Top-5 Aandelen Europa Large-Cap Gemengd niet cyclisch: Stewart Investors aan kop

Geopolitiek spanningen, torenhoge inflatie, oplopende rentestanden en afnemende economische activiteit. Genoeg reden om minder cyclisch te beleggen. Dat is echter nog niet zo rechttoe rechtaan als men zou denken.

Ronald van Genderen 03 juli, 2023 | 7:59
Facebook Twitter LinkedIn

Morningstar deelt bedrijven afhankelijk van hun activiteiten in een elftal verschillende sectoren in. Deze sectoren worden vervolgens weer gegroepeerd in drie zogenaamde economische super sectoren op basis van de economsiche gevoeligheid van de betreffende sector. Zo vallen binnen de economisch meest gevoelige groep, de “Economic Super Sector Cyclical”, de sectoren basismaterialen, cyclische consumentengoederen, financiële dienstverlening en vastgoed.

Een trede lager in economische gevoeligheid staan de sectoren communicatie services, energie, industrie en technologie, die zijn verenigd in de groep “Economic Super Sector Sensitive”. De laatste groep wordt gevormd door “Economic Super Sector Defensive” waarin de sectoren consumenten defensief, gezondheidszorg en nutsbedrijven zijn vertegenwoordigd.

 

Evenredige verdeling

Binnen Europa zien we dat historisch gezien de aandelenmarkt, waarbij de MSCI Europe index als referentiepunt diende, redelijk evenredig is opgedeeld naar deze drie super sector groepen. De wegingen schommelen door de tijd heen rond de 33%. Echter, dat is niet in alle regio’s van de wereld het geval. Zo beslaat de groep voor cyclische sectoren in de VS slechts 27% van de markt, terwijl de groep “Economic Super Sector Sensitive” goed is voor net iets meer dan de helft van de index, vooral dankzij de zware weging die technologie aandelen hebben. De andere kant gaat het op in opkomende landen, waar de cyclische sectoren ruim 43% van de MSCI EM index vertegenwoordigen, ondermeer door een relatief hoge allocatie naar de sector financiële dienstverlening.

Wat wel consistent terug te zien is wereldwijd, is de oververtegenwoordiging van aandelen met een waardekarakter binnen de cyclische sectoren. Bijvoorbeeld, de MSCI Europe Value index heeft een weging van bijna 45% naar cyclische sectoren, waarbij vooral de allocatie van meer dan 28% naar bedrijven in de sector financiële dienstverlening in het oog springt.

De MSCI Europe Growth index kent daarentegen slechts een blootstelling aan cyclische sectoren van iets meer dan 25%. Hier heeft de sector cyclische consumentengoederen de grootste weging met circa 15%, terwijl de sector financiële dienstverlening slechts een weging heeft van minder dan 5%. Bij iedere regionale index, zoals de MSCI World, MSCI EM, en MSCI USA, kan worden geconcludeerd dat binnen de index met een waardestijl meer cyclische bedrijven zijn opgenomen dan voor de index met een groeistijl.

 

De Top-5

De top-5 van deze week geeft een overzicht van de vijf fondsen in de Morningstar categorie Aandelen Europa Large-Cap Gemengd met de laagste blootstelling aan cyclische sectoren.

Het fonds met de minste investeringen in cyclische sectoren is Stewart Investors European Sustainability. Dit fonds werd nog maar kort geleden, in juni 2021, opgericht en wordt beheerd door het trio David Gait, Lorna Logan en Rob Harley. Gait is een zeer ervaren beheerder met een lange staat van dienst binnen Stewart Investors, terwijl Logan en Harley ook relatief ervaren zijn, maar beide nog korter bij de onderneming in dienst zijn. Zij zitten in een team van in totaal 13 leden, die hen ondersteunen in het aandelenonderzoek voor deze strategie.

De benadering is net als bij de overige strategieën van de firma gebaseerd op bottom-up aandelenselectie waarbij het team een lange termijn benadering hanteert en absolute rendementen belangrijker vindt dan de relatieve prestaties. Het is geen typisch ESG fonds, maar duurzaamheid en rentmeesterschap spelen wel een belangrijke rol in de aandelenselectie. Dat stuurt de beheerders over het algemeen weg van cyclische sectoren, terwijl zij meer geschiktere portefeuillekandidaten vinden in de sectoren industrie, technologie en gezondheidszorg.

BGF European Sustainable Equity vertoont gelijkenissen met het fonds van Stewart Investors. Het is eveneens pas in juni 2021 opgericht, kent een duurzaam beleggingsmandaat en heeft een lage blootstelling naar cyclische sectoren. Het fonds wordt tevens beheerd door een drietal beheerders, te weten Brian Hall, Sarah Thomas en Tom Joy.

Hall is een zeer ervaren belegger en beheert onder andere BGF European Value dat van Morningstar’s fondsanalisten een Morningstar Medalist Rating ontvangt van Silver. Joy is minder ervaren en werkt onder andere samen met de zeer ervaren Andreas Zoelinger op BGF Euro Markets dat een Morningstar Medalist Rating heeft van Bronze. Thomas heeft minder ervaring als beheerder, maar kent een sterke achtergrond als analist binnen de sector gezondheidszorg. Zij vormen onderdeel van een team van in totaal 22 portefeuillebeheerders, analisten en data scientists.

Aandelenonderzoek wordt binnen dit team uitgevoerd en kent daarbij een vast raamwerk dat leunt op drie pilaren: waardecreatie, veerkracht en verandering. Voor deze strategie wordt vervolgend de focus gelegd op duurzame bedrijfsmodellen die sterk rekening houden met ESG risico's en -kansen. De uiteindelijke portefeuille kent vervolgens ook hier weer vooral beleggingen in de sectoren industrie, technologie en gezondheidszorg.

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Ronald van Genderen

Ronald van Genderen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten