ABN Amro verdubbelt winst, maar kosten blijven probleem

ABN Amro zag de winst verdubbelen in het tweede kwartaal dankzij de gestegen rente. Dat hadden beleggers al ingevalculeerd. Intussen blijven de hoge kosten een probleem. De bank moet zijn doelen voor kostenverlaging uitstellen.

Robert van den Oever 09 augustus, 2023 | 11:08
Facebook Twitter LinkedIn

De stijgende rente bezorgt ABN Amro (ABNA) een stevige winstgroei over het tweede kwartaal: 87% nettowinst méér dan in het tweede kwartaal van 2022, terwijl de winstgroei in het eerste kwartaal op jaarbasis al 77% bedroeg. Dat is grotendeels te danken aan de stijgende rente en aan het gunstige leningenboek en hypotheekportefeuille, waar ABN Amro relatief weinig afschrijvingen hoeft te nemen.

Beleggers hadden waarschijnlijk op positief nieuws gerekend, want in een licht hogere AEX is ABN Amro een daler (-2,1%), net als Ahold Delhaize (-3,3%) dat eveneens met kwartaalcijfers kwam.

De bank toont zich positief over het economisch klimaat in Nederand dat goed stand houdt, ondanks de hoge inflatie en de merkbaar krappe arbeidsmarkt. Ondanks de economische vertraging die dat met zich meebrengt, droegen alle klantengroepen bij aan de omzet en winst van de bank.

De kwaliteit van de kredieten is dermate goed, dat de bank €69 miljoen kon laten vrijvallen uit de voorzieningen voor slechte leningen: "De impact van de economische vertraging op de leningenportefeuille blijft beperkt en we verwachten dat de kosten van risico in 2023 duidelijk onder het through-the-cycle niveau van 20 basispunten zuleen blijven."

 

Kosten blijven probleem

De kosten zijn al heel lang een behoorlijk probleem bij ABN Amro, omdat deze ondanks pogingen om ze te verlagen, toch heel lang hoog zijn gebleven. Daardoor zijn de resultaten soms magerder dan die van concurenten en dat drukt de waardering op de beurs. Ook in het kwartaalrapport blijken de kosten weer een heikel punt. Die zijn in het tweede kwartaal weliswaar gedaald, maar ABN Amro verwacht niet langer het eerder gestelde doel van €4,7 miljard aankosten voor 2024 te kunnen halen, want door de inflatie blijven de kosten hoog. Voor 2023 zullen die volgens de bank op €5,2 miljard gaan uitkomen en het zal in 2024 niet lukken dat naar €4,7 miljard te verlagen.

Redenen zijn dat investeringen worden uitgesteld van 2023 naar 2024 en dat de kosten voor controle op fraude en witwassen hoog zijn en blijven om op een "adequaat niveau te blijven en äan de vereisten van regelgeving te blijven voldoen.

 

Duopolie met ING

ABN Amro vormt op de Nederlandse thuismarkt in feite een duopolie met ING Groep (INGA), dat vorige week eveneens met positieve resultaten over het tweede kwartaal kwam. Ook bij ING verdubbelde de winst zowat, en ook daar was dat voornamelijk dankzij de gestegen rente.

Verder vindt Morningstar-analist Johann Scholtz de inkoop van eigen aandelen ter waarde van €15 miljard in de komende vier jaar, wat gelijkstaat aan 32% van ING's huidige marktwaarde, positief. De analist is van mening dat ondnaks dat bedrag de Tier 1 kapitaalratio boven de 13% zal blijven.

Verdere omzetgroei bij ING zal een meer dan evenredig positief efect hebben op de winstgevendheid, dnek Scholtz, omdat de kostenbasis tamelijk stabiel is en bij stijgende omzet een hefboomwerking voor de winst ontstaat. Wel blijven de voorzieningen voor slechte leningen aan de hoge kant

Die toenemende winstgevendheid wordt volgens de analist nog onvoldoende onderkend door beleggers die de actuele beurskoers lager houden dan Scholtz' waardering; hij verhoogt na de kwartaalcijfers zijn Fair Value voor het aandeel ING van €17 naar €19, bij een Narrow Moat rating. ABN Amro heeft bij Morningstar een Fair Value van €17 en eveneens een Narrow Moat rating.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten