Vooruitblik op eurozone inflatie: dalen de prijzen?

De Europese inflatiecijfers van komende donderdag zullen naar verwachting aangeven dat de inflatie in januari is gedaald, ondanks geopolitieke risico's en de effecten van loonstijgingen.

Sara Silano 29 januari, 2024 | 16:24
Facebook Twitter LinkedIn

Euro banknotes

Nadat de ECB de rente vorige week stabiel heeft gehouden, kijken de markten nu uit naar inflatiecijfers voor de eurozone, die donderdag 1 februari bekend worden gemaakt.

Volgens Eurostat steeg de jaarlijkse inflatie in het eurogebied in december met 2,9%, tegen 2,4% in november 2023, wat de markten verraste. Een jaar geleden bedroeg dit percentage 9,2%.

Volgens de consensusschattingen van FactSet zal de geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) van januari – een maatstaf voor de inflatie in de eurozone – naar verwachting een stijging van 2,7% laten zien ten opzichte van het jaar daarvoor.

“Na de stijging van de inflatie in december zullen beleggers opgelucht zijn als ze vernemen dat economen nu verwachten dat de inflatie in januari zal zijn gedaald, waarmee de daling zal worden voortgezet die we allemaal gedurende een groot deel van 2023 hebben gevierd”, zegt Michael Field, Europees marktstrateeg bij Morningstar.

In december kwam de grootste bijdrage aan de inflatie in het eurogebied op jaarbasis van de dienstensector (+1,74 procentpunt), gevolgd door voeding, alcohol en tabak (+1,21 pp), industriële goederen exclusief energie (+0,66 pp) en energie (-0,68 pp).

 

Inflatie in de eurozone daalt

“Hoewel de inflatie nog ver verwijderd is van de doelstelling van 2% die de ECB hanteert, is de richting van de inflatie duidelijk neerwaarts gericht, het onvermijdelijke effect van recordhoge rentetarieven. Het is verheugend dat de kerninflatie, de maatstaf waar de centrale bank zich echt op richt, naar verwachting ook met 10 basispunten zal dalen tot 3,3%”, aldus Field.

ECB: renteverhogingen werken

In de verklaring na de bijeenkomst van januari zei de ECB: “Afgezien van een energiegerelateerd opwaarts basiseffect op de totale inflatie, heeft de dalende trend van de onderliggende inflatie zich voortgezet, en worden de rentestijgingen uit het verleden nog steeds krachtig doorberekend in de financieringsvoorwaarden. De krappe financieringsvoorwaarden temperen de vraag, en dit helpt de inflatie terug te dringen.”

Geopolitieke spanningen vormen een opwaarts risico voor de inflatie, vooral als de spanningen in de Rode Zee escaleren, maar deze gevolgen kunnen beperkt zijn.

“Het risico op escalatie is concreet, ook al zal de inflatie paradoxaal genoeg misschien geen grote opwaartse schokken ondergaan”, zegt Giacomo Calef, hoofd Italië van NS Partners. “De vrachttarieven zijn aanzienlijk gestegen, maar blijven ver verwijderd van de $14.000 die tijdens de pandemie werd waargenomen. Bovendien vormen de transportkosten slechts een heel klein deel van de totale waarde van sommige goederen die zwaar wegen in de berekening van de consumentenprijsindex (CPI).

 

Lonen in eurozone stijgen

Naast de geopolitieke risico's is een andere factor die de inflatie zou kunnen aanwakkeren de loonstijging. Ondanks de stagnatie in het eurogebied in het vierde kwartaal is de arbeidsmarkt robuust gebleven. Het werkloosheidscijfer, dat in november 6,4% bedroeg, is teruggevallen naar het laagste niveau sinds het begin van de euro en er zijn meer werknemers tot de beroepsbevolking gekomen. De lonen in de eurozone stegen in het jaar tot het derde kwartaal van 2023 met 5,3%, vergeleken met de 2,2% een jaar eerder. Volgens de ECB zullen de gegevens over het eerste kwartaal van cruciaal belang zijn om te zien of er tekenen zijn van verdere stijgingen.

“De ECB blijft voorzichtig over het tempo van de desinflatie en zal de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, die zeer veerkrachtig is gebleken, blijven volgen. Een sterke loongroei en een zwakke of zelfs afnemende productiviteit hebben geleid tot een scherpe stijging van de arbeidskosten per eenheid product. De ECB zal de komende loonovereenkomsten nauwlettend in de gaten houden”, aldus Valentine Ainouz, hoofd Fixed Income Strategy van het Amundi Investment Institute.

 

Zal de ECB de rente in juni verlagen?

Christine Largarde, president van de Europese Centrale Bank, zei dat de economie van de eurozone hoogstwaarschijnlijk in het vierde kwartaal is gestagneerd (gegevens zullen in de komende weken worden vrijgegeven). Ze voegde er ook aan toe dat “de binnenkomende gegevens op de korte termijn zwakte blijven signaleren”, maar dat het groeitempo verder zou aantrekken.

Met betrekking tot toekomstige beslissingen zei Lagarde dat “onze beleidstarieven zo lang als nodig op voldoende restrictieve niveaus zullen worden vastgesteld”. De markten hebben echter een accommoderende toon waargenomen, waarbij de Amerikaanse dollar in waarde is gestegen ten opzichte van de euro en lagere rendementen de obligatiekoersen hebben opgedreven na de bijeenkomst van de ECB in januari. Ergens in 2024 wordt een verandering in het monetaire beleid verwacht, en verschillende portefeuillebeheerders en economen gokken op een eerste renteverlaging in juni.

“Gezien de voorzichtig accommoderende toon van de laatste bijeenkomst van de ECB is het risico op een verlaging vóór juni iets groter. Wij bevestigen de raming van de eerste renteverlaging echter pas vanaf juni”, zegt Martin Wolburg, senior econoom bij Generali Investments.

Morningstar’s Field voegt hieraan toe: “Nu de strijd tegen de inflatie weer op de rails is na de dip in december, denken wij dat de aandacht van de ECB nu kan gaan verschuiven naar de Europese economie, die nog steeds in een kwetsbare staat verkeert. Hoewel een heropleving van de inflatie een zorg van buitenaf is, heeft de centrale bank op dit moment enige ademruimte voor zichzelf gecreëerd en bevindt zij zich in een sterke positie om de rente in 2024 te verlagen.”

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten