Winnaars Morningstar Awards for Investing Excellence 2022

Dit zijn de beleggingsfondsen en fondshuizen die de prestigieuze Morningstar Awards for Investing Excellence 2022 in de wacht slepen.

Jeffrey Schumacher, CFA 23 maart, 2022 | 12:59
Facebook Twitter LinkedIn

Awards logo 2022

De Morningstar Awards for Investing Excellence categorie awards worden uitgereikt aan die beleggingsfondsen die zich niet alleen hebben onderscheiden op basis van hun uitstekende historische, voor risico gecorrigeerde rendement, maar die zich naar de mening van Morningstar’s fondsanalisten ook distingeren van de concurrentie door een uitstekend beheerteam en een bewezen beleggingsproces wat deze strategieën het vermogen geeft om ook in de toekomst superieure rendementen versus hun categoriebenchmark te realiseren. Dit zijn de winnaars van 2022.

 

Beste fonds Aandelen Europa

Comgest Growth Europe EUR Acc

Morningstar Analyst Rating: Silver
People Pillar Score: High
Process Pillar Score: High

Dit fonds wordt beheerd door een stabiel en ervaren team en beschikt over uitstekende expertise in Europese groeiaandelen. Laurent Dobler, Arnaud Cosserat en Franz Weis hebben elk meer dan 25 jaar ervaring en werken respectievelijk 30, 25 en 16 jaar bij Comgest. Dobler, die al sinds 1991 beheerder is van het Franse zusterfonds Comgest Renaissance Europe, nadert zijn pensioen. Maar er is op geduldige wijze een lange-termijn opvolgingsplan opgesteld. Alistair Wittet en Pierre Lamelin werden in 2018 benoemd tot managers van de strategie. Sinds 2018 zijn er drie analisten aangeworven, waarmee de teamgrootte op 10 managers en analisten komt. Elke analist en manager doet diepgaand onderzoek naar slechts een tiental aandelen, en elk bedrijf binnen het universum wordt gevolgd door ten minste twee teamleden.

Het beleggingsproces mikt uitsluitend op kwaliteits-groei aandelen en wordt consistent en op deskundige wijze toegepast. Het team prefereert zeer robuuste bedrijven met dominante marktposities, groeipotentieel en hoge winstgevendheid, ongeacht de economische cyclus. De meeste cyclische aandelen, inclusief financiële waarden, zijn dus over het algemeen uitgesloten van het beleggingsuniversum. De geïdentificeerde bedrijven doorlopen vervolgens een grondig fundamenteel onderzoeksproces, inclusief talrijke ontmoetingen met hun leidinggevenden en andere belanghebbenden. Vervolgens worden ze beoordeeld aan de hand van een rigoureus waarderingsproces op basis van verdisconteerde winst- en dividendmodellen. Hun beleggingshorizon is lang, doorgaans tussen de drie en vijf jaar. Dit fonds bezit slechts 30 tot 35 aandelen en vertoont regelmatig een active share van boven de 75%.

De in Frankrijk gevestigde versie van de strategie, Comgest Renaissance Europe werd gelanceerd in 1991 en heeft een langer trackrecord. Het rendement lag de afgelopen vijf, tien en vijftien jaar ruim boven het categoriegemiddelde en boven dat van de MSCI Europe Growth Index. Het fonds is echter niet ontworpen om in alle marktomgevingen beter te presteren en kan er op korte en middellange termijn slecht uitzien, vooral wanneer de markten de voorkeur geven aan aandelen van lagere kwaliteit. Aandelenselectie is historisch gezien de belangrijkste prestatiefactor geweest.


Beste fonds Aandelen Wereldwijd

Fundsmith Equity R EUR Acc

Morningstar Analyst Rating: Silver
People Pillar Score: High
Process Pillar Score: High

Een zeer gestructureerde en gedisciplineerde beleggingsaanpak onder toezicht van een manager met een lange staat van dienst behoren tot Fundsmith Equity's vele sterke punten.

Terry Smith, die ervaring in de beleggingswereld heeft die teruggaat tot 1974, was in 2010 medeoprichter van Fundsmith LLP en lanceerde deze strategie op basis van het succes dat hij behaalde als beleggingsadviseur van het pensioenfonds Tullett Prebon. Hij geeft blijk van een originele kijk op beleggen en hij durft tegen de stroom in te gaan. Smith wordt bijgestaan door Julian Robins, een medeoprichter van het bedrijf die al meer dan twee decennia met hem samenwerkt, en drie analisten, van wie de meest recente in 2020 is aangenomen.

Het beleggingsproces rust op een gedisciplineerde en consistente implementatie van een goed opgebouwde en gestructureerde strategie. De aanpak is bottom-up, met een combinatie van kwantitatieve screenings en diepgaande fundamentele analyse door het team. De beheerder heeft als doel om aandelen in kwaliteitsbedrijven aan te kopen en vast te houden, desnoods voor altijd, om ze geleidelijk en continu in waarde te zien stijgen. Bedrijven van hoge kwaliteit zijn de bedrijven die een bovengemiddeld cash rendement op het operationeel kapitaal hebben en tevens in staat zijn om duurzaam te groeien met behoud van dat rendementspercentage. Om aan die twee criteria te kunnen voldoen, mikt het fonds op bedrijven met een sterk concurrentievoordeel (doorgaans gebaseerd op significante immateriële activa) en een beperkte financiële leverage. De hieruit resulterende portefeuille van 20-30 aandelen is sterk geconcentreerd, wat ook kan leiden tot sectorconcentratie.

De prestaties die Smith en het team hebben neergezet met deze strategie zijn uitstekend en het fonds behoort dan ook over diverse perioden tot de best presterende fondsen in de Morningstar categorie Aandelen wereldwijd large-cap groei.


Beste EUR Obligatiefonds

BlueBay Investment Grade Bond B EUR

Morningstar Analyst Rating: Bronze
People Pillar Score: Above Average
Process Pillar Score: High

Beleggers in BlueBay’s Investment Grade Bond fonds profiteren van een consistente beleggingsaanpak en een ervaren beheerteam.

De leiding van deze strategie is in handen van Marc Stacey en Tom Molds terwijl de derde beheerder Andrzej Skiba sinds 2008 betrokken is bij de bottom-up en top-down calls in de VS. Stacey kwam in 2004 bij BlueBay en werd comanager in augustus 2013, terwijl Molds erbij kwam in 2005 en in 2016 medebeheerder werd. Het drietal maakt deel uit van het 13-koppige beheerteam van BlueBay en wordt ondersteund door zes kredietanalisten met gemiddeld bijna 19 jaar ervaring. Verder profiteren ze ook van de ondersteuning van zeven macrospecialisten.

Bottom-up kredietselectie is de belangrijkste drijfveer voor rendement, terwijl duration binnen een jaar van die van de benchmark wordt gehouden en blootstelling aan obligaties met een lage kredietwaardigheid beperkt wordt tot 15% van de totale activa. Overigens houden de beheerders gewoonlijk ongeveer 10% tot 20% van de activa in liquide staatsobligaties en gebruiken ze vervolgens credit default swaps om een extra overlay van de kredietmarktblootstelling toe te voegen.

Sinds 2013, toen twee van de drie portefeuillebeheerders het roer overnamen, presteerde de strategie zowel in absolute als voor risico gecorrigeerde termen beter dan zijn concurrenten in de EUR corporate bond Morningstar categorie.


Beste Euro-Allocatiefonds

Capital Group Global Allocation (Lux) Bh-EUR

Morningstar Analyst Rating: Bronze
People Pillar Score: High
Process Pillar Score: Above Average

Capital Group Global Allocation maakt indruk met zijn ervaren beheerteam en bewezen aanpak terwijl Capital Group in het algemeen zijn investeerders uitzonderlijk goed bedient.

In typische Capital Group-stijl wordt het fonds geleid door een groep portefeuillebeheerders die zich op hun eigen portefeuilledeel concentreren en daardoor geheel volgens hun eigen stijl en overtuiging kunnen beleggen. Alle managers zijn doorgewinterde professionals met gemiddeld 26 jaar professionele ervaring en 19 jaar dienstverband bij Capital Group. Als principal investment officer houdt Paul Flynn toezicht en volgt hij de resultaten en risico’s op strategieniveau, naast het beheren van zijn eigen portefeuilledeel. De zes beheerders worden ondersteund door het grote en ervaren analistenteam van Capital Group.

Vier van de allocatiebeheerders zijn goed voor 75% van het vermogen in het fonds, terwijl twee vastrentende beheerders de resterende 25% beleggen. De aandelenblootstelling van het fonds varieert tussen de 45% en 75% naar gelang de vooruitzichten van de vier allocatiebeheerders, die in hun portefeuille tot 40% in obligaties of cash kunnen houden. Deze beheerders hebben verschillende beleggingsstijlen maar volgen over het algemeen een lange termijn gerichte benadering met elk ongeveer 25 tot 50 participaties, waarvan de meeste beleggen in large-cap aandelen. De vastrentende beheerders beheren hun portefeuilles eerder conservatief en hun deel bestaat voornamelijk uit staats- en investment-grade bedrijfsobligaties met een vergelijkbare kredietkwaliteit als de benchmark.

De relatieve prestaties van het fonds ten opzichte van de EUR moderate allocation - global Morningstar categorie waren sinds de lancering sterk zowel in absolute als voor risico gecorrigeerde termen.


Asset Manager Award

De Morningstar Award for Investing Excellence voor het beste fondshuis wordt uitgereikt aan het fondshuis dat zich niet alleen onderscheidt op basis van uitstekende prestaties van de beheerde beleggingsfondsen, maar dat ook naar de mening van de fondsanalisten van Morningstar beschikt over een uitmuntende beleggingscultuur en de belangen van beleggers voorop stelt. Dit is de winnaar van 2022.

Capital Group

Parent Pillar Score: High

De inspanningen van Capital Group om haar concurrentievoordelen volledig te benutten, versterkten haar High Parent Pillar-rating die werkt toegekend door fondsanalisten van Morningstar. Dit fondshuis is in de Verenigde Staten beter bekend voor zijn assortiment aan American Funds dan in de rest van de wereld.

De actieve beheerder staat al langere tijd goed bekend om zijn bekwaamheid in aandelenbeleggingen, vooral dankzij zijn kenmerkende systeem van multi-managers. De activiteiten in vastrentende waarden waren echter op de achtergrond geraakt, maar daar kwam verandering in nadat de sterke focus op bedrijfsleningen van het vlaggenschip American Funds Bond Fund of America in 2008 tot slechte prestaties leidde. Het bevorderen van een betere coördinatie van de meningen van obligatiebeheerders en het toevoegen van beleggingstalent en -instrumenten heeft zijn vruchten afgeworpen in het tumult van begin 2020, aangezien de obligatiestrategieën het grotendeels veel beter deden dan hun concurrentie.

Het bedrijf heeft ook geprobeerd zijn fund-of-funds-aanbod te versterken, met inbegrip van zijn dominante target-date fondsen. In januari 2020 richtte de onderneming de Capital Solutions Group op als een aparte investeringseenheid om nieuw personeel te huisvesten met asset-allocatie en kwantitatieve onderzoeksachtergronden. Capital Group heeft aandelenbeleggingen echter niet uit het oog verloren. Het houdt beheerders nog steeds aan hoge standaarden, terwijl het geduld toont met degenen wiens stijl niet in trek zijn.

Toch deed de aandelen-line-up het afgelopen decennium niet zo goed als in voorgaande jaren. Om ervoor te zorgen dat het bedrijf zijn historische concurrentievoordeel behoudt, moet het alle zaken aanpakken die het een voorsprong kunnen opleveren, inclusief het verduidelijken van de capaciteitslimieten van haar strategieën.


Asset Manager Sustainable-Investing Award

Tot slot introduceerde Morningstar een nieuwe prijs, namelijk die voor beste fondshuis duurzaam beleggen. Deze award wordt uitgereikt aan het fondshuis dat niet alleen goed scoort op basis van de Morningstar Sustainability Rating, maar ook sterk gecommitteerd is aan de integratie van milieu, sociale en bestuurlijke factoren in het fondsaanbod. Deze fondshuizen hebben doorgaans een duidelijk gedefinieerde ESG filosofie, een sterke mate van ESG-integratie in beleggingsprocessen en adequate middelen om duurzaamheidsonderzoek te doen. Daarnaast kenmerken deze fondshuizen zich door hun degelijke engagement en proxy-voting activiteiten. Dit is de winnaar van 2022:

Robeco

ESG Commitment Level: Leader

Robeco heeft een lange traditie in duurzaam beleggen en blijft ESG-best practices integreren en koesteren, waardoor het toonaangevend is op dit gebied.

Het fondshuis is al tientallen jaren een pionier op het gebied van duurzaam beleggen via RobecoSAM, dat in 1995 werd opgericht als Sustainable Asset Management. RobecoSAM werd in 2007 een dochteronderneming van Robeco en werd in 2021 volledig geïntegreerd in de moedermaatschappij.

ESG is geïntegreerd in alle activaklassen bij Robeco, wat een voorbeeld is van de sterke toewijding aan duurzaam beleggen. Het bedrijf verspreidt regelmatig educatieve ESG-content en publiceert diverse diepgaande rapporten waarin de duurzaamheidsprincipes, -praktijken en active ownership resultaten worden besproken.

Robeco beschikt over uitgebreide en toegewijde middelen om zijn duurzaamheidsinitiatieven te ondersteunen. Daarbij is RobecoSAM de belangrijkste bron van eigen ESG-onderzoek voor de groep. Het bedrijf gebruikt zijn eigen duurzaamheidsscores en -raamwerk, die worden aangevuld met input en tools van verschillende externe leveranciers. ESG-onderzoek wordt daarnaast effectief gedeeld met en gebruikt door de portefeuillebeheerders en fundamentele analisten binnen de organisatie. Verder werken de beleggingsteams nauw samen met de 46 duurzaamheidsexperts, om ervoor te zorgen dat ESG-gegevens en -onderzoek goed zijn geïntegreerd in hun beleggingsprocessen en dat de beleggingsteams nauw betrokken zijn bij proxy voting en engagement processen.

Robeco heeft een goed gestructureerd proces voor engagement, maar de richtlijnen voor proxy voting zijn minder gedetailleerd op het gebied van milieu- en sociale aspecten dan bij sommige andere duurzaamheidsleiders. De transparantie met betrekking tot het stemgedrag is echter voorbeeldig, met historische gegevens per fonds op bedrijfsniveau sinds 2012 en diepgaande rapporten over stemactiviteiten, waaronder een bespreking van individuele gevallen en argumenten voor een bepaalde stem.

 

Lees meer over de nieuwe methodologie

Morningstar heeft voor 2022 de methodologie achter de Morningstar Awards grondig gewijzigd om de beoordeling kwalitatiever van aard te maken. Lees hier meer over hoe die nieuwe methodoologie in elkaar zit:

- Morningstar introduceert Morningstar Awards for Investing Excellence 

 

Awards logo 2022

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Jeffrey Schumacher, CFA  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten