Hub Natural Gas.

Als tweede zou ik zeggen grondstoffen in het algemeen. Maar als ik er een zou moeten kiezen, zou ik waarschijnlijk voor koper gaan. Zoals ik al zei, is er deze energietransitie die een sterke aanjager van de vraag naar grondstoffen aan het worden is. Maar daarbovenop hebben we enorme leveringsbeperkingen. En de problemen die momenteel in Peru spelen zijn daar een voorbeeld van en de aanvoer van koper wordt ingeperkt.

Derde keuze is goud. Nu is goud veel meer een defensieve troef. Het fungeert als een mooie afdekking van onze portefeuille. En zoals ik al aangaf, hebben we dit jaar onzekerheid op dat pad. We weten niet hoe snel centrale banken de draai zullen maken in de richting van renteverlagingen of het daadwerkelijk stoppen van renteverhogingen, en goud zou een mooie bescherming kunnen zijn tegen een recessie of ontwrichtingen op de financiële markten. En we geloven dat onze modellen aangeven dat de goudprijs tegen het einde van dit jaar op een nieuw hoogtepunt in 2018 zou kunnen staan als we alleen maar rekening houden met consensusprognoses over macro-economische variabelen. Dus goud zou tegen het einde van dit jaar opnieuw op een recordhoogte kunnen staan.

Baselli: Veel dank, Nitesh. Voor Morningstar ben ik Valerio Baselli, bedankt voor het kijken.

 

 

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Valerio Baselli

Valerio Baselli  è Giornalista di Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten