Zo passen high-yield bonds in een inkomensportefeuille

VIDEO - In onze themaweek over income investing praat Morningstar's fondsanalist Jeana Marie Doubell ons bij over de plek van high-yield obligatiefondsen in een inkomensgerichte beleggingsportefeuille. De risico's van high-yield vragen een specifieke aanpak om tot het beste resultaat te komen.

Antje Schiffler 17 mei, 2023 | 10:25
Facebook Twitter LinkedIn

 

 

Antje Schiffler: Bij het kiezen van een obligatiefonds voor inkomensportefeuille kunnen beleggers zich afvragen of ze een obligatie met de hoogste coupon moeten kiezen, een high-yield obligatie. Vandaag is Jeana Doubell bij mij om dit te bespreken. Zij is fondsanalist in het Manager Research team van Morningstar. Jeana, fijn dat je er bent en ons bijpraat. Is dit de goede manier voor beleggers om dingen aan te pakken?

Jeana Doubell: Welnu, een ideale obligatie-allocatie binnen een inkomensportefeuille verschilt niet zo veel van een obligatie-allocatie in een gewone, goed gebalanceerde portefeuille. De reden hiervoor is dat de belangrijkste functie van obligaties in elke portefeuille het brengen van stabiliteit is. Ze verminderen in wezen ook de volatiliteit die misschien voortkomt uit een volatielere aandelenallocatie in hetzelfde fonds.

Hoger renderende obligaties brengen echter een hoger kredietrisico met zich mee dan gewone obligaties, en daarom zijn ze niet per se in staat om zelf voor stabiliteit te zorgen. Dus, terwijl inkomensbeleggers hun portefeuille aan de aandelenkant zouden kunnen kantelen naar hoger dividend opleverende aandelen, behouden ze aan de obligatiekant vaak een hogere allocatie naar obligaties van impact investment grade, zoals staatsobligaties van ontwikkelde markten of hoogwaardige bedrijfsobligaties. Een bescheiden allocatie naar high-yield obligaties zoals 10%, 15% kan echter veel diversificatie aan het fonds toevoegen en wij zien dit als een bijkomend voordeel.

Schiffler: Waar moeten beleggers op letten bij het kiezen van een fonds met high-yield obligaties?

Doubell: Nou, ik denk dat het het beste is als ze de risico's begrijpen. High-yield obligaties zijn in wezen bedrijfsobligaties met een junkstatus. Dit betekent dat er verhoogde risico's zijn wanneer u belegt in high-yield. Ze kunnen bijvoorbeeld zijn uitgegeven door een bedrijf dat al een hoge schuldenlast heeft of het kan een zeer achtergestelde obligatie diep in de kapitaalstructuur zijn, wat betekent dat ze beleggers minder bescherming bieden als er iets misgaat met het bedrijf.

Daarnaast zijn hoogrentende obligaties ook kwetsbaarder voor economische druk dan bijvoorbeeld investment grade obligaties of andere soorten obligaties. Het is ook een veel minder liquide markt omdat de hoogrentende emittenten niet noodzakelijkerwijs zoveel openbare informatie uitgeven of het is niet zo vrij beschikbaar als bij andere soorten obligaties, zoals staatsobligaties. Daarom kan het, wanneer de markt misschien in een risicomijdende staat verkeert, moeilijk zijn om die obligaties te kopen of te verkopen en daarom zouden we beleggers die naar high-yield kijken echt willen aanmoedigen om met een langetermijnmentaliteit in te stappen en echt vast te houden aan hun beleggingen gedurende een hele investeringscyclus om het beste te bereiken resultaten.

Schiffler: Dus je noemde al veel risico's. Hoe kunnen beleggers deze risico's het beste beheersen?

Doubell: Nou, het is een inefficiënte markt. Veel informatie zoals we bespraken, daar worstelen ze mee. Het is niet noodzakelijkerwijs onmiddellijk vertegenwoordigd in de prijsstelling van de markt. Dus, we denken echt specifiek op dit gebied dat het helpt om een actieve manager te hebben, omdat echt goede managers met behoorlijke of een groot team van middelen echt in staat zijn om diep in dit soort obligaties te duiken en in feite degenen kunnen uitkiezen die misschien een grotere kans lopen op een wanbetalingsrisico en in staat zijn om hier omheen te manoeuvreren door kredieten te selecteren die veel minder snel in gebreke blijven.

Schiffler: Kun je actief beheerde strategieën voor hoogrentende obligaties aanbevelen voor een inkomstenportefeuille?

Doubell: Zeker. Misschien kunnen we het HSBC Euro High Yield Bond Fund overwegen. Dit fonds heeft een Gold rating van onze Morningstar-analisten en wordt al bijna twee decennia geleid door ervaren manager Philippe Igigabel. Dit is behoorlijk indrukwekkend, aangezien hij zijn carrière in high-yield beleggen min of meer begon in hetzelfde stadium waarin high-yield beleggen begin jaren 2000 echt op de markt kwamen. Hij heeft dus alles meegemaakt.

Hij wordt ondersteund door een groot teamvan 15 analisten en dit is echt nodig voor hen om hun zeer gedisciplineerde proces te volgen, dat gericht is op de kwaliteit van het bedrijf. In wezen proberen ze die bedrijven te identificeren die sterke fundamentals hebben en waarvan het zeer onwaarschijnlijk is dat ze in gebreke zullen blijven, wat het risico van hoogrentende beleggingen minimaliseert. En dit komt eigenlijk tot uiting in het feit dat ze sinds 2003 niet meer zijn blootgesteld aan wanbetalingen. Ik denk dat dit echt getuigt van hoe bekwaam kredietrisicobeheer een fonds kan helpen om beter te presteren.

Aan de andere kant hebben we het T. Rowe Price European High Yield Bond Fund met een Silver rating. Dit wordt beheerd door Michael Della Vedova en hij leidt het sinds 2011. Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring. En hoewel hij wordt ondersteund door wat op het eerste gezicht een klein team lijkt met drie toegewijde high-yield analisten, kan hij ook rekenen op de steun van een wereldwijd high-yield team, wat het totaal op bijna 20 analisten brengt.

De focus ligt hierbij vooral op bottom-up effectenselectie waarbij top-down factoren minder een rol spelen. En het team zoekt eigenlijk naar obligaties met korting die van lagere kwaliteit zijn – in de lagere kwaliteitssegmenten van de markt. Dus obligaties met een rating van B tot CCC. Hier kan het rendementsprofiel dus volatieler zijn. Ze dragen echter iets meer kredietrisico, hoewel ze meer kunnen verliezen tijdens een uitverkoop tijdens marktrally's. Obligaties helpen echt om beter te presteren. Dus terwijl u misschien een sterkere maag nodig heeft met het hoogrentende fonds van T. Rowe Price dan met HSBC. Het fonds is absoluut geschikt om op lange termijn beter te presteren.

Schiffler: Dus, enkele uitstekende aanbevelingen voor het Europese universum. Is er iets dat je kunt benadrukken voor het wereldwijde spectrum?

Doubell: Zeker. Dus aan de mondiale kant hebben we het Robeco High Yield Bond Fund met een Gold rating. Dit wordt gerund door een duo, Sander Bus en Roeland Moraal, die het fonds al meer dan twee decennia beheren. Ik denk dat je misschien een thema voelt bij onze best beoordeelde managers. Ze kennen de ruimte echt buitengewoon goed.

Dit team wordt ondersteund door 23 wereldwijde bedrijfsanalisten en de aanpak hier draait om bottom-up effectenselectie waarbij ook top-down (onzichtbaar) management een rol speelt. Ze hebben een voorkeur voor bedrijven met solide fundamentals, en dit resulteert meestal in een hogere gemiddelde kredietrating dan sommige van hun collega's in het Global High Yield universum. De gedegen aanpak heeft er echter ook toe bijgedragen dat het fonds beter presteerde dan zijn concurrenten tijdens perioden van marktvolatiliteit en hielpen over het algemeen om de stabiliteit van het fonds te vergroten. Dit brengt ons terug bij het begin van dit gesprek, waar ik zei dat obligaties doorgaans aan een portefeuille worden toegevoegd om de stabiliteit ervan te vergroten, en hoewel hoogrentende obligaties iets volatieler kunnen zijn dan de rest van hun obligatiegenoten, hebben ze zeker een plaats in de inkomensportefeuille.

Schiffler: Dank voor je aanbevelingen en inzichten Jeana. Voor Morningstar ben ik Antje Schiffler.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Antje Schiffler  is editor voor Morningstar in Frankfurt.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten