Fed houdt rente ongewijzigd, maar komt er nog een?

De Fed houdt de Amerikaanse rente onveranderd en de uitspraken van Fed-voorzitter Powell worden ietsje minder havik-achtig, wat volgens Morningstar de deur openzet naar renteverlaging in de eerste helft van 2024.

Morningstar Analysts 02 november, 2023 | 13:35
Facebook Twitter LinkedIn

Fed chair Jerome Powell

De Federal Reserve hield woensdag de rente onveranderd, waarbij Fed-president Jerome Powell de nadruk legde op een voorzichtige benadering van eventuele toekomstige renteverhogingen. De bandbreedte ligt momenteel op 5,25%-5,50% na 500 basispunten aan renteverhogingen die tussen maart 2022 en juli 2023 zijn doorgevoerd. Het besluit van woensdag was geen verrassing; de door de markt geïmpliceerde waarschijnlijkheid dat de rente ongewijzigd blijft, ligt sinds medio oktober boven de 90%. Maar als we verder terugkijken, lag de kans op een renteverhoging begin september nog rond de 50%.

De eigen projecties van het Federal Open Market Committee, die de Fed voor het laatst in september publiceerde, riepen op tot ten minste één renteverhoging na de bijeenkomsten van november of december. Dus wat veroorzaakte de verschuiving in het denken in de markt en van de Fed?

De Amerikaanse inflatiegegevens nog steeds mild. De kerninflatie in de Verenigde Staten bedroeg in het derde kwartaal van 2023 slechts 2,4% op kwartaalbasis, gemeten aan de hand van de prijsindex voor de consumptieve bestedingen waar de Fed de voorkeur aan geeft. De centrale bank kan er niet zeker van zijn dat de inflatie zal terugvallen naar de doelstelling van 2% en daar zal blijven. Powell merkte tijdens de persconferentie op dat dit proces nog “een lange weg te gaan heeft”. Maar er is voldoende vooruitgang geboekt om de Fed op te roepen tot geduld. 

Ten tweede was er de afgelopen maand een enorme stijging van de obligatierendementen te zien. Het rendement op tienjarige Amerikaanse staatsobligaties is sinds begin september met ongeveer 70 basispunten gestegen. De leenkosten in de particuliere sector, zoals de hypotheekrente met een looptijd van 30 jaar, zijn evenredig gestegen. Dit zal waarschijnlijk de komende kwartalen wegen op de economische groei. Powell zei niet dat de stijging van de obligatierendementen een van de voornaamste redenen was voor het besluit om de rente vandaag te handhaven. Maar hij zei wel dat als de stijging aanhoudt, dit een lager pad voor de Federal Funds-rente zou vereisen dan momenteel wordt verwacht.

Of de rendementsstijging aanhoudt, hangt af van de mate waarin deze wordt gedreven door tijdelijke vraag- en aanbodfactoren op de staatsobligatiemarkt. De piek in de obligatierente is slechts één voorbeeld van hoe de effecten van de eerdere renteverhogingen van de Fed op de reële economie nog niet volledig tot uiting zijn gekomen. De groei van de bankleningen is nog lang niet voorbij. En andere kredietnemers uit de particuliere sector zullen de rentelasten zien stijgen naarmate zij aflopende schulden doorrollen. Het is onbekend in hoeverre kwetsbaarheden op de balansen kunnen leiden tot scherpe sprongen in financiële nood. Powell is de laatste tijd evenwichtiger geweest in het onderkennen van de risico's van zowel te veel als te weinig verscherping, daarbij verwijzend naar de onvolledige impact van de renteverhogingen die al zijn doorgevoerd.

De uitingen van de Fed bewegen zich in een minder hawkish richting, waardoor die de deur open zet om in de eerste helft van 2024 te gaan verlagen, zoals velen verwachten. Morningstar verwachtk dat de rente zal dalen van de huidige 5,25-5,50% naar een bandbreedte van 3,75-4,00% eind 2024 en vervolgens 2,00-2,25% tegen eind 2025.

Volgens Morningstar is dat nodig voor een gezonde economische groei. Een snellere daling van de inflatie dan de Fed nu verwacht zou de deur open kunnen zetten voor snellere monetaire versoepeling. Powell merkte op dat het besluit tijdens de bijeenkomst van december nog steeds open ligt. Maar de markten interpreteerden zijn uitspraken als stapsgewijze versoepeling, aangezien de kans op een renteverhoging kleiner was dan gisteren en nu minder dan 20% bedraagt. Morningstar verwacht dat de Fed geen verdere renteverhogingen zal doorvoeren.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Morningstar Analysts   -

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten