Fonds van de Week: BNP Paribas Funds Global Environment

BNP Paribas Global Environment biedt beleggers de mogelijkheid om te profiteren van topexpertise op het gebied van ecologische aandelen.

Greetje Remmerde 07 januari, 2021 | 10:28
Facebook Twitter LinkedIn

fond of the week

BNP Paribas Global Environment biedt beleggers de mogelijkheid om te profiteren van topexpertise op het gebied van ecologische aandelen. Het fonds wordt bijgestaan door Impax, dat een van de sterkste teams heeft binnen zijn Morningstar-categorie en een gevestigd en goed doordacht bottom-up proces toepast met een gedisciplineerde uitvoering. Het fonds ontvangt een Morningstar Analyst Rating van Bronze.

Fonds van de Week: BNP Paribas Funds Global Environment Privilege Capitalisation in het kort

Morningstar Analyst Rating: Bronze
Morningstar Rating: ***
Beheerteam: Above Average
Fondshuis: Average
Beleggingsproces: Above Average

BNP Paribas Funds Global Environment Privilege Capitalisation

BNP Paribas

Het team past een gevestigd en goed gestructureerd bottom-up proces toe dat zich richt op groeibedrijven waar ten minste 20% van de omzet afkomstig is uit aan milieu gerelateerde activiteiten in vier brede categorieën: schone energie, water, afval/recycling en duurzaam voedsel, landbouw en bosbouw. Het team volgt een gedetailleerd onderzoeksproces van 10 stappen. De portefeuille van deze strategie is geconcentreerd en neigt sterk naar mid-caps; bijna de helft van het vermogen is in dit marktkapitalisatiesegment belegd. De sectorallocatie is, alhoewel redelijk vergelijkbaar met andere ecologische strategieën, heel anders dan de MSCI World-categoriebenchmark. Het meest opvallend zijn de afwezigheid van de sectoren communicatie, energie en financiële dienstverlening en de uitgesproken overweging in de industriële sector.

Uitgebreide toelichting

Beheerteam

Deze strategie wordt beheerd door een coherent team dat veel ervaring heeft op het gebied van portefeuille constructie. Het team wordt gevormd door vier leden: Hubert Aarts, David Winborne, Sid Jha en, meer op de achtergrond, Bruce Jenkyn-Jones. Aarts en Jenkyn-Jones zijn het meest ervaren en zijn tevens co-hoofden van het bredere beursgenoteerde aandelenteam van Impax. Ze kwamen respectievelijk in 2007 en 1999 bij het bedrijf en hebben allebei drie decennia ervaring in de sector. Sinds de lancering in 2008 werken ze al samen aan deze strategie.

Jenkyn-Jones was tot begin 2020 de benoemde manager, maar hij wisselde van rol met Jha, die daarvoor zes jaar in het team voor portefeuilleconstructie zat. In februari 2018 werd Winborne medebeheerder van deze strategie. De managers worden ondersteund door het beursgenoteerde aandelenteam, waar ze zelf ook deel van uitmaken, van Impax, een uitgebreide groep die ervaren professionals combineert met meer junior personeel. De teamleden hebben verschillende achtergronden, maar deze is vooral gerelateerd aan duurzaam beleggen wat de kernexpertise is van het team. Dit team is zeer stabiel. Sinds 2015 zijn er slechts drie vertrekken geweest en in de tussentijd zijn er acht nieuwe leden aangenomen, wat het team op de huidige 18 leden brengt. We denken dat dit een omvangrijk en goed uitgerust team is. Daarenboven zijn we van mening dat de expertise van dit team op het gebied van duurzaamheid van hoog niveau is. Om deze redenen verdient de strategie een ‘Above average’ People Pillar-rating.

Fondshuis

BNPP AM is de asset-managementtak van BNP Paribas. Onze ervaring leert dat aansluiting bij een bankgroep waar vermogensbeheer slechts een deel van het bedrijf vertegenwoordigt, vaak betekent dat de langetermijnbelangen van de fondshouders niet de hoogste prioriteit hebben. Zo hebben de overnames van BNP Paribas in de nasleep van de wereldwijde financiële crisis en de daaropvolgende strubbelingen bij haar investeringsbank geleid tot een aantal grote reorganisaties bij de vermogensbeheerder en dus tot personeelswisselingen bij de beleggingsteams. Hoewel het bedrijf stappen heeft ondernomen middels een driejarig incentive programma te voor het personeel waarbij medewerkers een uitgestelde variabele beloning ontvangen, deels op basis van de performance van een mandje van representatieve fondsen, ligt de retentiegraad voor portefeuillebeheerders over de afgelopen vijf jaren tot en met 2017 iets lager dan die van de concurrentie. Iets recenter, in 2017 kondigde het bedrijf een ambitieus plan aan om het beheerd vermogen in de komende drie jaar te laten groeien. We bekijken dergelijke doelstellingen evenwel met de nodige omzichtigheid omdat we vinden dat er nog ruimte is voor verbetering van de kwaliteit van het bestaande fondsaanbod alvorens prioriteit te geven aan asset gathering. Desalniettemin zou het nieuwe strategische plan ook een meer gestroomlijnde organisatie en een welkome vereenvoudiging van het uitgebreide fondsenpalet van de groep betreffen. Hoewel BNPP AM in de loop der jaren al wel een aantal van zijn strategieën had beëindigd waarbij de vermogensbeheerder tegen de grenzen van zijn capaciteit aanliep, waren dergelijke maatregelen niet altijd voldoende om ‘asset bloat’ te voorkomen. Al met al handhaven we een ‘Neutral’ Parent rating.
Proces

Dit fonds wordt beheerd volgens de Leaders-strategie van Impax, die zich richt op winstgevende bedrijven die actief zijn in milieumarkten. Het team probeert groeibedrijven te identificeren. De managers letten daarbij sterk op waarderingen en zullen aandelen die zij overgewaardeerd achten dan ook laten liggen. Allereerst worden bedrijven gefilterd op de vereiste dat ten minste 20% van hun bedrijfsactiviteiten gerelateerd moet zijn aan milieu. Na een screening, financiële score en een eerste ESG-analyse wordt bepaald welke bedrijven in aanmerking komen voor verdere research. Zodra de aandelen zijn geïdentificeerd, volgt een gedetailleerde en gestructureerde analyse aan de hand van een 10-stappenproces, waarbij onder meer wordt gekeken naar de kwaliteit van het management, de regelgeving en de risico's. Gecombineerd met een uitgebreide waarderingsbeoordeling op basis van onder andere discounted cashflow-modellen en scenarioanalyse, resulteert dit in een koersdoel. De shortlist van aandelen, die volgens het team een opwaarts potentieel van ten minste 20% hebben, wordt vervolgens opgenomen in een wekelijkse vergadering van het beleggingscomité. Dit is een gevestigd en doordacht bottom-up proces dat met veel discipline wordt uitgevoerd. Hoewel de nadruk ligt op aandelenselectie, past het team voor risicobeheersing op een slimme manier een top-down benadering toe. Daarom staat de Process Pillar-rating op ‘Above Average’.

Prestaties

Vanaf de lancering in maart 2008 tot november 2020 leverde de strategie keurige rendementen op ten opzichte van de MSCI World-categoriebenchmark, terwijl ze eveneens ruimschoots voorliep op sectorgenoten in de categorie Aandelen Sector Ecologie. De institutionele aandelenklasse van Pax Global Environmental Markets, die de langste geschiedenis kent, registreerde een rendement op jaarbasis van 9,98% ten opzichte van 9,30% voor de categoriebenchmark. Vergeleken met het gemiddelde rendement van 4,98% voor de categorie, heeft de strategie zich duidelijk kunnen onderscheiden. Hoewel de MSCI World Index niet de ideale vergelijkingsmaatstaf is voor dit milieumarktgerichte mandaat, is er geen alternatief beschikbaar voor een belegging met dezelfde focus.

De relatieve performance van de strategie ten opzichte van de MSCI World Index was volatiel, maar gezien de onderscheidende exposure in stijl, bedrijfsgrootte en sectoren is dit niet verwonderlijk. Het resultaat in 2018 was echter teleurstellend, de strategie liep ver achter op de categoriebenchmark door negatieve aandelenselectie in de cyclische consumptiegoederen- en nutssector, terwijl de overwogen positie in industrie een extra rem zette op de performance. Op de sterke aandelenmarkten van 2019 boekten zowel de strategie als de MSCI World Index een rendement van ongeveer 30%. In de turbulente markten van 2020 tot en met november werd de sterke outperformance van de strategie gedreven door het ontbreken van exposure in de sectoren energie en financiële dienstverlening, en door sterke resultaten in de gezondheidszorg, industrie en nutssector.

Kosten

Een evaluatie van de kosten is van cruciaal belang aangezien deze direct ten laste gaan van het rendement. De vergoeding van de share class in dit rapport behoort tot het middelste kwintiel van de Morningstar-categorie. Dat is misschien niet heel geweldig, maar op basis van onze beoordeling van de People-, Process- en Parent Pillars bezien tegen het licht van deze kosten, denken we dat deze aandelenklasse in staat zal zijn een positieve alpha te genereren ten opzichte van de benchmark, hetgeen de Morningstar Analyst Rating van ‘Bronze’ verklaart.
Lees meer

Bekijk voor meer informatie de overzichtspagina BNP Paribas Funds Global Environment Privilege Capitalisation. Daar vindt u onder andere het fondsrapport over dit fonds.
Bekijk ook deze beleggingsfondsen in de Morningstar categorie Aandelen Sector ecologie, die voorzien zijn van een Morningstar Analyst Rating, afgezet tegen de categorie benchmark.

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Greetje Remmerde  Greetje Remmerde schrijft als freelancer voor Morningstar voornamelijk over pensioen en personal finance.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings