'Strengere klimaatregulering is hard nodig' - DPAM

VIDEO - Bedrijven kunnen maar beter gelijke tred houden met de veranderingen op ESG-gebied, want voor je het weet zijn inspanningen die nu vrijwillig lijken, ineens vereisten vanuit  regelgeving geworden. Een strengere houding is nodig en betere data helpt daarbij, zegt Florent Griffon van Degroof Petercam Asset Management.

Valerio Baselli 18 oktober, 2023 | 11:10
Facebook Twitter LinkedIn

 

 

Valerio Baselli: Welkom in Amsterdam bij de Morningstar Sustainable Investing Summit 2023, waar de asset management industrie samenkomt om ESG investing te bespreken. Bij mij is nu een van oze sprekers, Florent Griffon. Hij is senior responsible investment specialist bij Degroof Petercam Asset Management.

Florent, waar kijk je naar als je moet beslissen over wel of niet beleggen in een bedrijf van een duurzaamheidsblik?

Florent Griffon: Het is belangrijk om eerst te kijken naar milieu-, sociale en governance aspecten om de hele reikwijdte van risico's en kansen te bestrijken. We zullen uiteraard kijken naar de sector, bijvoorbeeld naar specifieke risico's en hoe het bedrijf hiermee omgaat in termen van best practice enzovoort, en hoe het zijn ESG-risico daarmee verkleint. We kijken steeds vaker naar wat we impact noemen, dus in welke mate de producten en diensten van het bedrijf positief of negatief bijdragen. Maar dan zullen we niet investeren in, laten we zeggen, ecologische en sociale risico's en kansen. Het is dus belangrijk omdat het ook een manier is om mooie beleggingskansen te ontdekken om deze convergentie van de financiële, ecologische en sociale aspecten te bereiken. En tegelijkertijd ook om de subjectiviteit te verminderen die je kunt hebben als je naar beleid en goede praktijken kijkt. Impact wordt dus steeds belangrijker voor ons.

Baselli: Absoluut. We weten dat het klimaat koning is als het gaat om ESG-beleggen, maar dat is niet alles. Een van de uitdagingen die we vaak horen over niet-ecologische ESG data is dat deze onvoldoende kwaliteit en consistentie hebben. Deelt u deze visie en zo ja, hoe kunt u dit overwinnen? 

Griffon: Het is waar dat de informatie die we krijgen op de sociale pijler van nature kwalitatiever van aard is. De kwantitatieve informatie bestaat, maar is vaak iets minder robuust. Het is waar dat de kwaliteit iets lager is. Dat gezegd hebbende, is het mogelijk om dat te overwinnen. Je kunt natuurlijk kijken naar ESG-controverses, hoe vaak ze voorkomen, dus de frequentie en de ernst ervan. Hierbij kun je kijken naar de daaraan verbonden proceskosten in de vorm van boetes en schikkingen. Vergelijk dat bijvoorbeeld met de omzet of EBITDA van een bedrijf. En dan zijn er nog allerlei, laten we zeggen, meer traditionele kwantitatieve maatstaven.

Je kunt kijken naar bijvoorbeeld het personeelsverloop, de opleidingsuren per hoofd van de bevolking en medewerkers, maar ook naar de kwaliteit van deze opleidingen. Je kunt bijvoorbeeld naar de (laatste order) data kijken als het om menselijk kapitaal gaat en daar wat creatiever zijn en naar alternatieven kijken. Er is bijvoorbeeld een hele reeks gegevens over de gezondheid en veiligheid op het werk. Het is dus mogelijk om een aantal complementaire maatstaven te vinden, en op deze manier ook een holistische kijk op de sociale pijler te krijgen. Dus moeilijker maar mogelijk. 

Baselli: Oké. Ten slotte, het thema van de conferentie is het dichten van de kloof. Maar als we de kloof naar 1,5 graden opwarming in 2050 niet kunnen dichten, wat zijn dan volgens u de gevolgen voor bedrijven en investeerders?  

Griffon: Wat we zien is dat de wereld van ESG zeer snel evolueert. Dus wat vandaag de dag aardig beleid is en inspanningen op het gebied van klimaat of andere ESG-risico's en kansen, kan een paar jaar later eisen worden die onderdeel zijn van regelgeving. Dus als alle wetenschappers ter wereld gelijk hebben, liggen we duidelijk niet op koers als het gaat om de klimaatdoelstellingen op mondiaal niveau. Dat betekent dat we in de toekomst steeds strengere regels zullen krijgen. Dat betekent dat bedrijven daarop moeten anticiperen en zich moeten voorbereiden op een koolstofarme wereld.

Dus wat tegenwoordig leuk is om te hebben, kan in de toekomst verplicht zijn, zowel voor de regelgeving als in termen van kansen voor de bedrijven om te blijven opereren. Als de bedrijven dus hun ‘license to operate’ willen behouden en ook een goede relatie met de verschillende stakeholders willen behouden, moeten ze op deze risico’s anticiperen. Het wordt zeer snel materieel op de korte tot middellange termijn. Ze kunnen het zich niet veroorloven om stil te staan en op hun lauweren te rusten. Het is een snel evoluerende omgeving en zij moeten zich daar aan aanpassen. 

Baselli: Duidelijk. Dank je wel, Florent. Voor Morningstar ben ik Valerio Baselli. Bedankt voor het kijken.

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Valerio Baselli

Valerio Baselli  è Giornalista di Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten