Aandelen 2.3 - Welke verdisconteringsratio gebruiken?

Pieter Bailleul 01 oktober, 2010 | 15:17
Facebook Twitter LinkedIn


< 2. Waardering van Aandelen  Aandelenrapporten >

Zodra we de vrije kasstromen hebben bepaald, kunnen we deze gaan verdisconteren. Dat doen we omdat de verwachte kasstromen in de toekomst vallen. Doordat 1 euro vandaag meer waard is dan 1 euro in de toekomst, dient een correctie toegepast te worden op deze toekomstige kasstromen. Het is namelijk zo, dat als die ene euro vandaag belegd kan worden, deze in de toekomst meer waard wordt dan wanneer u in de toekomst gewoon 1 euro zou krijgen. We moeten hiermee dus rekening houden. Op die manier wordt er tegenwoordig een waarde bepaald voor de onderneming op basis van de toekomstige kasstromen.

De formule voor het berekenen van de huidige waarde van een onderneming is:

CF in jaar N / (1+R)^N

Waarbij:

-         CF in jaar N staat voor de kasstroom gegenereerd in jaar N

-         R staat voor de verdisconteringsratio of verwacht rendement

-         N staat voor het aantal jaren in de toekomst

Een voorbeeld: Stel dat je over drie jaar een kasstroom van 1.000 euro verwacht voor een onderneming en dat je een rendement van 7% op je kapitaal verwacht. Dan is de huidige waarde van deze kasstroom:

1.000 euro / (1+0.07)^3 = 816,30 euro

Hoe verder in de toekomst, hoe minder de kasstroom waard is:

1.000 euro over vijf jaar: 1.000 euro / (1+0.07)^5 = 712,99 euro

Hoe hoger het rendement dat je op je kapitaal verwacht, hoe lager de toekomstige kasstroom, 1.000 euro aan 10%:

1.000 euro over vijf jaar: 1.000 euro / (1+0.10)^5 = 620,92 euro

Bepalen van het verwachte rendement
Het verwachte rendement waarmee we de toekomstige kasstroom verdisconteren wordt ook wel de kapitaalkosten genoemd. Het zijn de kosten die een onderneming betaalt om kapitaal op de markt te kunnen ophalen. Wanneer het kapitaal geleend wordt, is het percentage gelijk aan de interestvoet. 

Een stabiele onderneming heeft een lage kapitaalkost, terwijl een meer risicovolle onderneming met een onzekere toekomst een hogere kosten zal moeten betalen om het geld op de financiële markten te kunnen ophalen. Hoe hoger het risico, hoe hoger de kapitaalkost (R) waarmee het DCF model verdisconteert dient te worden.

Om de totale kosten te berekenen voor een onderneming wordt een gewogen gemiddelde gemaakt van het kapitaal dat geleend werd en het kapitaal dat op de financiële markten (aandelen) werd opgehaald. Door die twee elementen te combineren krijgt een belegger een goede inschatting van de totale kapitaalkost voor een onderneming.


< Woordenlijst   Beleggingsgids >

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Pieter Bailleul

Pieter Bailleul  is Marketing Manager for Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten