8 Marktrisico's waar beleggers in 2024 mee moeten omgaan

Risico's zijn nu eenmaal onderdeel van beleggen, dus blijf niet zoeken naar de eventuele 'black swan', maar accepteer de risico's. Morningstar definieert 8 marktrisico's voor 2024 waar u op voorbereid moet zijn.

Sara Silano 11 december, 2023 | 12:16
Facebook Twitter LinkedIn

Black Swan

Beleggers lopen altijd een zekere mate van risico. Maar proberen te voorspellen wanneer die ene onverwachte grote catastrofe zich aandient, de zogeheten 'black swan', is onbegonnen werk. het is beter om de realiteit van de markten en hun risico's te accepteren.

Om voorbereid te zijn op dergelijke risico's, geeft Morningstar beleggers richting door 8 afzonderlijke risico's vast te stellen nu we op de drempel van 2024 staan. We onderzoeken elk van de 8 grondig met behulp van de experts van Morningstar Investment Management.

 

 

1) Uitbreiding conflict Midden-Oosten

Na de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober maken veel waarnemers zich zorgen over een escalatie van het conflict waarbij andere landen in het Midden-Oosten betrokken zijn. Dit zou gevolgen kunnen hebben voor de energiemarkten en tot olieprijsschokken kunnen leiden, die op hun beurt het recessierisico voor de kwetsbare economie zouden kunnen vergroten. Hoewel de meeste commentatoren relatief agnostisch zijn geweest over het risico dat Israëls eigen markten in het epicentrum van een crisis terechtkomen, hangt de situatie af van de rol die het financiële centrum Tel Aviv speelt in elk grond- of luchtconflict. Die situatie is zich nog steeds aan het ontwikkelen. 

2) Langdurige oorlog in Oekraïne 

Het langdurige conflict tussen Oekraïne en Rusland zou nog steeds gevolgen kunnen hebben voor de energie- en voedselmarkten, wat op zijn beurt het recessierisico voor Europese landen zou kunnen vergroten. De economische activiteit in de eurozone stagneerde in 2023 grotendeels. In september heeft de Europese Centrale Bank (ECB) de verwachte groei van het bruto binnenlands product (bbp) naar beneden bijgesteld, vooral voor dit jaar en volgend jaar, “als gevolg van een groter krimpend effect van de verkrapping van de financieringsvoorwaarden en het zwakkere internationale handelsklimaat". De economie in de eurozone zal naar verwachting in 2023 met 0,7% groeien, in 2024 met 1,0% en in 2025 met 1,5%.

3) Opleving inflatie

De inflatie is zowel in Europa als in de VS aanzienlijk gedaald ten opzichte van de pieken in 2022, maar er zijn nog steeds opwaartse risico's aanwezig. "Het is duidelijk dat de daling van de energieprijzen de overweldigende aanjager was van de daling naar 2,4% in november in de eurozone", zegt Morningstar's Europese marktstrateeg Michael Field. "De energieprijzen kunnen echter volatiel zijn, dus ze kunnen de komende maanden mogelijk weer stijgen."

Als de inflatie opnieuw toeneemt, zullen de centrale banken gedwongen zijn de rente te verhogen, ondanks de verwachtingen in de markt die uitgaan van een renteverlaging ergens  in 2024. Dit zou ook gevolgen kunnen hebben voor de bedrijfswinsten en het zou tevens het risico op een recessie kunnen vergroten.

4) Schuldenniveaus problematisch 

Met de stijgende schuldenniveaus eisen beleggers hogere termijnpremies, of compensatie voor het risico van het aanhouden van obligaties in ontwikkelde markten. Met andere woorden: ze zijn op zoek naar hogere langetermijnrendementen. Bovendien herinvesteren centrale banken de opbrengsten van aflopende obligaties niet langer, omdat ze nu kwantitatieve verkrapping toepassen. Beleggers hebben moeite met het verwerken van een stroom nieuwe obligaties. In dit scenario wordt verwacht dat de langetermijnrente zal stijgen, terwijl de prijzen dalen. 

5) Naar de stembus

Er komen in 2024 verkiezingen aan in Groot-Brittannië en de VS. De MIM-experts stellen dat de twee belangrijkste vragen voor beleggers gaan over begrotingsverantwoordelijkheid en de impact van mogelijke beleidsveranderingen. De richting waarin de wind over deze kwesties waait, zou de koers van de markten kunnen bepalen. De Britse verkiezingen moeten uiterlijk in januari 2025 plaatsvinden en zijn gepland voor oktober, hoewel dat kan veranderen. De Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn vastgesteld op 5 november 2024. Het Europees Parlement zal ook verkiezingen houden tussen 6 en 9 juni.

Uit eerdere ervaringen met dit soort 'gebeurtenisrisico' blijkt dat grote veranderingen kunnen leiden tot uitverkoop van zogenaamde risicovolle activa – aandelen en bedrijfsobligaties. Ondertussen hebben staatsobligaties de neiging om als waardeopslag te fungeren, omdat de financiële stabiliteit van overheden zelf op de lange termijn niet noodzakelijkerwijs in het spel is. Er zijn echter opmerkelijke uitzonderingen op deze regel waar beleggers altijd op moeten letten. 

6) Een commerciële vastgoedcrash 

Net als de meeste andere investeerders zien MIM-experts het potentieel voor zinvolle afschrijvingen op kantoorruimte, grotendeels als gevolg van veranderende werkvoorkeuren in de nasleep van Covid-19: “We hebben geprobeerd de verschillende raakpunten te identificeren die de bredere economie heeft met commercieel vastgoed, en hoewel we potentiële pijnpunten zien voor bijvoorbeeld de pensioenen, denken we dat de meeste pijn voor de publieke markten gelokaliseerd zal zijn bij regionale banken.” 

7) China's groei stokt 

Veel waarnemers voorspelden dat de heropening van China na Covid-19 de groei in 2023 zou stimuleren, maar dat is niet het geval gebleken. Een van de belangrijkste redenen is de vastgoedcrisis, omdat vastgoed tussen de 15% en 30% van het bbp van het land vertegenwoordigt, afhankelijk van hoe je de sector definieert. Economische zwakte zou in 2024 nog steeds een uitdaging kunnen vormen. Als de Chinese economie stagneert of instort, neemt het recessierisico ook voor handelspartners toe. 

8) Conflict China-VS

Op 15 november hielden de Amerikaanse president Joe Biden en de Chinese president Xi Jinping hun eerste persoonlijke ontmoeting sinds een jaar in San Francisco, in een poging de steeds meer gespannen relaties te stabiliseren. Maar het risico op conflicten blijft bestaan, en dat veroorzaakt nu al wereldwijde economische onzekerheid en een snelle ‘reshoring’ van bedrijven die bang zijn voor de gevolgen van een woordenoorlog of een wapenoorlog. 

 

Hoe risico's te compenseren en kansen te pakken

Volgens de MIM-experts vertoont de lijst met risico's voor 2024 twee consistente thema's: ‘Ten eerste geloven wij dat de meeste van deze risico’s resulteren in volatiliteit, maar niet noodzakelijkerwijs de toekomstige rendementsverwachtingen veranderen. Dat betekent in veel gevallen betekent dat prijsontwrichting als gevolg van deze gebeurtenissen een breed gedragen koopmogelijkheid kan zijn."

“Ten tweede hebben we de neiging om te kijken naar staatsobligaties van hoge kwaliteit om geopolitieke risico’s af te dekken. Waarom? Het is een relatieve veiligheidscomponent in de allocatie. Geopolitieke gebeurtenissen veroorzaken niet consequent uitverkoop op de aandelenmarkten, maar als ze dat wel doen, merken we vaker wel dan niet dat staatsobligaties – vooral met een lange looptijd, maar soms ook kortlopende obligaties – hiervoor compensatie kunnen bieden.”

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten