Dit zijn de beste ETF's voor wereldwijde aandelen

Beleggers die tegen lage kosten in wereldwijde aandelen willen stappen, kunnen kiezen uit een hele reeks ETF's in deze categorie. We bekijken zes ETF's in wereldwijde aandelen die een Morningstar Medalist Rating van Gold dragen.

Sara Silano 09 juni, 2023 | 9:04
Facebook Twitter LinkedIn

ETF

Wereldwijde aandelen-ETF's waren dit jaar tot dusver de populairste categorie onder Europese beleggers. Morningstar schat de netto-instroom aan nieuw vermogen tussen januari en april op €9,6 miljard. Beleggers stappen in ETF's om tegen lage kosten te kunnen profiteren van stijgende aandelenmarkten. De Morningstar Global TME Index is sinds het begin van het jaar tot 18 mei 2023 met ruim 8% gestegen, gemeten in euro's.

Onder de ETF's die het sterkst stegen, waren onder meer de iShares Core MSCI World en de Vanguard FTSE All-World; beide dragen een Morningstar Medalist Rating van Silver.

De iShares Core MSCI World, die ongeveer 85% van de wereldwijde marktkapitalisatie dekt, leverde een voor risico gecorrigeerd rendement boven de categorie- en benchmarkgemiddelden over verschillende tijdshorizons (3, 5 en 10 jaar). Dit komt door de optimalisatie van de portefeuille en de fiscale voordelen van Ierland als vestigingsplaats. Hetzelfde geldt voor de ETF van Vanguard, die 90-95% van de wereldwijde beurskapitalisatie volgt.

Er zijn volop ETF's met een positieve Morningstar Medalist Rating beschikbaar voor beleggers die op zoek zijn naar blootstelling aan de wereldwijde aandelenmarkten. Van de 110 in Europa gevestigde ETF's in de database van Morningstar draagt ruim 85% een Morningstar Medalist rating van Gold, Silver of Bronze. Hieronder zetten we de ETF's in wereldwijde aandelen die een Gold rating dragen voor u op een rij:

 

Xtrackers MSCI AC World ESG Screened

De Xtrackers MSCI AC World ESG Screened ETF was een van de populairstee fondsen in de eerste helft van het jaar en kenmerkt zich door een focus op duurzaamheidscriteria. De ETF belegt in aandelen van grote en middelgrote bedrijven die genoteerd zijn op internationale markten en die voldoen aan bepaalde ESG-vereisten en die ook nog CO2 uitstoot-arm zijn. 

 

JPM Carbon Transition Global Equity

De JPM Carbon Transition Global Equity ETF was ook een van de meest populaire fondsen in de eerste helft van het jaar, met een netto-instroom van meer dan €414 miljoen. De ETF volgt een index die voldoet aan de European Climate Change Benchmark Directive (CTB). Die heeft als doel om de uitstoot van broeikasgassen met ten minste 30% te verminderen ten opzichte van het referentie-universum. De ETF is ontworpen om de doelstelling van 7% uitstootvermindering in de portefeuille ten opzichte van het jaar ervoor te halen. Uitgesloten zijn bedrijven die actief zijn in kritieke sectoren zoals wapens, tabak en steenkool, of die internationale principes schenden zoals vastgelegd in de UN Global Compact overeenkomst. 

 

Vanguard FTSE Developed World

Eveneens met een Gold rating beoordeeld is de Vanguard FTSE Developed World ETF die ongeveer 98% van de ontwikkelde marktkapitalisatie vertegenwoordigt met een focus op large-caps. Met een lopende kosten factor van 0,12% is het een van de goedkoopste instrumenten in deze categorie. De categorie omvat overigens ook actieve fondsen die doorgaans een hoger kostenplaatje kent.

 

SPDR® MSCI ACWI IMI

De SPDR® MSCI ACWI IMI ETF biedt niet alleen blootstelling aan ontwikkelde markten, maar ook aan opkomende markten. Het fonds volgt een index van ongeveer 9.000 large-, mid- en small-capaandelen uit 45 landen. De Verenigde Staten is daarbij goed voor bijna 59% van de portefeuilleposities.

 

JPM Global Equity Multi-Factor

Voor wie op zoek is naar blootstelling aan wereldwijde markten maar niet traditionele kapitalisatie-indices wil volgen, kan de JPM Global Equity Multi-Factor ETF een goede keuze zijn. De beleggingsdoelstelling is het volgen van de aandelenprestaties van zowel ontwikkelde als opkomende markten. Om dit te bereiken, streeft de ETF ernaar het rendement van de MSCI ACWI IMI Index zo goed mogelijk te volgen. Naast het beleggen in effecten in de index, kan de ETF ook beleggen in effecten die niet in de index zijn opgenomen, maar die volgens de fondsbeheers de risicokenmerken van de effecten in de index zeer dicht benaderen.

 

Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity

Van de ETF's met Gold rating is Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity de enige die sinds het begin van het jaar een netto-uitstroom van vermogen laat zien. Het fonds belegt ten minste 70% van zijn vermogen in effecten met gunstige ESG-kenmerken, bijvoorbeeld omtrent koolstofemissies, energiebesparing, water- en afvalbeheer, biodiversiteit, productveiligheid, toeleveringsketens, gezondheid, veiligheid en mensenrechten.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten