Opmars duurzame fondsen onstuitbaar: actief versus passief en rendementen

De opmars van duurzaam beleggen is onstuitbaar, concludeert Morningstar in een uitgebreide studie naar het Europese landschap van duurzame beleggingsfondsen. In dit tweede deel over deze studie gaan we dieper in op de details rond de instroom, beheerd vermogen, de verdeling actief-passief en nieuwe ETF's.

Robert van den Oever 15 augustus, 2019 | 11:34
Facebook Twitter LinkedIn

Beleggingsfondsen met een expliciet duurzaam mandaat hebben in de eerste helft van 2019 een recordinstroom aan nieuw vermogen ontvangen, blijkt uit een inventarisatie van het Europese duurzame fondsenlandschap door Morningstar onder leiding van Hortense Bioy, director of passive strategies and sustainability research.

De instroom aan nieuw vermogen kwam uit op 36,9 miljard euro voor de zesmaandsperiode. Dat is meer dan in enige eerdere zesmaandsperiode en het is al bijna net zoveel als de instroom over heel 2018 die 38 miljard euro voor het hele jaar beliep. Onderstaande grafiek maakt de instroom per jaar inzichtelijk vanaf 2009:

ESG landscape aug 2019 Exhibit 4

De grafiek laat tevens zien dat het grootste deel van de instroom naar actieve fondsen gaat. We is het zo dat passieve fondsen door de jaren heen een steeds groter aandeel van het nieuwe geld aantrekken, zodat het marktaandeel van passief stijgt. Dat is conform het beeld dat we ook in de brede fondsenmarkt zien. Passief heeft nu 17,7% van de markt tegen 10% vijf jaar geleden.

Beheerd vermogen
Ook het beheerd vermogen neemt gestaag toe. Op de golven van toenemende instroom en stijgende markttrends, klom het beheerd vermogen in naar een recordhoogte van 595 miljard euro per 30 juni 2019. Dat betekent een groei van 20,5% in zes maanden tijd. De brede fondsenmarkt als geheel groeide in diezelfde periode met 7,7%.

Onderstaande grafiek geeft een goed beeld van de gestage groei van het beheerd vermogen in Europese duurzame beleggingsfondsen:

ESG landscape aug 2019 Exhibit 5

ETF’s
Als we wat dieper ingaan op de passieve zijde van de markt, dan valt op dat ETF’s een flinke opmars maken. Nieuwe duurzame ETF’s haalden in de eerste helft van 2019 ruim 5 miljard euro aan nieuw vermogen op. Dat is meer dan in heel 2018 en het betekent een nieuw record voor deze categorie. Ter vergelijking; indexfondsen haalden in die periode 6,8 miljard euro op.

ESG landscape aug 2019 Exhibit 8

De opmars van duurzame ETF’s is mede te danken aan de ruimere keus die fondsbeleggers tegenwoordig hebben. Tot aan 2017 was die keus tamelijk beperkt, maar het aanbod is sindsdien flink uitgebreid. Momenteel zijn er in Europa 102 duurzame ETF’s verkrijgbaar, waarvan 88 aandelen-ETF’s en 14 obligatie-ETF’s.

De dominante aanbieders op dit gebied zijn iShares en UBS. Zij nemen het leeuwendeel van de instroom voor hun rekening, laat deze grafiek zien:

ESG landscape aug 2019 Exhibit 9

iShares haalde de meeste instroom, met 1,74 miljard euro, mede dankzij 5 nieuwe MSCI ESG ETF’s. UBS haalde 1,64 miljard euro aan nieuw geld op, maar is wat beheerd vermogen betreft nog steeds groter dan iShares.

Bekijken we het beheerd vermogen voor passieve duurzame fondsen, zowel open-end als ETF’s, dan is de groei overduidelijk:

ESG landscape aug 2019 Exhibit 10

Duurzame ETF’s hebben nu een marktaandeel van 15,7% in het passieve duurzame landschap, waar dat slechts 5 jaar geleden nog maar 6,5% was.

Rendementen
Alle goede bedoelingen in acht genomen, is het rendement voor fondsbeleggers nog altijd de niet te missen factor waar het om draait. Als we de duurzame fondsen indelen naar hoofdcategorieën Aandelen, Obligaties en Allocatie, plus alle fondsen bij elkaar, dan vallen de rendementen uiteen in de volgende kwartielen:

ESG landscape aug 2019 Exhibit 22

Te beginnen met de rendementen over één jaar (bovenste deel van de grafiek) is te zien dat 34% van alle fondsen in het bovenste kwartiel uitkomt. Bij de alllocatiefondsen is dat met 38,4% het hoogst, gevolgd door aandelenfondsen met 35,8% en obligatiefondsen met 26,8%.

Kijken we naar het bovenste en het tweede kwartiel, dan is te concluderen dat 63% van de duurzame fondsen in de bovenste helft van het rendementsspectrum valt.
Voor de rendementen over de vijfjaarsperiode is het allemaal net iets minder gunstig. Dan vallen 29,4% van de fondsen in het bovenste kwartiel, waarbij allocatiefondsen wederom aan kop gaan met 36,8%, aandelenfondsen met 30,2% en obligatiefondsen met 20,5%.

 

Lees ook het eerste deel over deze studie naar het Europese landschap van duurzame beleggingsfondsen in het eerste halfjaar van 2019. Dat gaat over de kenmerken van de nieuw geïntroduceerde fondsen en hun duurzame prestaties. U leest dat hier:

 

Lees meer:

Nieuwe Morningstar Sustainability Rating bevordert vergelijkbaarheid van portefeuilles

Zo zit de verbeterde Morningstar Sustainability Rating in elkaar

Morningstar introduceert Carbon Risk Score: inzicht in CO2-effect van beleggingsfondsen

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten