Aandelen 2.2: Welke kasstromen kan het bedrijf in de toekomst genereren?

Pieter Bailleul 01 oktober, 2010 | 15:14
Facebook Twitter LinkedIn


< 2. Waardering van aandelen   Aandelenrapporten >

Het algemene idee achter het DCF model is relatief eenvoudig: de waarde van een aandeel is gelijk aan de huidige waarde van alle toekomstige kasstromen. Dit idee in de praktijk uitvoeren is echter een stuk moeilijker.

De eerste stap bij het DCF model is het voorspellen van de toekomstige kasstromen die de onderliggende onderneming zal genereren. Daarbij moet u rekening houden met verschillende variabelen. De belangrijkste zijn de toekomstige groei in de verkoopcijfers en de verwachte winstmarges. Het is niet voldoende om de huidige groeitendens door te trekken naar de toekomst, het is zelfs zo dat deze eenvoudige aanpak kan leiden tot het (incorrect) veronderstellen van wat een aandeel echt waard is.

Wanneer u de toekomstige groei in inkomsten gaat voorspellen is het belangrijk om met verschillende factoren rekening te houden: de huidige tendensen in de industrie, de economische toestand en de concurrentievoordelen van de onderneming. Een onderneming met een stevige concurrentiepositie (Morningstar noemt dit de moat), kan vaak sneller groeien dan zijn concurrenten wanneer het marktaandeel verwerft.

De toekomstige winst uit operationele activiteiten vraagt eenzelfde vorm van speurwerk. De kosten van een onderneming bepalen is een logische eerste stap. Voor bedrijven in de chemie en petrochemie zijn de prijzen van de grondstoffen een cruciale determinant voor de winstmarges. Als deze prijzen omhoog gaan en de stijging niet doorgerekend kan worden aan de klant, dan zullen de winstmarges dalen wat nadelig is voor de aandeelhouder.

Een elementaire vraag bij DCF modellen is welke kasstromen verdisconteerd (in rekening gebracht) zullen worden. Vroeger werden deze modellen vaak beperkt tot de dividenduitkeringen, al waren deze berekeningen niet mogelijk voor ondernemingen die geen dividend uitkeerden. Tegenwoordig wordt meestal de gerapporteerde winst als maatstaf gebruikt. Wij zullen de vrije kasstromen in ons model opnemen. Vrije kasstroom wordt gedefinieerd als operationele kasstroom minus kapitaaluitgaven.

Vrije kasstroom geeft de kasstroom weer die de onderneming ter beschikking heeft nadat alle kosten betaald zijn om de onderneming met haar huidige tempo voort te laten groeien.


< Woordenlijst   Beleggingsgids >

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Pieter Bailleul

Pieter Bailleul  is Marketing Manager for Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten