ESG fondsen zien sterke groei in de crisis

Duurzame fondsen hebben de trend in de uitverkoop van Covid-19 doorbroken en genieten van een positieve instroom, zo blijkt uit het laatste Morningstar Global Sustainable Fund Flows Report

Hortense Bioy, CFA 14 mei, 2020 | 13:56
Facebook Twitter LinkedIn

esg

Terwijl het coronavirus zich wereldwijd verspreidde, staken beleggers in de eerste drie maanden van 2020 opnieuw geld in duurzame fondsen. Beleggers wereldwijd stortten in het eerste kwartaal van het jaar USD 45,6 miljard in ESG fondsen, ookwel environmental (milieu), social (sociaal beleid) en governance (goed ondernemingsbestuur). Dit staat tegenover een wereldwijde uitstroom van USD 384,7 miljard voor het fondsuniversum als geheel.

Het totale vermogen van duurzame fondsen was USD 841 miljard per eind maart. Dit is weliswaar 12% minder dan het record van USD 960 miljard dat eind 2019 werd bereikt, maar het vermogen in het bredere fondsuniversum daalde tijdens de covid-19-crisis sterker, met 18%.

Europa blijft de wereld van duurzaam beleggen domineren en hier bevinden zich 76% van de duurzame fondsen en 81% van de activa. Maar ook elders groeit de belangstelling; in de eerste drie maanden van het jaar werden er 102 nieuwe fondsen geïntroduceerd en 24 fondsen omgezet in een duurzaam mandaat.

In zijn meest recente Global Sustainable Fund Flows report analyseerde Morningstar de instroom in 3.297 open-ended fondsen en ETF's die ESG-criteria in hun beleggingsstrategie gebruiken, een duurzaamheidsgerelateerd thema volgen of naast financieel rendement ook een andere positieve invloed nastreven. Deze verzameling omvat geen fondsen die binnen hun beleggingsstrategie alleen gebruik maken van negatieve of uitsluitingscriteria.
De onderstaande tabel toont de instroom in duurzame fondsen per regio, evenals het aantal duurzame fondsen en het beheerd vermogen in elk rechtsgebied.

flows

In het eerste kwartaal van 2020 trok het wereldwijde duurzame universum netto USD 45,6 miljard aan netto-instroom aan. Europa was goed voor het grootste deel hiervan (72,5%), hoewel minder dan in voorgaande kwartalen. 23% van de instroom kwam voor rekening van de VS. De kapitaalstromen in de rest van de wereld waren aanzienlijk lager, maar vertegenwoordigden een hoger percentage van de totale kapitaalstroom dan in voorgaande kwartalen. In totaliteit lag de wereldwijde instroom 27% lager dan in het vierde kwartaal van 2019, maar nog altijd 90% hoger dan in het eerste kwartaal van dat jaar.

flows

De aanhoudende instroom in het eerste kwartaal van 2020 getuigt van de stabiliteit van ESG-beleggingen. Beleggers in duurzame fondsen worden doorgaans gemotiveerd door hun normen en waarden, beleggen voor de lange termijn en lijken sterker bereid om perioden met slechte resultaten uit te zitten.

De laatste drie jaar is het in duurzame fondsen belegde vermogen gestaag opgelopen. Europese fondsen blijven de hoofdrol spelen. Deze zijn goed voor meer dan 80% van het wereldwijde duurzame fondsuniversum, dankzij de lange geschiedenis van duurzaam beleggen in Europa en het gunstige regelgevingsklimaat. Met momenteel 2.528 beschikbare duurzame fondsen vormt Europa verreweg de meest ontwikkelde en diverse ESG-markt.

Ondanks de door Covid-19 ingegeven marktdalingen in maart trok het Europese universum van duurzame fondsen in het eerste kwartaal van 2020 USD 33 miljard aan kapitaal aan. Dit staat tegenover de USD 163 miljard die uit het totale Europese fondsuniversum stroomde.

Het vermogen van Europese duurzame fondsen daalde in het eerste kwartaal van 2020 en bedraagt nu USD 684 miljard; dit is 12% lager dan het recordniveau van USD 779 miljard eind 2019. Dit staat tegenover een reductie van 16,2% in het vermogen van het totale Europese fondsuniversum.

flows

Tot de duurzame fondsen die in het eerste kwartaal de grootste instroom zagen behoorden BlackRock ACS World Low Carbon Equity Tracker, Pictet - Global Environment Opportunities, Anima Investimento Circular Economy, Eurizon Absolute Green Bonds en Nordea 1 - Global Climate & Environment, waar in totaal USD 3,8 miljard instroomde. Hieruit blijkt dat beleggers zich steeds bewuster worden van de risico's en kansen die klimaatverandering met zich meebrengen. Wij verwachten dat de klimaatbewuste fondsen hun opwaartse trend in de komende jaren zullen doorzetten, ondersteund door belangrijke regelgevingsontwikkelingen waaronder het Actieplan voor Duurzame Financiering van de EU.

In het kwartaal kwamen er 72 nieuwe duurzame fondsen op de markt waaronder Lyxor MSCI USA Climate Change ETF, NN (L) Corporate Green Bond I Cap EUR en PIMCO GIS Climate Bond. Vermogensbeheerders zetten ook opnieuw bestaande fondsen om in duurzame mandaten. Zo is het Schroder Strategy Fund nu het Schroder Sustainable Strategy Fund en werd Amundi Funds European Equity Target Income omgezet in Amundi Funds European Equity Sustainable Income.

"Morningstar Sustainable Fund Flows Report"

Download het rapport

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Hortense Bioy, CFA

Hortense Bioy, CFA  is director of passive fund research in Europe.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten