Bereid je voor op een zwakkere euro nu de ECB de rente verlaagt

We laten zien wat de beleidswijziging van de Europese Centrale Bank betekent voor beleggers die blootstelling hebben aan buitenlandse valuta.

Valerio Baselli 10 juni, 2024 | 13:07
Facebook Twitter LinkedIn

Rendered image of chess pieces representing major currencies

De ECB heeft de rente verlaagd, maar omdat het onwaarschijnlijk is dat de Amerikaanse Federal Reserve dit voorbeeld zal volgen, kunnen beleggers zich voorbereiden op een zwakkere euro.

Voor beleggers in activa die luiden in vreemde valuta kan dit een beter rendement betekenen, omdat valuta-effecten de algehele prestaties van hun beleggingen stimuleren. Op de langere termijn kan het verbeterde concurrentievermogen van exportgoederen ook een stimulans zijn voor aandelen van bedrijven in de eurozone.

“Wij verwachten dat de dollar sterk zal blijven in het licht van een snellere monetaire versoepeling door de ECB en de rol van de dollar als een high-yielder”, schreven strategen van Deutsche Bank op vrijdag.

Van medio april tot begin juni was de euro iets sterker geworden ten opzichte van de Amerikaanse dollar en steeg van 1,06 naar 1,08. Nu zijn de uiteenlopende posities van de Amerikaanse dollar en de euro echter sterker geworden. Er moet rekening worden gehouden met de uiteenlopende standpunten van de Federal Reserve en de ECB. Aangezien de Fed geen haast maakt met het verlagen van de rente, zullen de verschillen in monetair beleid tussen de VS en Europa waarschijnlijk toenemen.

“Het effect van asynchrone verlagingen door de ECB of de BoE zou waarschijnlijk leiden tot een scherpe waardevermindering van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar en andere belangrijke valuta,” schreef Morgane Delledonne, hoofd beleggingsstrategie in Europa bij Global X, in een notitie.

"Dit zou contraproductief zijn voor het beheersen van de inflatie in Europa, omdat het de import duurder zou maken, maar het zou zeker het concurrentievermogen verbeteren en de export stimuleren. In dit scenario zouden Europese aandelen beleggers aantrekkelijke instapmomenten kunnen bieden in vergelijking met hun Amerikaanse tegenhangers."

 

Hoe valutaschommelingen de waarde van activa beïnvloeden

Als een vreemde valuta apprecieert ten opzichte van de lokale valuta, zal het effect positief zijn voor buitenlandse activa. Omgekeerd, als de lokale valuta sterker zou worden, zou dit alleen al een negatief effect hebben op buitenlandse activa.

De Morningstar US Market index steeg bijvoorbeeld met 10,5% sinds het begin van het jaar in termen van US dollar, terwijl de euroversie maar liefst 12,4% steeg, dankzij een gunstige trend van een stijgende dollar ten opzichte van de euro. Volgens dezelfde dynamiek is de Morningstar Eurozone index tot nu toe 11,5% gestegen in eurotermen, terwijl zijn tegenhanger in US dollars in dezelfde periode slechts 9,6% is gestegen.

Om een omgekeerd voorbeeld te nemen waarbij de euro steeg ten opzichte van een vreemde valuta: de Morningstar Japan index steeg dit jaar met 7,9% in eurotermen, terwijl de yen-versie van dezelfde benchmark het veel beter deed en 16,5% won op het moment van schrijven. Dat komt omdat de waarde van de euro ten opzichte van de Japanse yen in deze periode met bijna 10% steeg.

In dit geval profiteerden Japanse beleggers met activa in euro's van de sterkte van de euro, terwijl beleggers in de eurozone met Japanse activa er verstandig aan zouden hebben gedaan om zich met een geschikt instrument in te dekken tegen het wisselkoersrisico.

 

Hoe afdekken tegen valutarisico?

Voor degenen die niet willen hoeven nadenken over valutaschommelingen, bieden steeds meer beleggingsfondsen en ETF's een valuta-hedged fondsklasse aan, die het valutarisico op het uiteindelijke rendement zoveel mogelijk probeert te neutraliseren.

In de tabel hieronder zie je de verschillende prestaties van drie verschillende versies van de Invesco ETF die de S&P 500 volgt van 2020 tot nu:

In de meeste gevallen wordt valuta-afdekking gebruikt door professionele beleggers die een bepaalde visie hebben op de ontwikkeling van een valuta of die hun portefeuille in balans moeten brengen.

Ze worden ook vaak gebruikt door obligatiebeleggers die exposure willen naar de schuld van een bepaald land, maar tegelijk het valutarisico zoveel mogelijk willen beperken. Dit is met name het geval bij beleggingen in schuldpapier van opkomende markten, waar landen als Argentinië en Turkije hebben geleden onder valutacrises, maar beleggers toch kansen zochten in hun hoger renderende obligaties.

 

Is valuta-afdekking echt de moeite waard?

Het belangrijkste voordeel van hedging is een aanzienlijke vermindering van het valutarisico. Maar afdekking is nooit perfect en zoals de bovenstaande tabel laat zien, kunnen de prestaties van afgedekte en vreemde valuta afwijken. Dat komt deels omdat er altijd een hogere commissie moet worden betaald.

De meeste van deze fondsen gebruiken termijncontracten om het valutarisico af te dekken. Deze contracten - die eenvoudigweg een toekomstige wisselkoers vastleggen - zijn onderhevig aan het “rollend effect”. Termijncontracten moeten op de vervaldag periodiek worden vervangen en dit genereert het “rolrendement”. Dit rendement, dat positief of negatief kan zijn, wordt bepaald door het verschil tussen de prijs van het doorrollende kortlopende contract en de prijs van het nieuwe termijncontract met een vervaldatum verder in de toekomst.

Beleggers moeten ook rekening houden met hun beleggingshorizon. “Rendementen die toe te schrijven zijn aan wisselkoersen kunnen in de loop van de tijd op en neer gaan en bijdragen aan de volatiliteit van een belegging, maar ze hebben meestal een beperkte invloed op de rendementen op de lange termijn,” legt Daniel Sotiroff uit, senior manager research analist bij Morningstar. “Ondertussen kan de impact van wisselkoersen op het rendement behoorlijk dramatisch zijn over korte perioden.”

Voor de meeste particuliere beleggers blijft de ongedekte optie meestal de eenvoudigste oplossing, vooral in het geval van wereldwijde fondsen waar veel onderliggende valuta's mogelijk in verschillende richtingen bewegen.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Valerio Baselli

Valerio Baselli  è Giornalista di Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten