ESG fund flows vertragen door wereldwijde tegenwind

Scepsis in de Verenigde Staten over duurzaamheid leidt tot uitstroom uit ESG-fondsen daar. In Europa weten deze fondsen nog altijd nieuw geld aan te trekken, maar het wereldwijde beeld wijst op vertraging.

Ollie Smith 02 augustus, 2023 | 12:03
Facebook Twitter LinkedIn

Fires in Greece

Verslechterende macro-economische omstandigheden en een aanhoudend politiek verzet tegen de duurzaamheidsagenda in de Verenigde Staten hadden in het tweede kwartaal een drukkend effect op ESG-strategieën. In april, mei en juni trokken wereldwijde duurzame fondsen per saldo $ 18 miljard aan nieuw geld aan, een aanzienlijke vermindering ten opzichte van de $ 31 miljard die in het voorafgaande eerste kwartaal werd aangetrokken.

"Deze instroom was lager dan de herziene 31 miljard dollar in het eerste kwartaal, tegen een aanhoudend uitdagende achtergrond van hoge inflatie, stijgende rentetarieven en onzekerheid over het tempo van de wereldeconomie", aldus Morningstar's analisten.

Deze vermindering van de instromen werd weerspiegeld door een vermindering van de rendementen. "De daling werd weerspiegeld door een lagere organische groei op kwartaalbasis. Berekend als nettostromen ten opzichte van de totale activa aan het begin van een periode, zagen wereldwijde duurzame fondsen hun organische groei dalen tot 0,7%, vergeleken met de herziene 1,2% in het voorgaande kwartaal."

Daarmee doet ESG het nog altijd beter dan het totale wereldwijde fondsenuniversum, dat in het tweede kwartaal een uitstroom van meer dan $ 37 miljard kende, te midden van aanhoudend uitdagende macro-economische omstandigheden. Deze uitstroom staat in schril contrast met de instroom van $ 77 miljard in het eerste kwartaal.

Wereldwijd handhaafde Europa zijn positie als leider op het gebied van duurzame geldstromen en trok het $ 20 miljard aan netto nieuw geld aan, maar dat werd getemperd door aanzienlijke uitstromen in de VS, Australië en Nieuw-Zeeland, en Japan, waar een uitstroom van respectievelijk $ 600 miljoen, $ 1,7 miljard en $ 1,9 miljard plaatsviond.

In Japan waren de cijfers bijzonder dramatisch ten opzichte van de uitstroom van $ 961 miljoen die in het eerste kwartaal van 2023 werd geregistreerd. In de VS is ondertussen de aanhoudende 'cultuuroorlog' en politieke weerstand tegen ESG gedeeltelijk de reden van het negatieve sentiment.

"Fondsbeleggers haalden in het tweede kwartaal $ 635 miljoen dollar uit duurzame fondsen, iets minder dan de $ 5 miljard uitstroom in de twee voorgaande kwartalen, maar markeerden niettemin het derde achtereenvolgende kwartaal van uitstroom. In totaal hebben beleggers het afgelopen jaar $ 11,4 miljard dollar uit deze fondsen gehaald. […] Een andere mogelijke factor die de vraag van beleggers naar ESG-producten blijft drukken, is het politieke verzet tegen duurzaam beleggen in de VS", aldus Morningstar's analisten. 

De ontwikkeling van ESG-producten blijft ook vertragen, een trend die grotendeels wordt gedreven door de aanhoudende impact van de nieuwe richtlijnen voor duurzame financiering van de Europese Unie. De lancering van nieuwe duurzame fondsen in Europa in het tweede kwartaal van 2023 daalde met bijna 28%.

Daarentegen bleef, ondanks politieke tegenwind, de productontwikkeling in de VS op stoom, terwijl de lanceringen in de rest van de wereld een behoorlijk gemengd beeld gaven. "Naar schatting 106 nieuwe duurzame fondsen kwamen wereldwijd op de markt in het tweede kwartaal, een voortzetting van de vertraging in productontwikkeling sinds begin 2022", aldus analisten van Morningstar.

"Dit aantal zal echter waarschijnlijk naar boven worden bijgesteld in ons volgende rapport naarmate we meer lanceringen identificeren en er meer worden gerapporteerd aan Morningstar. De cooldown in de ontwikkeling van nieuwe duurzame producten werd volledig veroorzaakt door een aanzienlijke vermindering van de lancering van nieuwe duurzame fondsen in Europa, die met bijna 28% daalde. De productontwikkeling in de VS bleef daarentegen op stoom en de rest van de wereld was gemengd."

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Ollie Smith  is editor van Morningstar UK

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten