Themabeleggen in 2024: natuurlijk AI, maar wat nog meer?

VIDEO - Kunstmatige intelligentie was hét grote thema in beleggingsland van 2023. Zal dat in 2024 ook zo blijven? En welke andere thema's zijn komend jaar relevant? Morningstar's Kate Lin bespreekt het met themafondsbeheerder Steve Wreford van Lazard.

Kate Lin 29 december, 2023 | 10:09
Facebook Twitter LinkedIn

 

 

Kate Lin: Welkom bij Morningstar. Artificial Intelligence (AI) is het favoriete thema van beleggers dit jaar tot dusver. Op de golven van een positieve outlook voor AI applicaties, internet, stegen software en semiconductor-aandelen dit jaar in koers. Maar meer recent lijken deze aandelen op een plateau terecht te zijn gekomen. Maar is dat zo? Steve Wreford van Lazard Asset Management, die het Lazard Global Thematic Focus Fund beheert, is vandaag bij ons. Steve, dank je wel dat je bij ons bent.

Dus AI is het populairste thema onder beleggers. Denk je dat dit zal doorgaan en hoe gaat je multi-thema strategie daar mee om?

Steve Wreford: Zeker is kunstmatige intelligentie het thema van 2023 geweest. De markt is obsessief gefocust geraakt op een relatief klein aantal namen, en realistisch gezien op de korte termijn denk ik dat we hier de piek van een korte termijn hype-cyclus bereiken.

Op de langere termijn liggen er grote kansen op het gebied van AI, maar naar onze mening moeten beleggers duidelijker nadenken over de volgende stap. Een breder scala aan toepassingen van AI voor heel veel industrieën. En we hebben AI-exposure in een aantal van de zes thema’s in GT Focus. Alles, van AI in de consumentenwereld, waar we een toekomst tegemoet gaan waarin in elke app op je telefoon AI is ingebed, tot gebieden als de industriële wereld waar we denken dat AI heel, heel belangrijk zal zijn in de fabriek. En dan natuurlijk ook voor dagelijkse toepassingen, zoals de kantoorproductiviteitstools die we elke dag gebruiken op het gebied van software, en we zien zeker dat daar ook AI in wordt ingebed. Er zijn dus heel veel mogelijkheden, maar misschien moeten we verder kijken dan het voor de hand liggende.

KL: En met AI-toepassingen en zelfs de bredere technologische ruimte is de realiteit dat volatiliteit op de loer ligt, gezien de krappere financieringssituatie en de zorgen over een economische recessie die we zien, die waarschijnlijk in Europa begint. Wat is jouw mening?

SW: Dus Wat je daar ziet is eigenlijk dat ik het met je eens ben dat er een kans bestaat dat AI en de bredere aandelenmarkt als geheel op de korte termijn een beetje voorop lopen. Ik denk dat we waarschijnlijk een positiever beeld hebben dande  consensus over de richting van de economie in 2024. Ik denk dat dit het feit weerspiegelt dat we waarschijnlijk positiever zijn over zowel de winsten als de winstcijfers. Met andere woorden: ik denk dat de huidige angst voor een recessie al grotendeels in de aandelenkoersen is ingebakken.

Dus naar onze mening zijn we, als we vanaf nu vooruit kijken, waarschijnlijk positiever over aandelen dan over de markt. We moeten alleen een beetje voorzichtig zijn met de delen van de aandelenmarkt waaraan we zijn blootgesteld.

KL: Juist. En laten we het over uw portefeuille hebben. In een andere sector, afgezien van de technologie of zeer groeigedreven sectoren, wordt zwaar geïnvesteerd in de industriële sector. In welke thema's past dit deel van de economie of sector? 

SW: We hebben dus een thema genaamd slimme capex (kapitaaluitgaven), en dat is feitelijk gebaseerd op twee theorieën die we van bedrijven horen. De eerste daarvan is dat wij van mening zijn dat de kapitaaluitgaven van bedrijven om tal van redenen de komende jaren structureel hoger zullen zijn. En dat komt door zaken als deglobalisering, omdat we fabrieken dichter bij huis herbouwen, en ook nul-uitstoot en duurzaamheid, waar we nieuwe en efficiëntere fabrieken moeten bouwen, en automatisering, omdat we de arbeidskosten zien stijgen. Bedrijven moeten manieren vinden om hun medewerkers productiever en automatisering is de manier om dat te doen.

Er zijn dus veel redenen waarom de capex hoger zal zijn, maar we moeten ook denken dat de capex slim zal zijn. We denken dat we de nieuwste technologieën, waaronder AI, maar ook een reeks verschillende robotica, enzovoort, in deze fabrieken gaan plaatsen. Dus een combinatie van deze slimme investeringen is volgens mij een thema waar de industriële sector het heel, heel goed zou kunnen doen.

En om daar trouwens nog iets aan toe te voegen: op dit moment worden een aantal industriële bedrijven op de korte termijn geconfronteerd met druk van bijvoorbeeld een vertragende Chinese markt of het afbouwen van voorraden en het verwijderen van voorraden uit de rest van de wereld. Maar dit zijn, denk ik, slechts tijdelijke vertragingen en het is een interessante kans om in een heel goed langetermijnthema te investeren in een moment van cyclische zwakte.

KL: En tot slot willen we voor onze kijkers behalve AI nog méér thema's van jullie. Dus wat zijn de thema’s die je volgt en waarvan je denkt dat ze relevant zullen blijven voor 2024 en daarna? 

SW: Onze thema's evolueren dus langzaam, in de loop van de tijd, en we halen ze elk jaar uit meer dan 4000 bedrijfsbijeenkomsten. We vinden onze ideeën dus effectief door te praten met het management van het bedrijf. En een van de dingen die we daar wel zien, is dat er nog steeds veel langetermijnthema’s ontstaan. We moeten er alleen voor zorgen dat we ons op het juiste deel van de markt concentreren om daarvan te kunnen profiteren.

Als ik je een voorbeeld mag geven: als we naar een gebied als elektrische voertuigen kijken, zullen elektrische voertuigen de komende jaren nog steeds een heel, heel sterk onderdeel van de markt zijn. We denken dat de groei geweldig zal zijn, maar een grote vraag voor ons is: wie gaat er winnen? Is het een Tesla of wordt het een van de Duitse fabrikanten of wordt het een Chinese fabrikant? Weet je, we weten uiteindelijk niet wie er gaat winnen in termen van de eindmarkt. Maar wat we wel weten is dat veel van die fabrikanten dezelfde componenten gebruiken, gemeenschappelijke componenten. Een gemakkelijkere manier om het thema elektrische voertuigen te bespelen, in plaats van te proberen de winnaars op de eindmarkt te kiezen, is dus door de fabrikanten van die gemeenschappelijke componenten te kiezen.

We hebben een thema. 'Bits of chips' is eigenlijk de naam van het thema dat zich richt op de stukjes van de chipmarkt, de stukjes van de componentenmarkt die dienen als een gemeenschappelijke onderliggende leverancier. En ik denk dat dit het soort thema is waar we naar kijken. Ik bedoel het heel breed. Misschien zou ik als slotopmerking willen zeggen dat we vaststellen dat de markten vandaag de dag over het algemeen relatief voorzichtig gepositioneerd zijn. Er zijn veel mensen die denken dat contant geld tegen 5% een goede plek is om te vertoeven, en dat kan ik op de korte termijn begrijpen. Maar ik denk wel dat dit voor langetermijnbeleggers hier een prima instappunt is, omdat het uiteindelijk niet mogelijk is om rijkdom te creëren door al je vermogen in contanten te hebben, zelfs niet als het 5% bedraagt. We moeten verder op de risicocurve gaan staan en uiteindelijk is het inkopen van deze langetermijnthema's op een moment van cyclische zwakte over het algemeen een buitengewoon goed idee voor beleggers geweest.

KL: Prachtig. Dank je wel voor je tijd, Steve. Voor Morningstar ben ik Kate Lin. 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Kate Lin

Kate Lin  is data journalist bij Morningstar Asia in Hong Kong

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten