Zijn obligaties geschikt voor inkomensbeleggers?

VIDEO - Nicolò Bragazza (MIM): obligaties zijn belangrijk in een inkomensportefeuille, maar wees alert op risico's.

Sara Silano 23 mei, 2024 | 16:24
Facebook Twitter LinkedIn

 

 

Sara Silano: “Zeg ja tegen obligaties” was een van de belangrijkste oproepen in de vooruitzichten van Morningstar Investment Management voor dit jaar. Maar zijn obligaties wel goed voor inkomensbeleggers? Nicolo Bragazza, Associate Portfolio Manager bij Morningstar Investment Management, komt zijn inzichten met ons delen. Nicolo, welkom en bedankt voor het accepteren van onze uitnodiging.

Nicolo Bragazza: Bedankt voor de uitnodiging. Na de aanzienlijke stijging van de rendementen in de afgelopen paar jaar bieden obligaties nu aantrekkelijkere rendementen en daarom kunnen ze nu weer meerdere rollen spelen in portefeuilles van beleggers, van diversificatie tot rendement. Obligaties vormen het grootste deel van de portefeuille van elke inkomstenbelegger, omdat de inkomsten contractueel vooraf zijn vastgelegd en op vooraf bepaalde dagen worden uitbetaald. En als die obligaties staatsobligaties zijn, is de kans groter dat ze worden terugbetaald. Als algemene regel moeten beleggers echter onthouden dat hoe hoger het rendement en de inkomsten, hoe hoger het risico. En het is heel belangrijk om op de waardering te letten, vooral in periodes waarin de kredietspreads bijzonder krap zijn.

Silano: Wat gebeurt er met beleggers in staatsobligaties als de ECB de rente in juni verlaagt? 

Bragazza: In het algemeen betekenen lagere rendementen hogere obligatiekoersen. Dat komt omdat toekomstige kasstromen worden verdisconteerd tegen het lagere rendement en daardoor stijgt hun waarde. De mate waarin een renteverlaging de obligatiekoersen zal beïnvloeden, hangt echter niet alleen af van de omvang van de renteverlaging, maar ook van de mate waarin die renteverlaging al door de markt is ingeprijsd. Vandaag lijkt het erop dat de markt een renteverlaging al heeft ingeprijsd en daarom zal de beweging waarschijnlijk minder uitgesproken zijn dan bij een volledig onverwachte verlaging. Dat gezegd hebbende, deze verlaging is niet zeker en daarom kun je een positief effect op obligaties verwachten als de centrale bank de renteverlaging doorvoert.

Silano: Wat zijn de beste opties voor inkomstenbeleggers in het vastrentende universum? 

Bragazza: Het eerste dat een inkomstenbelegger moet bepalen is zijn bereidheid en vermogen om risico te dragen. Een belegger met een laag risico kan denken aan een portefeuille van staatsobligaties als een goede optie om wat vooraf bepaalde inkomsten te krijgen met een laag risico dat ze niet worden terugbetaald. Als een belegger echter meer risicotolerantie heeft, moet een inkomstenportefeuille ook wat bedrijfsobligaties en high yield obligaties bevatten als structurele componenten, omdat deze extra rendement kunnen genereren. Een meer geavanceerde inkomstenbelegger met risicotolerantie kan ook overwegen om EM-obligaties aan zijn portefeuille toe te voegen, zowel in Amerikaanse dollar als in lokale valuta, rekening houdend met het extra risico van valuta als we het hebben over obligaties in lokale valuta. 

Silano: Nicolo, dank je wel voor het langskomen. Voor Morningstar ben ik Sara Silano.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten