Aandelen 2.1 - Inleiding

Pieter Bailleul 01 oktober, 2010 | 15:06
Facebook Twitter LinkedIn


< 2. Waardering van aandelen  Aandelenrapporten >

Met behulp van het Discounted Cashflow (DCF) Model kunt u de absolute waarde van een onderneming gaan berekenen. Dit soort modellen die kijken naar de gegenereerde kasstroom (cash flow), eerder dan bijvoorbeeld de winst, zijn een stuk sterker en robuuster. DCF modellen hebben als doel om de waarde van een onderneming te benaderen. Vervolgens kan de verwachte prijs vergeleken worden met de huidige marktprijs. Ligt de verwachte prijs duidelijk boven de marktprijs, dan kan dit een aankoopsignaal zijn.

Het is echter niet eenvoudig om dit soort berekeningen uit te voeren. Daarbij moet rekening gehouden worden met verschillende variabelen die op zichzelf ook weer schattingen vormen. Toch zijn we het er bij Morningstar over eens, dat dit een meer flexibele en nauwkeurige schatting vormt dan de focus op financiële ratio’s.

In de volgende twee secties komen de basiselementen van het DCF model aan bod om vervolgens gecombineerd te worden tot het daadwerkelijke model.


< Woordenlijst   Beleggingsgids >

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Pieter Bailleul

Pieter Bailleul  is Marketing Manager for Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten