Top 5 dividendaandelen Azië: Ontdekt door beleggers

Bij dividendbeleggen dachten beleggers lange tijd niet direct aan Azië. Mede doordat Aziatische bedrijven aandeelhouders meer centraal zijn gaan stellen, lijkt dit te veranderen.

External Writer 23 augustus, 2016 | 9:04
Facebook Twitter LinkedIn

De search for yield drijft veel beleggers naar risicovollere, maar beter renderende beleggingen nu de rente op een deposito te verwaarlozen is en er inmiddels voor meer dan 13 biljoen dollar aan negatief renderende obligaties in omloop zijn.

Focus op dividend
Dividendaandelen staan daarom al geruime tijd in de spotlights, wat af te zien is aan de populariteit van dividendfondsen onder beleggers. Dit blijkt tevens uit door Morningstar verzamelde cijfers.

Vijf jaar geleden bedroeg het beheerde vermogen in wereldwijde dividendfondsen nog 22 miljard euro, per eind juni hebben beleggers ruim 77 miljard euro in deze fondsen belegd. Van deze toename van 55 miljard is 32,5 miljard het gevolg van instroom in de fondsen.

'Dat impliceert een organische groei van 147 procent', wijst Jeffrey Schumacher, fondsanalist van Morningstar. 'Daarmee verplettert de categorie de organische groei voor aandelen als asset class, die blijft steken op 6,5 procent over de afgelopen vijf jaar.'

Corporate governance
'Dividend is lange tijd geen onderwerp geweest in Azië, maar daar lijkt verandering in te komen, waarbij Japan het voortouw neemt', aldus de analist, die op verzoek van Fondsnieuws op Azië inzoomde.

De vorig jaar juni geïntroduceerde corporate governance code leidde een nieuw tijdperk in voor Japanse ondernemingen. 'Er is meer focus op groei, kapitaalefficiëntie, winstgevendheid, er moeten onafhankelijke bestuursleden worden aangesteld en de aandeelhouder moet centraal staan', vat Schumacher samen.

Dat laatste betekent dat wordt ingezet op het verbeteren van het rendement op eigen vermogen, waardoor aandeleninkoopprogramma's en dividenduitkeringen zijn opgeschroefd. Iets dat makkelijk gefinancierd kan worden vanuit de grote kasposities die Japanse bedrijven traditioneel aanhielden.

Waar Japanse bedrijven in 1990 nog 3 biljoen yen aan dividend uitkeerden is de verwachting volgens Moringstar dat dit bedrag in 2016 uitkomt op bijna 16 biljoen yen. Vorig jaar verhoogde bijna driekwart van de Japanse bedrijven het dividend. Hieronder waren onder meer mobiele telecomaanbieder KDDI, sigarettenmaker Japan Tobacco en robotproducent Fanuc.

Britse banden
Daar waar het uitkeren van dividend in Japan nog gemeengoed moet worden, is dit elders in de regio meer gebruikelijk, weet Schumacher. Zo is Australië een voorname speler, waar de sectoren banken, mijnbouwers en consumentengoederen grote dividendbetalers zijn.

En bedrijven in Hongkong en Singapore zijn, mede vanwege hun historische banden met het Verenigd Koninkrijk, welwillender om kapitaal naar aandeelhouders te dirigeren.

Maar ook China, Taiwan, India en Thailand behoren tot de landen waar beheerders van Aziatische dividendfondsen hun beleggingen selecteren.

Volgens de Henderson Global Dividend Index had de regio Azië-Pacific een aandeel van 11 procent in wereldwijd betaalde dividenden in 2015. Het aandeel van Japan kwam uit op 5 procent.

Verschil in interpretatie
In de Morningstar database zitten 14 Aziatische dividendfondsen. De manier waarop deze fondsen beleggen loopt echter flink uiteen, wijst de Morningstar-analist.

BNP Paribas Asia Pacific High Income Equity Fund wordt beheerd door manager Arthur Kwong. Voorheen maakte het onderdeel uit van de wereldwijde dividendstrategie van het BNP Paribas Global Equity Income Fund, onder leiding stond van de vorig jaar bij de Franse asset manager vertrokken Nederlander Wouter Weijand.

'Het fonds belegt iets meer top-down dan een doorsnee dividendfonds en heeft ruim 70 procent van zijn portefeuille gealloceerd naar Australische en Japanse dividendaandelen, terwijl Chinese namen niet of nauwelijks aanwezig zijn', becommentarieert Schumacher. 'Een andere bijzonderheid is dat het valutarisico volledig wordt afgedekt naar euro.'

Naast het dividendfonds van BNP Paribas is Allianz Oriental Income Fund het enige fonds dat in Japanse aandelen belegt, vervolgt hij. Voor de andere fondsen valt Japan buiten de scope van het fonds.

Templeton Asian Dividend Fund, Nomura Asia High Dividend Fund, Aviva Investors Asian Equity Income Fund en Deutsche Invest II Asian Top Dividend beleggen helemaal niet in Japan en Australië. Hier is de allocatie naar opkomende Aziatische economieën hoger, en zijn er grotere posities in Hongkong en Singapore, merkt Schumacher nog op.

Top 5 Aziatische dividendfondsen

FN Top 5 week 34 Azie dividendfondsen tabel vrijstaand

(klik op tabel voor vergroting)

Dit artikel is een samenwerking van Fondsnieuws met Morningstar en gebaseerd op data van deze fondsenbeoordelaar. De in deze tabel opgenomen fondsen zijn gerangschikt op grond van de prestaties year-to-date per einde kalendermaand. Bovenstaande is nadrukkelijk niet bedoeld als een aanbeveling tot het doen van transacties.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

External Writer  .

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten