Herstel voor modebedrijven in aantocht

Een lastig 2022 met magere omzetten en winsten na een uitstekend 2021 hebben de aandelen van de grote modeconcerns flink gedrukt. die lage waardering is nu juist een argument om zo toch eens goed te bekijken met het oog op de lange termijn. Veel macro-factoren zijn namelijk aan de beterende hand.

Francesco Lavecchia 09 mei, 2023 | 10:15
Facebook Twitter LinkedIn

GAP

Wat biedt de toekomst voor de mode-industrie? Na een uitzonderlijk goed 2021, gestimuleerd door het economisch herstel na de pandemie, kregen de modebedrijven in 2022 te maken met een lagere vraag, hoge inflatie en problemen met de toeleveringsketen. Morningstar is van mening dat de macro-economische omgeving zal gaan verbeteren, maar de vooruitzichten voor de kledingindustrie op korte termijn zijn troebel. De jongste kwartaalcijfers waren gemengd en veel bedrijven hebben de verwachtingen voor de rest van 2023 verlaagd.

De verkoopgroei op basis van dezelfde winkels tonen de recente worsteling: van 36% groei in het tweede kwartaal van 2021 naar een daling van 3% in het vierde kwartaal van 2022. De cijfers over 2022 zijn natuurlijk het resultaat van de lastige vergelijkingsbasis ten opzichte van 2021, maar ze werden ook beïnvloed door een negatieve macro-omgeving.

Hoge inflatie en grote onzekerheid over de economische omstandigheden verdringen consumentenuitgaven: minder aan kleding en méér aan andere (basis)behoeften. Dat had gevolgen voor de resultaten van de meeste kleding- en schoenenbedrijven. Als de omzet daalt, krimpen de marges meestal. Maar de zwakke marges die in 2022 werden opgetekend, waren het resultaat van een combinatie van vele negatieve factoren zoals hoge voorraden, problemen in de toeleveringsketen, hogere grondstoffenprijzen en de appreciatie van de dollar ten opzichte van de euro en andere valuta's.

 

Voorraadproblemen

Laten we deze factoren één voor één analyseren. In 2022 hadden de meeste kledingproducenten die Morningstar volgt hogere voorraden dan in 2021; eind 2022 lagen die gemiddeld 14% hoger en de bedrijven hebben dat op verschillende manieren aangepakt: seizoensvoorraad aanhouden door bestellingen te annuleren, maar vooral door hogere kortingen toe te passen op hun goederen, en dat had een negatieve invloed op de winstmarges. We denken dat de voorraadniveaus van de meeste bedrijven in de loop van 2023 zullen verbeteren, hoewel de verwachtingen voor de omzetgroei teleurstellend zijn.

Het herstel na de economische crash in 2020 als gevolg van covid-19 leidde tot torenhoge prijzen voor veel grondstoffen, waaronder katoen en gas. Hoewel de meeste modebedrijven verwachtten dat de katoenprijzen begin 2022 zouden gaan dalen, stegen ze juist nog verder als gevolg van de oorlog in Oekraïne en pandemie-gerelateerde en politieke effecten in China. Ook al verschilden de gevolgen sterk per bedrijf, toch hadden hogere gasprijzen twee grote negatieve effecten op kledingmerken: ze verhoogden de kosten in de toeleveringsketen en ze verdrongen de consumentenuitgaven aan kleding. Terwijl de katoenprijzen in de tweede helft van vorig jaar begonnen te normaliseren, blijven de aanhoudende oorlog in Oekraïne en de onstabiele politiek in het Midden-Oosten onzekere factoren die zouden kunnen leiden tot een nieuwe stijging van de gasprijzen.

Bovendien zijn Amerikaanse bedrijven ook getroffen door de appreciatie van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro en andere valuta van begin 2021 tot medio 2022. die stijging werd aangewakkerd door het economisch herstel en de zorgen over de oorlog in Oekraïne.

Door al deze factoren daalde de operationele marge van kledingbedrijven van gemiddeld 11,4% in het tweede en derde kwartaal van 2021 tot 8,1% tot eind 2022. Zwakke verkopen en lagere marges wegen ook op de financiële stabiliteit van de bedrijven. De Z-Score van de Altman, een maatstaf gebaseerd op winstgevendheid, balans en marktgegevens die wordt gebruikt om de financiële problemen van een bedrijf te voorspellen, geeft een somber beeld van de kledingsector.

Over het algemeen suggereert een Z-score van lager dan 3 dat een bedrijf in moeilijkheden dreigt te raken. Veel van de kledingbedrijven die Morningstar volgt, hebben momenteel scores onder dit niveau. We zijn echter van mening dat de financiële maatstaven voor veel van deze bedrijven zullen verbeteren na een moeilijk 2022, aangezien de meeste van hen in de jaren vóór de pandemie consistent boven de 3 scoorden.

 

Positieve signalen

Er zijn enkele positieve signalen voor langetermijnbeleggers: de vergelijkingsbasis voor 2023 ten opzichte van 2022 zal gemakkelijker zijn, aangezien 2022 vrij slecht was. Sommige negatieve factoren van toen, zoals hogere voorraden en supply chain-kosten, beginnen af te nemen. Dat zal zowel de marges als de financiële parameters van de sector verbeteren.

Bovendien suggereren consumptiestatistieken van de Amerikaanse overheid dat, zelfs als de vraag naar kleding en schoeisel is afgenomen ten opzichte van het zeer sterke niveau van 2021, deze nog steeds hoger is dan in 2019. Dit suggereert dat de mode-industrie gezonder is dan algemeen wordt aangenomen en daarom zijn we optimistischer over aandelen van veel kledingretailers en -fabrikanten positiever dan over sommige andere secoren.

Bovendien zijn de waarderingen relatief gunstig: aangezien de aandelenkoersen sinds begin 2022 zich zwak ontwikkeld hebben, heeft de helft van de 30 kledingbedrijven die Morningstar volgt momenteel een Morningstar Rating van 4 of 5 sterren. Het mediane mode-aandeel noteert nu tegen een korting van 11% ten opzichte van de gemiddelde Fair Value die Morningstar's aandelenanalisten er aan toekennen.

Bedrijven met Economic Moats, zoals Nike, Lululemon, Hugo Boss, Moncler en Ralph Lauren, zijn beter in staat om hogere kosten te door te berekenen in hogere verkoopprijzen en zodoende marges te beschermen, dankzij hun luxe klantenbestand en kostenvoordelen. Maar deze aandelen kennen geen korting; ze noteren conform of boven hun Fair Value.

Aan de andere kant hebben aandelen van kledingwinkels die zich richten op de middenklasse, zoals Kohl's en GAP, het moeilijker gehad en zij noteren nu onder hun Fair Value. De verwachtingen voor veel van deze bedrijven zijn voor de korte termijn laag, maar de Morningstar-analisten zijn van mening dat beleggers ze te nadrukkeliojk waarderen op basis van lage winsten op de korte termijn en hun potentieel voor de langere termijn onderschatten.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Francesco Lavecchia

Francesco Lavecchia  è Research Editor di Morningstar in Italia

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten