De zeven doodzonden van dividendbeleggen

Let op deze veelvoorkomende valkuilen, zodat u geen fouten maakt die schadelijk zijn voor uw rendement op lange termijn.

Morningstar 05 december, 2012 | 0:25
Facebook Twitter LinkedIn

Omdat de rente op zowel spaarrekeningen als obligaties de afgelopen jaren is gedaald, wendden beleggers zich steeds vaker tot aandelen met hoge dividendopbrengsten als compensatie voor de lagere rendementen elders op de markt. Hoewel een op dividend gerichte beleggingsportefeuille tal van voordelen biedt, is het van wezenlijk belang dat beleggers zich bewust zijn van de zeven valstrikken en fouten die met de dividendstrategie gepaard gaan.

Alleen oog hebben voor opbrengst
Extreem hoog dividendrendement (meer dan 8 procent) kan bijzonder interessant lijken, maar weersta de verleiding om een buitensporige hoeveelheid van deze aandelen te kopen. De meeste ultrahoge rendementen zijn gewoon te mooi om waar te zijn en zijn veel vaker het gevolg van sombere vooruitzichten voor de onderneming dan van een royaal dividendbeleid.

Zo blijkt uit een recente studie van Société Générale dat "een abnormaal hoog dividendrendement doorgaans een noodsignaal is" en dat aandelen in de categorie van extreem hoge dividenden vaak juist een lager rendement realiseren. Hiervoor gaan we naar de definitie van dividendrendement. Het dividendrendement wordt berekend door het laatst uitgekeerde dividend te delen door de actuele koers van het aandeel. Bij een koersdaling, bijvoorbeeld als een onderneming tegenvallende resultaten bekend maakt, dan stijgt het dividendrendement. Bij een klimmende koers daarentegen daalt het dividendrendement.

Met de wetenschap dat aandelen historisch gezien op de lange termijn een rendement van 8 tot 9 procent opleveren, zouden aandelen met een dividendrendement van 8 procent bijzonder interessant zijn. Maar als alle beleggers het erover eens zouden zijn dat het rendement van 8 procent duurzaam is, dan zouden ze zich massaal op dat ene aandeel storten waardoor de koers stijgt en het dividendrendement daalt.

Eens in de zoveel tijd heeft de markt het bij het verkeerde eind en zijn er wel degelijk oprecht goede beleggingskansen in het universum van de ultrahoge dividendrendementen. Maar nog vaker heeft de markt het bij het rechte eind en branden beleggers die van het extreem hoge dividendrendement willen profiteren hun vingers.

Geen rekening houden met waardering
Eén school bij het samenstellen van een dividendportefeuille staat voor alleen aandelen kopen om hun dividendrendement, met uitsluitend oog voor de inkomsten en nauwelijks aandacht voor waardering. Een focus op inkomsten mag dan wel voorkomen dat u emotionele beleggingsbeslissingen neemt op basis van de volatiliteit van de aandelenkoers, voortdurend teveel betalen voor aandelen is ook geen succesformule. Koop aandelen steevast met een 'veiligheidsmarge', namelijk tegen een zinvolle korting (minstens 10-15 procent) ten opzichte van hun fair value of reële waarde (de waarde van een onderneming gebaseerd op de geschatte, toekomstige kasstroom).

Niet diversifiëren
Hoog-dividendaandelen komen doorgaans voor in een klein aantal sectoren met vaak zwakkere groeivooruitzichten op lange termijn, zoals nutsbedrijven, telecom en verzekeraars. Enkele aandelen in deze sectoren zijn dan misschien een prima aanvulling op uw portefeuille, maar als u er te veel koopt in een poging om een zo groot mogelijke gemiddelde dividendopbrengst te realiseren, kan dat gevaarlijk zijn. Zoals we bij de banken konden vaststellen tijdens de financiële crisis, kan slecht nieuws in een sector leiden tot een kettingreactie van dividendverlagingen in de hele groep. Hierdoor wordt uw strategie binnen de kortste keren ondermijnd.
Een goed gediversifieerde portefeuille kan gewoonlijk de impact van een dividendverlaging hier en daar wel opvangen. Voeg aandelen met een lagere dividendopbrengst uit andere sectoren aan uw portefeuille toe. Uw initiële opbrengst ligt dan wel lager, maar uw inkomstenstroom uit dividend krijgt wel een duurzamer karakter.

Kopen en niet meer omkijken
Een goed samengestelde dividendportefeuille leent zich uitstekend voor een hands-off strategie zonder veel persoonlijke bemoeienis, maar helemaal niet omkijken naar uw dividendaandelen is ook weer niet goed. Hou altijd een oog op gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op het dividendbeleid van een onderneming. Meestal kunt u het beste niet al te veel veranderen, maar in bepaalde gevallen is het raadzaam om uw langetermijnvisie voor een aandeel opnieuw te bekijken. Als een bedrijf bijvoorbeeld veel te veel geld leent voor een grote, misplaatste overname of als de concurrentie de marges uitholt, dan is het wellicht tijd om uw mening over dat aandeel te herzien.

Kodak, het bekende foto- en filmbedrijf, was als blue chip onderneming ooit de ideale dividendbetaler, maar de onderneming bleef achter bij de overschakeling naar digitale fotografie en de concurrentie greep die kans met beide handen aan. In de afgelopen tien jaar verlaagde Kodak tweemaal zijn dividend. De omzet daalde en uiteindelijk vroeg het bedrijf eerder dit jaar het faillissement aan. Achteraf is het natuurlijk gemakkelijk praten, maar de uitholling van Kodak's concurrentievoorsprong was een goede reden om het aandeel te verkopen en uw kapitaal te beleggen in een beter dividendaandeel.

Geen rekening houden met de balans
Te veel aandacht voor cijfers als hoeveel winst er beschikbaar is voor een dividenduitkering en onvoldoende aandacht voor de balans van een onderneming met de hefboomratio, de rentedekking en de nettoschuld/EBITDA-ratio is een fout die veel dividendbeleggers maken. Crediteuren staan sterker dan aandeelhouders en maken eerder aanspraak op de activa van een onderneming. Er is meer kans dat een onderneming zijn dividend verlaagt als de schuldeisers bang zijn dat de aflossing en rentebetalingen in gevaar zijn. Het is een goede vuistregel om extra sceptisch te zijn over bedrijven met een rentedekkingsratio (EBIT/rentekosten) van minder dan drie keer of een verhouding nettoschuld/EBITDA van meer dan twee keer.

Dividend en rente als gelijkwaardig beschouwen
Door de lage rente ontvangen veel beleggers onvoldoende inkomsten uit obligaties en daarom willen ze uit dividendaandelen wat extra inkomsten halen. Het is echter een grote fout om dividend en rente als gelijkwaardig te beschouwen. In tegenstelling tot rente op obligaties, is een bedrijf niet verplicht om dividend uit te keren. En in tegenstelling tot obligaties zijn bedrijven niet verplicht om uw belegde vermogen op een bepaalde datum terug te betalen. Dividendaandelen hebben erg veel interessante kenmerken, maar zijn nog steeds onderworpen aan dezelfde risico's als andere aandelentypes.

De tekenen van een dividend in gevaar negeren
Geen aandacht besteden aan de signalen voor een mogelijke dividendverlaging, zoals een tragere dividendgroei, kan leiden tot ondermaatse dividendrendementen. Controleer elk kwartaal de financiële gegevens van uw bedrijven op eventuele waarschuwingssignalen die het vermogen van uw portefeuille zouden kunnen aantasten om een duurzame en groeiende inkomstenstroom te genereren.

Slotsom
Hoewel dividendaandelen veel aantrekkelijke kenmerken hebben zult u na het lezen over deze zeven veel voorkomende valkuilen hopelijk de belangrijke fouten vermijden die uw langetermijnresultaten permanente schade kunnen toebrengen.


Lees ook
Signalen voor een mogelijke dividendverlaging


Leer alle aspecten van dividendbeleggen. Hoe dividendaandelen te vinden en een portefeuille samen te stellen. Hoe de dividendvalkuil te vermijden. En zie wat typische dividendaandelen en aantrekkelijke dividendbeleggingsfondsen zijn. Bekijk het 'Dossier dividend'.

TAGS
Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Morningstar  

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten