Risico op vele miljarden aan claims voor NN

NN loopt het risico dat het mogelijk vele miljarden euro's aan claims moet uitbetalen aan woekerpolishouders. Dat is het gevolg van de uitspraak van het Haagse gerechtshof die de weg vrij maakt voor claims. Maar het beroep van de verzekeraar tegen het vonnis kan dat weer veranderen. Daardoor is vooral de onzekerheid omtrent NN momenteel groot.

Robert van den Oever 29 september, 2023 | 11:46
Facebook Twitter LinkedIn

Het was flink schriken voor beleggers toen dinsdagavond 26 september het vonnis van het gerechtshof naar buiten kwam waarin de rechter stelde dat NN zijn polishouders onterecht kosten in rekening heeft gebracht en oneerlijk te werk is gegaan bij de informatievoorziening over de beleggingsverzekeringen die in de volksmond woekerpolissen zijn gaan heten.

De harde woorden in het vonnis geven polishouders munitie voor claims tegen NN en Morningstar-analist Henry Heathfield die de verzekeraars volgt, heeft de potentiële claims proberen te kwantificeren. Hij gaat uit van een vergoeding van €15.000 per polis, een bedrag dat is genoemd door de Vereniging Woekerpolis. Als we dat cijfer toepassen op het aantal actieve polissen, dan rolt daar een bedrag van €4,7 miljard uit dat NN kwijt zou zijn aan schadevergoeding.

Het is volgens de analist echter onduidelijk of we alleen moeten uitgaan van de actieve polissen, of dat de claim breder getrokken kan worden. Gaan we uit van alle woekerpolissen die NN in het verleden heeft verkocht, dan komt er nog eens €8,9 miljard bij.

Dat hoogste bedrag vertaalt zich volgens de analist in een Fair Value van €20 per aandeel NN, terwijl het eerstgenoemde bedrag van €4,7 miljard een Fair Value van €45 impliceert. Momenteel kent hij NN een Fair Value van €55 toe.

 

Onzekerheid is groot

De bedragen zijn allemaal hypothetisch, omdat NN bij de Hoge Raad in beroep is gegaan tegen het vonnis van het hof. Als de Hoge Raad dat vonnis afzwakt of van tafel veegt, is de kans op claims een stuk kleiner. Opvallend is dat het vonnis van het hof tegen de lijn ingaat die eerdere juridische uitspraken in deze woekerpolisaffaire zijn gedaan. In zaken uit 2015 en 2022 werd geoordeeld dat NN zich aan de regels had gehouden die golden in de tijd dat de polissen op de markt kwamen.

Als de Hoge Raad het beroep volldig afwijst, dan is de kans op claims groot, maar zoals aangegeven momenteel heel lastig te kwantificeren. Wat rest is een grote onzekerheid omtrent NN op dit moment; duidelijkheid over de afwikkeling van de woekerpolissen is nu nog verder vooruitgeschoven in de tijd. Daarom heeft analist Heathfield zijn Uncertainty Rating voor de verzekeraar bijgesteld naar High en laat hij zijn Fair Value calculatie van €55 per aandeel ongewijzigd.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten