Deze dividendaandelen zijn echte koopjes

VIDEO - Michael Field, onze Europese marktstrateeg bij Morningstar, bespreekt met senior editor James Gard welke ondergewaardeerde aandelen met een hoog dividendrendement momenteel interessant zijn.

James Gard 11 juni, 2024 | 14:29
Facebook Twitter LinkedIn

 

 

James Gard: Welkom bij Morningstar. Ik ben verheugd dat Michael Field weer bij me is. Deze keer gaan we het hebben over Europese inkomstenmogelijkheden. Wat gebeurt er op dit moment, Michael?

Michael Field: Nou, ik denk dat de afgelopen weken erg gedomineerd werden door macro-economische ontwikkelingen. We hebben niets anders gehoord dan rentebesluiten van centrale banken. Vorige week verlaagde de ECB de rente voor het eerst. En dan hebben we de komende weken ook nog de besluiten van de Bank of England en de Fed. Dus dat heeft het gesprek echt gedomineerd, zou ik zeggen.

Gard: Dus hoe beïnvloedt dat de vooruitzichten voor inkomensbeleggers?

Field: Ik denk dat inkomensbeleggers de afgelopen jaren hebben vertrouwd op obligaties en daar tot op zekere hoogte naar zijn overgestapt, of het nu staatsobligaties of bedrijfsobligaties zijn, omdat de rendementen stegen en die beleggingen een zeer aantrekkelijke inkomstenstroom boden. Maar nu de rente begint te dalen en de markten dat inprijzen en de obligatierendementen al aan het dalen zijn, zoals we over de hele linie hebben gezien, zijn inkomstenbeleggers weer terug bij af, op zoek naar mogelijkheden, wat echt de deur opent voor aandelenbeleggingen in Europa.

Gard: Zeker. Dus, je hebt het inkomstenuniversum voor ons uitgekamd. Je hebt een dividendscreening gemaakt. Wat heb je gevonden?

Field: We hebben over de hele linie gekeken, we hebben het uitgesplitst naar een aantal echt hoog renderende aandelen en vanaf daar zijn we omlaag gegaan om te kijken welke namen echt duurzaam zijn, welke namen echt die hoge dividendniveaus gaan betalen, niet alleen dit jaar, maar ook twee, drie en vier jaar in de toekomst. En we hebben dat in grote lijnen opgesplitst in twee groepen, waarvan de ene uit bankaandelen bestaat, waar we een paar zeer aantrekkelijke namen zagen met zeer hoge rendementen. En dan is er de consumentensector, waar we een brede selectie van aandelen hebben gevonden in verschillende gebieden van de consumentensector die opnieuw zeer aantrekkelijke rendementen bieden en zoals ik al zei, duurzaam is het sleutelwoord.

Gard: Dit zijn dus ondergewaardeerde aandelen. Maar wat is er nog meer bijzonder aan?

Field: Dus, je zei ondergewaardeerd, alle vijf de aandelen die we bekeken hebben op dit moment 5 sterren. Vanuit dat perspectief zijn het dus 'screaming buys'. Maar wat ook interessant is aan de twee sectoren, dus banken en consumenten, dat ze tot op zekere hoogte sterk beïnvloed zullen worden door renteverlagingen. En dat zou een factor kunnen zijn waarom we aandelen zien die op dit moment zo goedkoop zijn in die segmenten en waarom ze zulke hoge rendementen bieden.

Gard: Dus, bankaandelen zijn op dit moment een beetje een tegendraadse keuze. Maar moeten we verder gaan en het hebben over uw twee keuzes in de sector?

Field: Ja, inderdaad. Inderdaad. Ik denk dat mensen zich weer zorgen maken dat de rente daalt en de winstgevendheid van dit soort aandelen daardoor wordt beïnvloed. Maar de namen die we hebben gevonden - Lloyds in het Verenigd Koninkrijk is een bekende naam, een sterke retailoperatie in het Verenigd Koninkrijk, sterke kasstromen die deze dividenden kunnen dekken. Aan de andere kant is er Handelsbanken, het Zweedse bankaandeel, dat sterk vertegenwoordigd is in Zweden, wat de winstgevendheid daar onderstreept. Maar zelfs als je kijkt naar hun andere activiteiten in Europa, zouden we over het algemeen zeggen dat het waarschijnlijk een van de best geleide banken is die we bestrijken.

Gard: Laten we het nu hebben over consumentenaandelen. Dit zijn dus ook rentegevoelige aandelen, toch?

Field: Inderdaad. De voor de hand liggende kandidaten voor sectoren die beïnvloed zullen worden door renteverlagingen zijn nutsbedrijven en banken, enzovoort. Maar ook de consument is een sector die, naarmate de rente en hypotheekrente dalen, volgens ons de last van de consument zal verlichten, elke maand een paar pond of euro meer in zijn portemonnee zal hebben en mogelijk meer discretionaire ruimte zal bieden. Er zijn dus een aantal namen in de consumentensector die volgens ons interessant zijn.

Je hebt Reckitt Benckiser, dus de consumentengigant waarvan mensen de naam misschien niet helemaal kennen, maar ze zijn zeker bekend met een aantal van de merken die onder Reckitt's bevoegdheid vallen, dus alles van Durex tot Cillit Bang, en ook babyvoeding, waarmee momenteel enkele juridische problemen zijn, maar we denken dat ze overgeëgaliseerd zijn en dat is waarom het aandeel tegen zo'n grote korting wordt verhandeld en als gevolg daarvan zo'n sterk en aantrekkelijk rendement biedt.

De tweede is Kering, het Franse luxemerk voor consumenten, dat de eigenaar is - nogmaals, het is een naam die misschien niet iedereen kent, maar ze zijn zeker bekend met de merken die ze bezitten, zoals Gucci, dat een vrij groot deel van de inkomsten voor dit aandeel genereert. Nogmaals, luxegoederen hebben twee hele goede jaren achter de rug. Het afgelopen jaar is de markt teruggevallen. De luxemarkt is dus wat moeilijker geworden, maar we denken dat die veerkrachtige, sterke merken zoals Gucci zullen standhouden.

Gard: En wat is je laatste aandeel dan, Michael?

Field: Ik was de spanning aan het opbouwen. Ja, het laatste aandeel is Imperial Brands. Dus waarschijnlijk niet een voor de ESG-portefeuilles, maar zij zijn de fabrikanten van sigaretten en vapes, enzovoort. Sigarettenbedrijven zijn duidelijk niet erg geliefd op dit moment en het aandeel zelf is in elkaar getrapt, net als British American Tobacco, de andere reus in de tabaksindustrie in het Verenigd Koninkrijk. Maar in dit stadium bieden de aandelen zulke hoge rendementen die volledig worden gedekt door de kasstroom dat ze een te goede en aantrekkelijke kans zijn om op dit moment te negeren, zou ik zeggen.

Gard: Ja, tabaksbedrijven zijn in die zin ongebruikelijk dat als je een ESG-screening weghaalt, het zeker op dit moment zeer aantrekkelijke bedrijven zijn. British American Tobacco past ook in die categorie, sterk ondergewaardeerd, hoog rendement, dikke kasstroom en lage schulden.

Veld: Perfect voor een inkomstenbelegger.

Gard: Briljant. Nou, heel erg bedankt voor je tijd vandaag, Michael. En laten we over een paar weken bijpraten.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

James Gard  is senior editor bij Morningstar.co.uk.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten