Welke impact heeft onrust in het Midden-Oosten op EM obligatiefondsen?

VIDEO - Herpositioneren fondsbeheerders van opkomende markten obligatiefondsen hun portefeuilles vanwege de onrust in het Midden-Oosten? U hoort het van Morningstar's obligatie-analist Jeana Marie Doubell.

Robert van den Oever 02 mei, 2024 | 9:42
Facebook Twitter LinkedIn

 

 

Robert van den Oever: Welkom bij Morningstar. Vandaag spreek ik met Jeana Doubell, fondsananlist hier in Amsterdam, over de actuele ontwikkelingen in de obligatiemarkt. 

In het eerste kwartaal van 2024 werd het Midden-Oosten geteisterd door geopolitieke conflicten, verstoring van de scheepvaart in de Rode Zee, vermindering van de olieproductie en al deze factoren hebben de bestaande kwetsbaarheden met betrekking tot hoge schuldniveaus en verhoogde financieringskosten vergroot. Hoe kijken managers van schuldpapier van opkomende markten nu aan tegen al deze recente gebeurtenissen, Jeana?

Jeana Doubell: De meeste managers denken niet dat een aanzienlijke escalatie van de spanningen waarschijnlijk is. Sommige managers, zoals JPMorgan, hebben zelfs aangehaald of uitgelegd dat verschillende kernspelers in die regio de afgelopen jaren heel hard hebben gewerkt aan het versterken van de banden met andere landen. Een bewijs hiervan was Jordanië, dat bijdroeg aan het neutraliseren van de vergeldingsraketaanval van Iran op Israël eerder in april.

Van den Oever: En hoe zit het met de bredere impact op de wereldmarkten? Wat kunt u ons daarover vertellen?

Doubell: Tot nu toe zijn de meeste factoren relatief beperkt gebleven. De eerste die de meeste beleggers waarschijnlijk te binnen schiet, is de bijdrage van Iran aan de wereldwijde olieproductie. Nu is het belangrijk op te merken dat Iran slechts ongeveer 3 miljoen vaten per dag bijdraagt aan de wereldwijde olieproductie en dat is ongeveer gelijk aan of net onder de reservecapaciteit van Saoedi-Arabië. De meeste beleggers zien dus geen grote toename van de volatiliteit of de olieprijzen als steeds waarschijnlijker worden. Er kunnen kleine sprongen zijn, maar die zijn tot nu toe relatief beperkt gebleven.

Aan de andere kant heeft het Emerging Market Debt-team van TCW bijvoorbeeld opgemerkt dat de meeste geopolitieke gebeurtenissen slechts een kortstondige impact hebben op de wereldwijde opkomende markten als ze aanzienlijk afwijken van de macrokernthema's die al spelen. Als we terugdenken aan de inval van Rusland in Oekraïne in februari 2022, toen we Amerikaanse schatkistpapier, het 10-jaars papier, een sprong zagen maken van 30 basispunten in de eerste twee weken na de inval, zagen we ze aan het einde van die twee weken de oorspronkelijke daling hervatten die ze voor de inval hadden ingezet, gekoppeld aan de wereldwijde stijging van de inflatie en in afwachting van de renteverhogingscycli van de Fed. Dus in wezen zien we een terugkeer naar de macrokernthema's die optreden na kortetermijnschommelingen door geopolitieke gebeurtenissen.

Van den Oever: En als we nu kijken naar concrete acties van fondsbeheerders, ziet u dan managers hun regionale portefeuillepositionering aanzienlijk verschuiven?

Doubell: Niet significant, nee, vooral met betrekking tot het Midden-Oosten. Als ik kijk naar het Emerging Market Corporate Debt Fund van Ninety One, dat eind 2023 ruwweg 7,5% had toegewezen aan het Midden-Oosten, wat ruwweg de helft is van het gewicht van hun benchmark, dus een aanzienlijke onderweging, dan is die onderweging constant gebleven in het eerste kwartaal van 2024 en tot ver in april. Deze managers gebruiken die onderweging in het Midden-Oosten specifiek om andere regio's te overwegen waar ze betere relatieve waardekansen zien. Het Ninety One-team ziet bijvoorbeeld specifieke kansen in Latijns-Amerika. En ja, sommige daarvan zijn olienamen die ze in de regio hebben gezien, maar ze zijn bijvoorbeeld ook overwogen in consumentensectoren, maar zelfs in Braziliaanse voedselproducenten.

Van den Oever: Oké. En wat kun je ons meer vertellen over andere kansen die er zijn in de oliesector?

Doubell: Nou, als ik kijk naar het Emerging Market Debt-team van PIMCO, die onderwogen zijn in de olieproducenten in het Midden-Oosten, willen ze nog steeds profiteren van potentiële stijgingen in de olieprijzen als gevolg van recente gebeurtenissen of als de wereldeconomieën zich blijven herstellen na de COVID-crisis. Daarom zien we dat ze exposure toevoegen aan olieproducenten in andere regio's, zoals Angola en Senegal.

Van den Oever: En nu we zien dat managers het Midden-Oosten onderwegen om ideeën in andere regio's te financieren vanwege de geopolitieke zorgen waar we het net over hebben gehad, zijn er volgens u specifieke interessante landen?

Doubell: Zeker. We hebben de afgelopen kwartalen verschillende managers gehad die voor Egypte waren. Bijvoorbeeld BlackRock's Emerging Market Bond Fund, dat slechts de helft van het gewicht van zijn benchmark in het Midden-Oosten heeft, dus opnieuw een aanzienlijke onderweging in het Midden-Oosten. Binnen die onderweging hebben ze nog steeds een overweging in Egypte van ongeveer 3,2% tegenover de 1,9% van de benchmark. En de redenen die zij noemen en die we van verschillende managers hebben gehoord, zijn de solide hervormingsmaatregelen in Egypte in de afgelopen twee kwartalen en meer recent de positieve beoordeling van het IMF.

Van den Oever: Oké, Jeana, dank je wel voor je inzichten in de ontwikkelingen op de obligatiemarkten, vooral in het Midden-Oosten. Bedankt voor het kijken, voor Morningstar ben ik Robert van den Oever.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten