Eurozone Flash PMI's: wat kunnen we verwachten voor mei?

De inkoopmanagersindex (PMI) voor mei verschijnt donderdag en dat geeft inzicht in de gezondheid van de economie in de eurozone.

Sara Silano 21 mei, 2024 | 17:36
Facebook Twitter LinkedIn

European Central Bank

De financiële markten zijn in afwachting van de 'flash' schattingen voor de inkoopmanagersindexen (PMI's) in de eurozone op donderdag 23 mei. Dit zijn eerste schattingen voor de huidige maand die kunnen worden herzien en waaruit naar verwachting zal blijken dat de economie in de regio nog steeds groeit.

In de eurozone zal de HCOB Flash Eurozone PMI, die donderdag wordt gepubliceerd door S&P Global, een geactualiseerde momentopname geven van de gezondheid van de economie, na een goede start in het tweede kwartaal. Volgens FactSet is de consensusraming voor de samengestelde index van mei 52 punten, boven de lijn die expansie van krimp scheidt, en boven het herziene cijfer van 51,7 van april.

De verwachtingen zijn hoger voor de PMI-index voor de dienstensector (53,5), die een expansie laat zien in mei en marginaal hoger is dan de index van 53,3 in april. De index voor de verwerkende industrie zal naar verwachting een voortdurende krimp laten zien.

Analisten van zakenbank Goldman Sachs zijn voorzichtiger. “Wij verwachten dat de komende flash PMI's voor de eurozone licht zullen dalen, maar wel expansief zullen blijven. Meer specifiek verwachten we dat de samengestelde flash PMI met 0,2 punten zal dalen tot 51,5, onder de consensusverwachting van 52,0, onder invloed van Frankrijk en een vertraging in de dienstensector", zeiden ze in een toelichting op 17 mei.

 

Zal de ECB de rente in juni verlagen? Of wachten?

De monetaire beleidsvergadering van de Europese Centrale Bank (ECB) vindt plaats op 6 juni en niet alleen economen, maar ook sommige ECB-functionarissen verwachten dan een eerste renteverlaging. Maar sommige analisten zijn voorzichtiger geworden over mogelijke renteverlagingen na juni.

Cyrus de la Rubia, hoofdeconoom bij Hamburg Commercial Bank, zei over de PMI-gegevens van april: “Dienstverleners hebben nu voor de derde maand op rij hun activiteit uitgebreid, waarmee een einde is gekomen aan het gebrek aan dynamiek dat in de tweede helft van vorig jaar werd waargenomen.”

“De productiviteit vormt een belangrijke uitdaging voor de dienstensector en de ECB. Sinds begin 2021 hebben dienstverleners consequent hun personeelsbestand uitgebreid [...] Deze trend suggereert dat bedrijven, geconfronteerd met personeelsverloop, mogelijk meerdere mensen moeten inhuren om hetzelfde productieniveau te behouden, wat wijst op een verminderde productiviteit.

“Ondertussen is de PMI-index voor de bedrijfskosten in de dienstensector, die grotendeels de loonkosten per eenheid product omvat, de afgelopen twaalf maanden in snel tempo blijven stijgen, na een scherpe opleving in 2022. De ECB is zich bewust van deze trend en zal waarschijnlijk voorzichtig te werk gaan wat betreft de mate van renteverlagingen.”

 

Komt de inflatie in de eurozone terug?

Uit de PMI-enquête van april bleek ook dat de inflatiedruk in de hele eurozone toenam door de stijgingen van zowel de input- als de outputkosten. Volgens investeringsbank Nomura “is de kerninflatie in de dienstensector nog steeds hoger dan gewenst” en deze factor “rechtvaardigt voorzichtigheid en onderstreept een meer geleidelijke verlagingscyclus van de ECB”.

In een recent rapport van 17 mei veranderde Nomura zijn visie en schrapte de verwachting van een verlaging met 25 basispunten in juli van dit jaar: “Met sterkere activiteitsgegevens, een veerkrachtige vraag, een bemoedigende arbeidsmarkt, een sterker dan verwachte loongroei en een nog steeds kleverige diensteninflatie denken we dat de ECB geleidelijker zal willen verlagen dan we oorspronkelijk hadden aangenomen om een zekere mate van monetaire restrictiviteit te behouden”, aldus Andrzej Szczepaniak, econoom bij Nomura. “We verwachten een verlaging met 25 bp in juni, september en december van dit jaar, evenals in maart, juni en september volgend jaar.”

 

Waarom zijn PMI-indexen belangrijk voor beleggers?

PMI-indexen zijn een belangrijke indicator voor beleggers om inzicht te krijgen in het marktsentiment en dus wat de toekomstige richting van aandelenmarkten zou kunnen zijn. Ze zijn wat economen een “voorlopende indicator” noemen.

Ze hebben het voordeel dat ze gebaseerd zijn op echte gegevens die verzameld zijn onder inkoopmanagers van honderden bedrijven. Ze hebben betrekking op orders, voorraden, prijzen en werkgelegenheid en geven een concreet beeld van de gezondheid van een sector. 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten