Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II RT

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31/07/2018
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II RT
Fonds11,68,34,85,81,0
+/-Cat6,36,32,60,71,3
+/-Idx-3,62,7-2,91,0-2,0
 
Kerngegevens
Koers
17/08/2018
 EUR 133,23
Rendement 1 Dag 0,05%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Flexibel - Wereldwijd
ISIN LU1038809395
Grootte Fonds (Mil)
17/08/2018
 EUR 5084,31
Grootte Fondsklasse (Mil)
17/08/2018
 EUR 930,81
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
28/03/2018
  1,65%
Gesloten voor nieuwe beleggers nee
Beleggingsdoelstelling: Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II RT
De doelstelling van het beleggingsbeleid van Flossbach von Storch – Multiple Opportunities II is, met inachtneming van het beleggingsrisico, het behalen van een redelijke waardetoename van de valuta van het deelfonds. De beleggingsstrategie wordt op basis van de fundamentele analyse van de globale financiële markten bepaald. Het deelfonds belegt zijn vermogen in allerlei soorten effecten, waaronder aandelen, rente, geldmarktinstrumenten, certificaten, andere gestructureerde producten (bijv.aandelenleningen, warrantleningen, converteerbare leningen), doelfondsen, derivaten, liquide middelen en vastetermijndeposito's. Maximaal 20 % van het nettodeelfondsvermogen mag indirect in edelmetalen worden belegd. De belegging in een ander fonds mag niet meer bedragen dan 10 % van het vermogen van het deelfonds. Ter dekking of stijging van het vermogen mag het deelfonds financiële instrumenten inzetten waarvan de waarde afhangt van toekomstige prijzen van ander vermogenswaarden ("derivaten").
Returns
Rendementen %17/08/2018
YTD1,18
3 Jaar geannualiseerd4,25
5 Jaar geannualiseerd*6,87
10 Jaar geannualiseerd*9,41
Dividendrendement 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Bert Flossbach
01/10/2013
Elmar Peters
27/04/2016
Oprichtingsdatum
04/04/2014
Advertentie
Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Geen BenchmarkCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
Inkomennee
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II RT31/07/2018
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen68,600,0068,60
Obligaties9,080,009,08
Kas/geldmarkt12,990,0012,99
Overig9,330,009,33
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd17,35
Duration4,52
Top 5 regio's%
Verenigde Staten38,10
West Europa – Euro26,49
West Europa – Niet Euro18,62
Verenigd Koninkrijk9,49
Canada2,95
Top 5 sectoren%
Defensieve Consumptiegoederen28,71
Gezondheidszorg17,72
Cyclische Consumptiegoederen14,38
Technologie11,62
Financiële Dienstverlening9,88
Top 5 positiesSector%
Nestle SADefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen5,43
Philip Morris International IncDefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen4,91
Berkshire Hathaway Inc BFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening4,75
Daimler AGCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen4,73
Invesco Physical Gold ETC4,58
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II RT
* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2014-04-04. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of FvS SICAV Multiple Opportunities R (ISIN: LU0323578657), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.