Morningstar Fund Radar – Emerging Markets Aandelenfondsen

Opkomende markten bleven in het eerste kwartaal opnieuw duidelijk achter bij ontwikkelde landen. China speelt daarin een belangrijke rol.

Ronald van Genderen 15 april, 2024 | 10:32
Facebook Twitter LinkedIn

 china

Emerging markets zetten de trend van vorig jaar door in het eerste kwartaal van 2024. En dat is geen goed nieuws voor beleggers in opkomende landen, want dat betekende opnieuw een aanzienlijke underperformance versus ontwikkelde landen. Hoewel het rendement van de MSCI EM index 4,71 procent in euros bedroeg en daarmee in absolute termen positief was, is dit wel een aanzienlijk slechter resultaat dan de 11,37 procent die de MSCI World index behaalde.

Beleggers zullen er inmiddels moedeloos van worden, want beleggen in opkomende landen stond de afgelopen jaren bepaald niet garant voor mooie rendementen. Integendeel, over de afgelopen vijf jaar bedraagt de achterstand op ontwikkelde landen namelijk bijna 10 procentpunt per jaar.

Een belangrijke verklaring voor deze ondermaatse rendementen zijn de tegenvallende prestaties van Chinese aandelen. Het land is per eind maart 2024 goed voor een kwart van de MSCI EM index en is daarmee een indexzwaargewicht. Gemeten aan de hand van de MSCI China index, presteerden Chinese aandelen over de afgelopen vijf jaar gemiddeld 18,55 procentpunt per jaar slechter dan Westerse aandelenmarkten.

De redenen zijn inmiddels genoegzaam bekend. Onder andere het uit elkaar spatten van de vastgoed bubbel en aanhoudend tegenvallende consumentenbestedingen, onder meer door de corona pandemie en de nasleep daarvan, hebben een zware wissel getrokken op de Chinese economie en de lokale beursprestaties. De overheid heeft maatregelen genomen, waaronder het opkopen van aandelen, restricties voor shortselling van aandelen en een toename in de overheidsuitgaven, met name op lokaal niveau, maar deze hebben vooralsnog geen zoden aan de dijk gezet.

 

Ook Brazilië en Zuid-Korea presteren zwak

Ondertussen lieten ook Brazilië en Zuid-Korea zwakke prestaties zien. De beurzen van beide landen zagen een underperformance in de eerste drie maanden van 2024, waarbij de eerstgenoemde zelfs een negatief rendement behaalde van meer dan 5 procent. Kijken we vijf jaar terug dan bedraagt de underpeformance meer dan 10 procent geannualiseerd, respectievelijk ruim 7 procent.

Van de overige vijf grote landen in de MSCI EM index wist India over de langere termijn redelijk in lijn te presteren met de MSCI World index. Taiwan bleek het enige land te zijn dat over een vijfjaars-periode westerse beurzen achter zich wist te houden met een gemiddelde jaarlijkse outperformance van 6 procentpunt. Die prestatie dankt het land vooral aan de technologiesector die driekwart van de MSCI Taiwan index uitmaakt, maar bovenal aan een enkel aandeel. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company is goed voor bijna de helft van de index en heeft met een jaarlijks rendement van bijna 28 procent een belangrijke bijdrage geleverd aan de outperformance van Taiwanese aandelen.

 

Gold-rated fonds van GQG Partners

De strategieën die prominent op Morningstar’s radar verschijnen beschikken naar het kwalitatieve oordeel van de fondsanalisten over een solide beheerteam en een gedegen beleggingsproces, of worden deze kwalificaties toegedicht op basis van een algoritme dat beleggingsfondsen beoordeelt op basis van hetzelfde raamwerk als de fondsanalisten. In deze editie lichten we een fonds dat voldoet aan al deze criteria.

GQG Partners Emerging Markets Equity krijgt van Morningstar’s analisten op zowel de People Pillar als de Process Pillar de hoogst haalbare rating van High toegekend, hetgeen uitmondt in een Morningstar Medalist Rating van Gold.

Het fonds behaalde over het eerste kwartaal van 2024 een rendement van 13,98 procent en versloeg daarmee niet alleen ruimschoots de MSCI EM index, maar wist ook de MSCI World index achter zich te laten. Het fonds behoort daarmee tevens tot het eerste percentiel van de Morningstar categorie aandelen emerging markets.

Beheerder Rajiv Jain sleutel tot succes
De man achter dit succes is hoofdbeheerder Rajiv Jain. Hij maakte faam binnen de quality growth boutique van Vontobel Asset Management, waar hij onder meer met groot succes de opkomende landen strategie beheerde. In 2016 verliet hij Vontobel om zijn eigen onderneming op te zetten, GQG Partners. Sindsdien heeft hij een team van circa 20 portfolio managers en analisten opgezet. Initieel door het werven van ervaren beleggers, maar in recente jaren heeft hij ervoor gekozen om ook meer junior leden aan het team toe te voegen. Jain is sinds het begin de hoofdbeheerder van dit fonds geweest, maar sinds september 2019 wordt hij hierin bijgestaand door Sudarshan Murthy en medio 2022 kwamen daar Brian Kersmanc en James Anders bij. Alle drie waren analisten binnen het team voordat ze werden gepromoveerd tot portefeuillebeheerders. Eind 2022 verliet Anders het bedrijf.

Jain past bij dit fonds dezelfde strategie toe die hij al sinds het einde van de jaren 90 gebruikt en het best kan worden omschreven als quality growth. Hij zoekt naar duurzaam groeiende bedrijven met een stevige financiele basis die bewezen hebben dat ze moeilijkere economische tijden kunnen doorstaan. Concreet betekent dit dat hij overwegend large-caps selecteert die een hoog rendement op het eigen vermogen behalen en een balans met een lage tot gematigde leverage hebben. Hij past deze benadering met de nodige lef toe en landen- en sector allocaties kunnen sterk afwijken in vergelijking met de benchmark.

Hoewel Jain normaliter een lange termijn blik heeft, kan hij wanneer hij dat opportuun acht ook heel abrupt zijn positionering wijzigen. Dat was bijvoorbeeld het geval tussen begin 2021 en eind 2022, toen hij fors inzette op energie aandelen en hij zijn blootstelling naar de technologiesector sterk reduceerde. Echter, in 2023 keerde Jain op tijd terug naar de technologie sector met onder meer nieuwe posities in Broadcom en NVIDIA. Met name het laatste aandeel droeg vorig jaar en ook in 2024 sterk bij aan de sterke prestaties van het fonds. Daarnaast behoren PetroChina, Zijin Mining Group en Adani Ports & Special Economic Zone tot de best presterende aandelen in het eerste kwartaal van 2024.

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Ronald van Genderen

Ronald van Genderen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten