Flash PMI's: wat te verwachten voor de eurozone?

De nieuwe voorlopige data voor de inkoopmanagersindex (PMI) worden dinsdag gepubliceerd en analisten rekenen opnieuw op expansie.

Sara Silano 19 april, 2024 | 14:43
Facebook Twitter LinkedIn

abstract technology image

De financiële markten zijn in afwachting van de 'flash' schattingen voor de inkoopmanagersindexen™ (PMI®) in de eurozone op dinsdag 23 april aanstaande. Dit zijn de eerste schattingen voor de huidige maand die kunnen worden herzien.

In de eurozone zal de HCOB Flash Eurozone PMI, die dinsdag wordt gepubliceerd door S&P Global, een geactualiseerde momentopname geven van de gezondheid van de economie, nadat het eerste kwartaal werd gekenmerkt door beter dan verwachte activiteit. Volgens FactSet ligt de consensusraming voor de samengestelde index van april op 50,6, boven de lijn die expansie scheidt van krimp (50).

In maart steeg de voor seizoensinvloeden gecorrigeerde HCOB Eurozone Composite PMI Output Index - een gewogen gemiddelde van de HCOB Manufacturing PMI Output Index en de HCOB Services PMI Business Activity Index - van 49,2 in februari naar 50,3. De stijging werd aangevoerd door de dienstensector, die in de eerste helft van maart een stijging liet zien. De stijging werd aangevoerd door de dienstensector, waar de index steeg naar 51,5. De economie van de eurozone keerde voor het eerst sinds mei 2023 terug naar groei.

In een toelichting schrijft Goldman Sachs dat we een "aanhoudende verbetering zien in de kerncijfers van de eurozone, in combinatie met aanhoudend optimisme voor het komende jaar".

Wat betekenen de PMI-gegevens voor beleggers?

Nu het kwartaalcijferseizoen van start gaat, geeft de PMI-enquête belangrijke inzichten in wat we kunnen verwachten. Volgens Goldman Sachs "buigen de economische cijfers om en hebben de Europese winsten (nog) niet geprofiteerd van deze opleving".

Volgens de investeringsbank verwacht de consensus in Europa dat de winst per aandeel (WPA) over het eerste kwartaal met 15% zal dalen op jaarbasis voor bedrijven die kwartaalgegevens verstrekken. De consensus verwacht ook dat het mediane bedrijf in de Stoxx 600 een vlakke winst zal hebben in het eerste kwartaal.

"Met lagere winstverwachtingen denken we dat de lat om de verwachtingen te overtreffen niet te hoog ligt en dat de verbetering van de cyclische achtergrond ruimte zou moeten bieden voor positief commentaar van bedrijven en mogelijk zou moeten leiden tot een verbetering van de verwachtingen voor 2024," aldus de analisten van Goldman Sachs. Zij verwachten dat de positieve winstverrassing breder zal zijn dan in het eerste kwartaal, waar deze vooral geconcentreerd was bij grote kapitalisaties en GRANOLAS.

Wat kunnen we verwachten van ECB in juni?

De PMI-enquête biedt belangrijke inzichten voor toekomstige rentebeslissingen van de ECB. De enquêtegegevens van maart wezen op een bredere afname van de inflatiedruk, doordat het tempo waarin de bedrijfskosten en verkoopkosten stijgen, daalde.

Cyrus de la Rubia, hoofdeconoom bij Hamburg Commercial Bank, zegt over de gegevens dat als de trend doorzet, de Europese Centrale Bank (ECB) dit waarschijnlijk zal toejuichen, maar "het is nog te vroeg om uit deze gegevens een duidelijke trend af te leiden".

Tijdens de vergadering in april kondigde de ECB verder een renteverlaging aan in juni, onder verwijzing naar zowel een vertraging van de loongroei als onafhankelijkheid van de monetaire beleidsbeslissingen van de Federal Reserve. Het tempo van de renteverlagingen na juni blijft echter onzeker en zal afhangen van de gegevens. Goldman Sachs voorspelt vier opeenvolgende verlagingen van 25 basispunten dit jaar (juni, juli, september en december) en drie (driemaandelijks) in 2025, om uit te komen op een eindrente van 2,25%.

Nomura verwacht vier verlagingen van 25 basispunten dit jaar, maar slechts twee in 2025, waardoor de reporente uitkomt op 2,5%. Het voegt eraan toe dat "de ECB de rente onafhankelijk van de Fed kan verlagen, zolang de macro-economische cyclus in de eurozone losgekoppeld is van die van de VS en de inflatiegegevens in de eurozone de ECB in staat stellen om af te wijken van de Fed."

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten