Hierom kan Europa voorop lopen bij renteverlagingen

Nu de inflatie in de eurozone sneller en sterker daalt dan in de VS, kijken beleggers verder dan de huidige maialse en anticiperen ze gretig op renteverlagingen.

Michael Field, CFA 18 maart, 2024 | 18:16
Facebook Twitter LinkedIn

stairs down

De Verenigde Staten presteren economisch al een tijdje beter dan Europa, maar Europa's zwakte zou wel eens zijn kracht kunnen zijn. Er is nu weinig in de weg voor de Europese Centrale Bank (ECB) om de rente te verlagen, wat eerder en harder kan gebeuren dan in de VS. Wat onze waardering betreft, zijn de Europese aandelenmarkten redelijk gewaardeerd, maar positief sentiment is een krachtige kracht en zou de aandelenmarkten in 2024 hoger kunnen stuwen.

Het waarderingsbeeld in de sectoren is zeer gemengd en renteverlagingen zouden hier de katalysator kunnen zijn voor verdere verstoring. De financiële sector, die heeft geprofiteerd van hogere rentetarieven, zou wat negatieve effecten kunnen ondervinden, terwijl de nuts- en consumentensector grote voordelen zouden kunnen hebben.

Is de Europese inflatie onder controle? Ik kan me geen periode herinneren waarin de woorden van centrale bankiers en individuele economische cijfers, hoe alledaags ook, zo belangrijk waren in de ogen van beleggers. Wat onze waarderingen betreft, zijn zowel de Amerikaanse als de Europese markten redelijk gewaardeerd. Dat is ondanks de relatief zwakke economische groei, hoge overheidsschulden en een crisis in de kosten van levensonderhoud in beide regio's.

 

Hoge waarderingen in de aandelenmarkten

Waarom zijn de marktwaarderingen dan zo hoog ondanks al deze duidelijke negatieve factoren? In wezen doorzien beleggers de huidige malaise en kijken ze reikhalzend uit naar renteverlagingen vanaf de recordhoogtes die we nu meemaken. Hoe snel deze renteverlagingen komen, is echter sterk afhankelijk van een aantal factoren.

Dus hoe staat het met de economie en zijn centrale bankiers in een realistische positie om de rente snel te verlagen? In de VS schommelt de inflatie net boven de 3%. Een flinke daling ten opzichte van de meer dan 9% van nog geen twee jaar geleden, maar nog steeds meer dan 50% boven het streefniveau van de Federal Reserve. In Europa is de inflatie harder en sneller gedaald. De meest recente meting toont een inflatie van slechts 2,6%. Nog steeds ver verwijderd van het belangrijke niveau van 2%, maar het momentum en het traject van de daling lijken langzaam de zorgen van de Europese Centrale Bank over een opleving van de inflatie weg te nemen.

Europa zal weinig groei zien in 2024

Een andere zorg van de centrale banken was dat het verlagen van de rente op dit moment een oververhitte economie zou kunnen verergeren. In de VS ligt het BBP momenteel boven de 3%, een robuustere prestatie dan veel economen vorig jaar hadden voorspeld. Dit staat in schril contrast met de eurozone, waar de groei van het BBP momenteel vlak is en in het derde kwartaal van 2023 zelfs negatief werd. Voor het grootste deel zou geen van beide situaties centrale bankiers moeten afschrikken om de rente te verlagen. In de VS wijzen onze prognoses op een bemoedigende, maar bescheiden groei van 2% in 2024. In Europa zal de economie in 2024 waarschijnlijk helemaal niet groeien.

Centrale banken vertrouwen sterk op arbeidsmarktindicatoren om inzicht te krijgen in het potentieel van de economie om oververhit te raken. Als deze markten krap zijn, kan loongroei een sterke aanjager van inflatie zijn. Opnieuw verschillen de situaties in Europa en de VS van elkaar. In beide landen is de werkgelegenheid de afgelopen drie jaar sterk gestegen.

Maar in de VS is de verandering meer uitgesproken. De werkloosheid is opgelopen na het laagste punt van begin 2023, maar blijft in de VS onder de 4%. In Europa, waar de werkloosheid structureel hoger is dan in de VS, ligt het cijfer op een historisch dieptepunt van 6,4%. Hoewel geen van beide cijfers de centrale banken op het verkeerde been zet, is er zeker minder gevaar voor opflakkerende looninflatie in Europa.

Voorspellingen voor renteverlaging blijven veranderen

Ons huidige standpunt is dat de Federal Reserve de rente in juni zal verlagen, terwijl de meest recente peiling van Reuters onder economen ook voorspelt dat de ECB ook in die maand zal verlagen. Maar als we de afgelopen 12 maanden iets hebben geleerd, dan is het wel dat de verwachtingen voor renteverlagingen vaak verder weg in de toekomst worden opgeschoven en zelden naar voren worden gehaald.

Uiteindelijk zijn de risico's van een renteverlaging voor de ECB veel kleiner dan voor de Fed, omdat de Europese economie eerder verder zal afkalven dan oververhit zal raken. Dus, als de ECB de rente inderdaad eerder verlaagt dan de Fed, hoe zal dit dan de Europese aandelenmarkten beïnvloeden?

Natuurlijk is elke grote stimulans in de vorm van renteverlagingen goed nieuws voor de economie, wat uiteindelijk zou moeten doorwerken in een verbeterde winstgevendheid van bedrijven. Hoewel we dus van mening zijn dat de aandelenmarkten in Europa momenteel redelijk gewaardeerd zijn, zou een verdere instroom in de markten van enthousiaste beleggers de markten hoger kunnen duwen.

Welke aandelensectoren zijn interessant?

Financials, die tijdens de periode van hoge rentes een flinke impuls kreeg, kan in sommige segmenten onder druk komen te staan, met name bij banken en verzekeringsmaatschappijen. 

• Beide consumentengoederen sectoren hebben de laatste tijd klappen gekregen, omdat de omzetgroei onder druk is komen te staan na een aanhoudende periode van hoge inflatie, waarbij veel consumenten moeite hebben om zich hogere kosten te veroorloven. Renteverlagingen zullen doorwerken in lagere hypotheekrentes en zouden de druk op consumenten en consumentgerichte bedrijven langzaam moeten verlichten.

 Nutsbedrijven, een sector die veel beleggers mijden omdat obligaties even aantrekkelijke rendementen bieden, zou snel weer in de mode kunnen komen. De Europese nutssector betaalt een dividend van meer dan 4,5% en noteert tegen een korting van 20% ten opzichte van de reële waarde (Fair Value).

European sectors by Morningstar valuation

Michael Field is Morningstar's European market strategist

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Michael Field, CFA

Michael Field, CFA  iis marktstrateeg Europa bij Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten