Morningstar ratings & uw portefeuille (deel 2)

Wat wel en wat niet te doen met de kwalitatieve rating

Pieter Bailleul 31 augustus, 2009 | 13:18
Facebook Twitter LinkedIn
Vorige week spraken we hier over hoe beleggers de Morningstar sterrenrating wel en niet kunnen gebruiken om zo betere beleggingsbeslissingen te maken. Er is echter meer dan deze sterrenrating. Om optimale beslissingen te nemen moet ook naar onze nieuwe kwalitatieve rating kijken.


De Morningstar kwalitatieve rating
De kwalitatieve rating start waar de sterrenrating stopt: de sterrenrating geeft een beoordeling over de rendementen in het verleden, terwijl de Morningsta

r analisten een beoordeling geven over de toekomst. (U kunt de kwalitatieve rating terugvinden in de Fonds Quickrank) Daarbij wordt gekeken of de beleggingsstrategie goed doordacht is, het management ervaren is, het team van analisten het fonds helpt om zichzelf te onderscheiden van soortgeleide strategieën waarbij het rendement kan gemaximaliseerd worden terwijl het risico onder controle blijft. In die zin kijken onze analisten dus ook naar de rendementen in verleden: ze geven aan hoe goed een beleggingsstrategie gewerkt heeft in verschillende marktomstandigheden.

Samengevat worden al deze eigenschappen onderverdeeld in vijf pijlers: management & analistenteam, fondshuis, beleggingsstrategie & portefeuille, rendement & risico en de totale kostprijs. Die laatste beschouwen als cruciaal aangezien uit eerder onderzoek is gebleken dat lage kosten een van de beste voorspellers zijn voor toekomstig rendement.

In tegenstelling tot onze sterrenratings die door computers worden uitgerekend, zijn de kwalitatieve ratings gebaseerd op het oordeel van onze fondsanalisten. Voordat een fonds een rating krijgt, wordt een uitgebreid proces gevolgd. Essentieel is een persoonlijk gesprek met de fondsbeheerder. Daarbij kijken de Morningstar analisten voornamelijk naar het beleggingsverhaal, de filosofie en hoe zich dat over de lange termijn vertaalt naar de portefeuille van het fonds. Doordat wij steeds met minstens twee analisten met de fondsbeheerder in gesprek gaan, is het mogelijk om vanuit verschillende perspectieven naar een fonds te kijken. Vervolgens bouwen de analisten een casus die wordt voorgelegd aan het Europese comité dat bestaat uit de senior analisten uit de verschillende Europese landen. Zo wordt ervoor gezorgd dat alle fondsen over heel Europa op dezelfde, eerlijke wijze worden beoordeeld.


Hoe de Morningstar kwalitatieve rating gebruiken?
Terwijl de Morningstar sterrenrating gebruikt kan worden als hulpmiddel voor beleggers die graag hun eigen onderzoek voeren, doet de kwalitatieve rating het werk voor u. Fondsen met een Elite rating worden door onze fondsanalisten aangereikt als mogelijke portefeuillekandidaat. Wij verwachten van deze fondsen het over de lange termijn beter zullen doen dan soortgelijke fondsen in de Morningstar categorie. Ook onder de fondsen met een Superior rating kunt u goede portefeuillekandidaten vinden, al is het hierbij wel belangrijk dat u het rapport naleest zodat u op de hoogte bent van de mogelijke struikelblokken waartegen het fonds in de toekomst kan aanlopen.


Hoe de Morningstar kwalitatieve rating niet gebruiken?
Net zoals bij de sterrenrating is het niet zo dat elk fonds met een Elite rating zomaar een plaats verdient in uw portefeuille. Hoewel we fondsen met deze rating tot de beste binnen hun categorie beschouwen, is het natuurlijk best mogelijk dat u bijvoorbeeld geen fonds in uw portefeuille wilt houden dat uitsluitend belegt in kleine Amerikaanse ondernemingen. Het fonds Schroder ISF US Smaller Comp is dan niet geschikt.

Bovendien is het ook uitkijken wanneer u een beleggingsfonds uit uw portefeuille wilt wisselen voor een fonds met een Elite rating. Houd daarbij steeds de aan- en verkoopkosten in het oog. Zelfs wanneer een beleggingsfonds van rating verandert en niet meer tot de beste fondsen behoort, hoeft dat niet onmiddellijk een reden zijn tot verkopen. Misschien zijn onze analisten bezorgd om een verandering in het beheersteam waardoor ze nog even afwachten voor de nieuwe beheerder het volledige vertrouwen krijgt. Het fondsrapport kan u op zo’n moment meer informatie geven over de redenen van de lagere rating.

Omdat onze analisten steeds in hun eigen moedertaal schrijven, zijn voor de meeste internationale fondsen enkel Engelse, Franse of Duitse rapporten beschikbaar – deze worden echter niet gepubliceerd op de Belgische website. Interesse in een fonds dat een rating heeft, maar waarvoor geen rapport beschikbaar is? Stuur ons uw feedback via dit formulier.

Klik hier voor een volledig overzicht van de fondsen die tot nu toe een rating van onze analisten gekregen hebben.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Pieter Bailleul

Pieter Bailleul  is Marketing Manager for Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten