Wat de ECB renteverlaging betekent voor Europese aandelen

Verdere renteverlagingen, in combinatie met een voorspoedig macro-klimaat en positieve bedrijfsresultaten, kunnen de Europese aandelenmarkten nog verder laten stijgen.

Jocelyn Jovene 07 juni, 2024 | 16:17
Facebook Twitter LinkedIn

Abstract graphic depicting an upward arrow

Europese aandelen, die al in de buurt van recordniveaus handelden, kenden slechts een kortdurend dipje toen de Europese Centrale Bank donderdag voorzichtig commentaar gaf over de inflatie en haar verwachte renteverlagingstraject. De centrale bank had net de rente verlaagd, zoals algemeen werd verwacht, en traders concentreerden zich op signalen over hoeveel renteverlagingen er nog te verwachten zijn in 2024.

De verhoogde inflatieverwachting van de ECB bekoelde de hoop op een verdere verlaging in juli, die de markten voor de aankondiging al een lage waarschijnlijkheid van ongeveer 10% hadden toegekend. Tijdens de eerste verklaring van de centrale bank en de daaropvolgende persconferentie weigerde president Christine Lagarde te zeggen of de instelling was begonnen aan een renteverlaging voor de rest van het jaar.

Volgens Michael Field, Europese markten-strateeg bij Morningstar, “staat de vraag of er in 2024 nog meer renteverlagingen zullen volgen nog steeds ter discussie. De meeste economen denken van wel. Ik ben geneigd om het daarmee eens te zijn. De inflatie is voldoende gedaald om dit te rechtvaardigen en de rente op het huidige niveau geeft de ECB voldoende ruimte om te verlagen zonder bang te hoeven zijn voor een opleving van de inflatie."

 

Waarom staan Europese aandelen dicht bij recordniveaus?

Tussen het begin van het jaar en het moment dat de ECB de rente begon te verlagen, zijn de Europese aandelenmarkten met bijna 9% gestegen.

Deze stijging kan worden verklaard door de winstramingen voor Europese aandelen, die sinds het begin van het jaar met 2,8% naar boven zijn bijgesteld, en de stijging van de waarderingsmultiple (koers/winstverhouding), die is gestegen van 13 naar 13,8. Op dit niveau ligt het iets onder de historische gemiddelde k/w van 14.

“Historisch gezien stegen de Europese aandelenmarkten in 9 van de 11 gevallen 12 maanden na de eerste verlaging en gemiddeld met 20%”, aldus strategen van Deutsche Bank op vrijdag. "Anders dan nu begonnen de meeste verlagingscycli in het verleden terwijl de economie in een recessie verkeerde. Dit keer profiteren de markten van de renteverlagingen terwijl de economische groei aantrekt en de inflatie is genormaliseerd - een Goldilocks-scenario."

Ook fondsbeheerder Laurent Chaudeurge van BDL Capital Management ziet verdere opwaartse vooruitzichten als de economische trends aanhouden: "Uit de feedback die we van bedrijven krijgen, blijkt dat de destockingbeweging van vorig jaar voorbij is. De resultaten voor het tweede kwartaal van 2024 waren beter dan die van het eerste kwartaal, maar we hebben nog geen uitgesproken herstel gezien", vertelde hij Morningstar vrijdag telefonisch. “Daarom hebben we de tweede helft van het jaar nodig om dit herstel te valideren en om de winstgroei in de tweede helft voort te zetten, die zou moeten profiteren van een gunstige vergelijkingsbasis met de tweede helft van 2023.”

 

Welke sectoren kunnen profiteren van verdere renteverlagingen?

Om deze vraag te beantwoorden, kunnen de recente sectorale prestaties van de Europese aandelenmarkten een indicatie geven, aangezien de renteverlaging van donderdag al in de waarderingen was ingeprijsd.

Tot de sectoren die dit jaar het meest hebben gewonnen, behoren financiële instellingen en telecom, die gevoeliger zijn voor renteverlagingen, maar ook technologie en industriële aandelen, die gevoeliger zijn voor de vooruitzichten voor economische groei.

“Het vooruitzicht van een gunstiger macroklimaat zou gunstig moeten zijn voor aandelen in het algemeen en cyclische sectoren zoals de industrie in het bijzonder,” schreven Julius Baer strateeg Mathieu Racheter en analist Christian Gattiker in een notitie van 31 mei. 

 

De strategen van Deutsche Bank geven de voorkeur aan aandelen in de sectoren Basic Resources en Chemicals die “nog steeds potentieel bieden voor verdere opwaartse activiteit als gevolg van de verbeterende wereldwijde productieactiviteit.” Niet-duurzame consumptiegoederen en woningvastgoed bieden de grootste opwaartse mogelijkheden wat betreft rentegevoeligheid.

 

Waarom veerden aandelen niet op na de renteverlaging?

“Het is duidelijk dat een verlaging van 0,25 procentpunt niet genoeg is om de economische groei te stimuleren of zelfs om de kosten van de schulden voor Europese bedrijven wezenlijk te verlagen”, zegt Michael Field van Morningstar. "Wel staat deze verlaging symbool voor een koerswijziging van de ECB. Het idee van een terugkeer naar een meer genormaliseerde renteomgeving, waar de basisrente stabiliseert op iets van 2%, is genoeg om de aandelenmarkten enthousiast te maken."

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Jocelyn Jovene

Jocelyn Jovene  is editor van Morningstar in Frankrijk.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten