Top-5 Aandelen Wereldwijd: GAM aan kop

Het beleggingsjaar 2023 is ondanks de vele onzekerheden en zorgen die de financiële markten bij tijd en wijle in hun greep hielden voor beleggers in wereldwijde aandelen een goed jaar geweest. Met een rendement van 19,6% in euro voor de MSCI World index sloten aandelenbeleggers 2023 met een positief gevoel af.

Jeffrey Schumacher, CFA 08 januari, 2024 | 8:21
Facebook Twitter LinkedIn

De start van het beleggingsjaar 2023 was spectaculair. Na een rampzalig 2022 veerden groeiaandelen fors op. De groeiende verwachting dat centrale banken aan het eind van hun agressieve monetaire verkappingscyclus zijn aangekomen en mogelijk over zouden kunnen gaan tot renteverlagingen bleek het startsein voor een nieuwjaarsrally. Tegelijkertijd was er enthousiasme over de verwachte heropleving van China na het overboord gooien van het Zero-Covid beleid. Beide scenario’s bleken echter voorbarig.

De euforie in de markt werd bruut onderbroken toen onrust in de bankensector een korte maar heftige schokgolf veroorzaakte en leidde tot het faillissement van enkele Amerikaanse banken en een controversiële redding van het (voorheen) gereputeerde Credit Suisse.

Inflatieverwachtingen en het rentebeleid van centrale banken domineerden het sentiment in de financiële markten. De eerste signalen dat het inflatiespook onder controle leek, werden in de eerste jaarhelft door centrale bankbestuurders nog afgedaan als voorbarig, maar naar mate het jaar vorderde werd duidelijk dat de inflatie in rap tempo richting de gestelde doelen afdaalde. Hierdoor houden beleggers nu rekening met meerdere renteverlagingen in 2024. Een scherp contrast met de tot dan toe heersende overtuiging dat de hogere renteniveaus voor langere tijd gehandhaafd zouden blijven.

 

Euforie rond AI

Ondertussen bleven de bedrijfscijfers doorgaans sterk, waarbij de ontwikkelingen omtrent AI beleggers in extase bracht. Bedrijven die kunnen profiteren van de mogelijkheden en oplossingen die kunstmatige intelligentie kan bieden werden door beleggers stevig omarmd, met Nvidia als het meest illustere exponent van de AI-euforie. De chipmaker werd de eerste semiconductorfabrikant die de marktkapitalisatiegrens van 1 biljoen dollar doorbrak na sterke resultaten en het afgeven van optimistische groeiverwachtingen.

Samen met Tesla, Apple, Meta Platforms, Amazon, Microsoft en Alphabet vormt Nvidia een selecte groep, ook wel aangeduid als de Magnificent Seven, die grotendeels verantwoordelijk zijn voor de sterke prestaties van Amerikaanse aandelen in 2023.

 

Effect van hogere rente

De hogere rentestanden begonnen later in het jaar echter wel hun effect te hebben op de mondiale economische groei. Financieel onder druk staande consumenten maken kritischere keuzes of opteren voor goedkopere alternatieven. Niet alleen de lokale consument, maar ook de effecten van de economische neergang in China, gedreven door de zorgen omtrent de vastgoedsector, de hoge jeugdwerkloosheid, en het uitblijven van overtuigende economische steunmaatregelen, sijpelen door in de bedrijfsresultaten.

In de laatste drie maanden van 2023 keerde het optimisme weer terug bij beleggers nadat beleidsmakers van centrale banken lieten doorschemeren dat beleidsrentes neerwaarts aangepast kunnen worden in 2024 wanneer de inflatie onder controle blijkt, waarmee de economische groei een impuls kan krijgen. Dat geopolitieke risico’s immer relevant zijn bleek ook nu de onrust in het Midden-Oosten oplaaide waarbij het conflict tussen Israël en Hamas de spanningen in de regio naar het kookpunt brachten. Het weerhield de MSCI World index er niet van om het vierde kwartaal met een plus van 6,79% af te sluiten, waarmee het beste kwartaal van 2023 het jaarrendement tot vlak onder de 20% stuwde.

 

De Top-5

De top-5 aandelen wereldwijd, gebaseerd op het jaarrendement over 2023 voor de beleggingsfondsen in de Morningstar categorie Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd waarvan een recente volledige portefeuille beschikbaar is, wordt aangevoerd door GAM Star Worldwide Equity. Dankzij een formidabele eindsprint in het vierde kwartaal waarin het fonds bijna 18 procent rendement behaalde, bleef de teller voor 2023 steken op een totaalrendement van ruim 37 procent.

Dat is een welkome opsteker voor het Zwitserse fondshuis dat turbulente tijden meemaakt. De capriolen in de bestuurskamer zorgden deze zomer voor veel voorpaginanieuws, maar de aanhoudende financiële uitdagingen van het fondshuis en het verslechterende corporate klimaat waren voor Morningstar reden om de Parent-rating van GAM, een belangrijk onderdeel van onze Morningstar Medalist Rating voor fondsen, in een zelden vertoonde stap in september te verlagen naar Low, de laagste in ons scoresysteem van vijf gradaties.

Kevin Kruczynski, fondsbeheerder van GAM’s wereldwijde aandelefonds, liet zich door de nijpende situatie bij de fondsbeheerder niet uit het lood slaan. De overweging van IT aandelen, goed voor een weging van ongeveer 45% in de portefeuille, pakte zeer gunstig uit voor het fonds. Nvidia is in deze portefeuille een belangrijke aanjager geweest, maar ook posities in MicroStrategy, Coinbase en Crowdstrike hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het rendement.

Op de vierde plaats staat DPAM INVEST B - Equities NewGems Sustainable dat in 2020 een buitengewoon succesvol jaar kende, maar daarna achterbleef toen het sentiment kantelde en meer waardegeorienteerde aandelen beter presteerden. Daarnaast moet het fonds door het vertrek van beheerders Alexander Roose en Quirien Lemey in 2021 belangrijke ervaring en expertise missen. Dries Dury en Tom Demaecker bleven aan boord en vormen nu met Jonathan Graas en Aurelien Duval het kwartet dat de strategie overziet.

Een welkome opsteker is dan ook het herstel in prestaties dat het team in 2023 kan overleggen. De strategie, die onveranderd is gebleven, belegt in wat de beheerders beschouwen als de bedrijven van de toekomst. Het team identificeert dergelijke bedrijven aan de hand van het acroniem NEWGEMS (trends en thema's van activiteiten met betrekking tot nanotechnology, ecology, well-being, generation Z, E-society, Industry 4.0 en security) en op basis van ESG-criteria. Ook in deze strategie speelt de IT sector met een weging van ongeveer 40% een belangrijke rol, maar ook bedrijven uit de gezondheidszorg staan regelmatig prominent op de radar van de beheerders, waar ongeveer 20% van de portefeuille naar is gealloceerd.

Onder de grootste posities in de circa 65 namen tellende portefeuille vinden we enkele bekende namen waaronder Microsoft, Amazon en Alphabet. Hoewel deze bedrijven allemaal fraaie rendementen behaalden in 2023, werden de goede prestaties mede gedreven door posities in ASMI, Nvidia, Cloudfare en Crowdstrike.

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Jeffrey Schumacher, CFA  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten