Aandelen 3.2 - Basis ratio’s voor elke belegger

Pieter Bailleul 01 oktober, 2010 | 15:25
Facebook Twitter LinkedIn


< 3. Ratio's Aandelenrapporten >

Een van de meest populaire ratio’s in de koers-winst verhouding en zijn varianten:

Koers-Winst of Price/earnings ratio (P/E) is een ratio die berekend wordt door de aandelenprijs te delen door de winst per aandeel.

P/E = Aandelenprijs / EPS

De koers-winst ratio geeft een idee van de prijs die beleggers betalen voor elke euro winst die de onderneming realiseert. Het is een snelle manier om a te gaan of een aandeel goedkoop, dan wel duur is. Over het algemeen geldt: hoe hoger de P/E ration, hoe meer geld beleggers bereid zijn te betalen voor elke euro winst. Vaak doorgaan ondernemingen met een hoge P/E ratio (hoger dan 30) een sterke groeiperiode. Lage P/E ratio’s duiden dan weer op een tragere groei of een gebrek aan toekomstige verwachtingen.

Earnings Yield is het omgekeerde van de P/E ratio. Een hoge earnings yield duidt dus op een relatief goedkoop aandeel, terwijl een lage earnings yield duidt op een duurder aandeel. Het kan nuttig zijn om deze yield te vergelijken met de rente die u krijgt op tienjarige staatsobligaties om op die manier een idee te krijgen van hoe goedkoop of duur een aandeel is.

Earnings Yield = 1/(P/E) = EPS/Aandelenprijs

PEG Ratio is een andere variant van de P/E ratio. Een hoge P/E ratio duidt er vaak op, dat de markt verwacht dat de onderneming snel zal groeien waardoor verwacht wordt dat de toekomstige winst van de onderneming voornamelijk in de toekomst zal gerealiseerd worden. Die verwachting zorgt ervoor dat de marktwaarde van de onderneming relatief hoog is ten opzichte van de huidige gerealiseerde winst.

De PEG ratio helpt bij het bepalen of de P/E van een aandeel te hoog is door je een idee te geven van hoeveel een belegger op dit moment bereid is te betalen voor de groei van de onderneming.

PEG = (verwachte P/E ratio) / (groeiratio van EPS over komende 5 jaar)

Die verwachtingen worden door aandelenanalisten geschat en er dient dan ook voorzichtig mee omgegaan te worden.

Koers-Verkopen is een maatstaf voor de prijs die een belegger bereid is te betalen voor 1 euro aan verkopen gerealiseerd door de onderneming. Daarmee wordt een objectiever beeld geschetst aangezien het aantal verkopen minder gemakkelijk boekhoudkundig te manipuleren valt dan de winst.

P/S = Aandelenprijs / Sales per aandeel = Marktkapitalisatie / Totale verkopen

Het valt aan te raden om deze ratio te vergelijken met soortgelijke ondernemingen in de industrie. Belangrijk is ook om op te merken dat een verkochte euro met een hoge marge op dezelfde manier wordt geïnterpreteerd als een verkochte euro met een lage marge. Hiermee dien je rekening te houden. Kijk dus ook naar de winstmarge.

Koers-Boek ratio plaatst de marktwaarde van een onderneming in verhouding tot de boekwaarde van die onderneming. De boekwaarde kan je beschouwen als wat er overblijft voor de aandeelhouders nadat de onderneming al haar verplichtingen heeft voldaan.

P/B = Aandelenprijs / Boekwaarde per aandeel

Koers-Kasstroom ratio wordt minder courant gebruikt dan de vorige maatstaven. De kasstromen binnen een onderneming zijn minder gemakkelijk boekhoudkundig te manipuleren en bieden daarom een stevigere houvast voor beleggers.  Deze ratio wordt op exact dezelfde wijze berekend als de voorgaande:

P/CF = Aandelenprijs / Operationele kasstroom per aandeel

Dividendrendement is gelijk aan het jaarlijkse dividend gedeeld door de aandelenprijs. De aandelen met een hoog dividendrendement zijn doorgaans gekenmerkt door relatief volwassen ondernemingen met beperkte groeimogelijkheden. De reden dat deze ondernemingen dividenden uitkeren, heeft betrekking op het feit dat zij niet voldoende nieuwe projecten vinden om in te investeren.

Dividendrendement = Dividend per aandeel / Aandelenprijs


< Woordenlijst   Beleggingsgids >

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Pieter Bailleul

Pieter Bailleul  is Marketing Manager for Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten