AB InBev is flink ondergewaardeerd: terecht of niet?

Anheuser-Busch InBev is de grootste bierbrouwer ter wereld vóór Heineken en Carlsberg en als enige van deze drie ondergewaardeerd. Beleggers zijn terughoudend vanwege de hoge schulden na een reeks overnames in de afgelopen tien jaar. De kwartaalresultaten van AB InBev laten zien dat er méér in het vat zit.

Rentsje de Gruyter 08 mei, 2023 | 8:45
Facebook Twitter LinkedIn

AB Inbev

Interessante acquisities en overnames, dat is waar de grote bierbrouwers op aarde in hun achterhoofd altijd mee bezig zijn. Want schaalgrootte doet ertoe in deze business, vanwege de kosten- en concurrentievoordelen die je kunt binnenslepen als je groter bent. Zo is Anheuser-Busch InBev de allergrootste ter wereld geworden – veel beleggers zullen zich nog wel de overname van SABMiller herinneren, in 2016. Maar ook de jaren daarvoor zat AB InBev niet stil, getuige de overname van bijvoorbeeld Grupo Modelo en het Koreaanse Oriental Brewery.

Al die overnames hebben ook een keerzijde gehad: vlak na de acquisitie van het Zuid-Afrikaanse SABMiller - op zichzelf al een reus - bereikten de schulden van AB InBev een recordniveau. Geen wonder: het betaalde voor SABMiller meer dan €90 miljard. Daardoor piekte de nettoschuld ten opzichte van het bruto bedrijfsresultaat – de zogeheten Ebitda, oftewel de inkomsten vóór aftrek van rente, belasting, afschrijvingen en afwaarderingen.

Analisten zijn op zijn zachtst gezegd niet dol op zo'n situatie. Maar AB InBev heeft deze cijfers de afgelopen vijf jaar wel een stuk verbeterd, vindt aandelenanalist Philip Gorham van Morningstar. Afgelopen jaar lag de verhouding nettoschuld/ebitda al een stuk lager dan in 2017, schrijft hij in een recent rapport over ’s werelds grootste bierbrouwer als je kijkt naar het aantal hectoliters verkocht bier (en andere dranken). Maar nog steeds is de hoeveelheid schulden van AB InBev zó groot dat het financiële risico’s met zich meebrengt, waarschuwt Gorham. Daarbij steekt Heineken met zijn keurige balans positief af, vindt hij, zo bleek onlangs uit Morningstar's analyse over Heineken.

 

Groeimarkten Azië en Latijns-Amerika

Eén manier om deze situatie te verbeteren, is door hogere winstmarges te halen. En op dit vlak ziet Gorham wel kansen, omdat hij verwacht dat de (nu erg hoge) grondstoffenprijzen de komende tijd zullen dalen en de verhouding van de dollar ten opzichte van de euro en andere valuta in positieve zin zal draaien. Ook wijst de analist erop dat AB InBev bijna tweederde van zijn bruto inkomsten (vóór aftrek van rente en belasting) uit Latijns-Amerika en Azië haalt. En daar kan het steeds meer winst maken, doordat de middenklasse er groter wordt, die graag meer betaalt voor bijzondere merken bier en andere dranken, en de gewone biertjes van daarvoor daar voor inruilt.

In een verzadigde markt als West-Europa is de situatie anders: daar is de trend dat burgers steeds minder bier gaan drinken en vaker overstappen op wijn en sterke drank áls ze alcohol drinken.

 

Big is beautiful

Dat AB InBev (ABI) de allergrootste bierbrouwer ter wereld is, helpt de omzet en winst, want daardoor beschikt het bedrijf óók over de grootste schaalvoordelen – groter nog dan die van de nummer twee en drie op de biermarkt, respectievelijk Heineken en Carlsberg. Dat betekent in de praktijk dat het concern goedkoper uit is bij de inkoop van uiteenlopende zaken, zoals grondstoffen, verpakkingsmaterialen en advertentieruimte.

AB InBev verkoopt ook niet ietsje meer, maar heel veel méér hectoliters dan zijn grootste concurrenten - Heineken en Carlsberg. Afgelopen jaar verkocht het naar eigen zeggen 595 miljoen hectoliter en dat is meer dan twee keer zoveel als Heineken, aldus analist Gorham.

Ook indrukwekkend is het marktaandeel en de omvang van AB InBev in een aantal markten. Het concern is bijvoorbeeld de dominante partij op biergebied in Latijns-Amerika: zo verkoopt het 75% van het bier in Ecuador en Colombia, 73% in Bolivia, 68% in Uruguay en 65% in El Salvador en Peru, zo blijkt uit Gorhams rapport.

In Afrika is AB InBev volgens de analist minder alomtegenwoordig dan in Centraal- en Latijns-Amerika, maar wel de dominante partij in zeven landen: Mozambique, Zuid-Afrika, Lesotho, Botswana, Swaziland, Tanzania en Zimbabwe. Op dit continent heeft het concern duidelijk voordeel van zijn dominante positie, meent Gorham.

Zo kan het in deze opkomende markt, waar een lage prijs zeer belangrijk is gezien het beperkte inkomen van veel burgers, bier tegen lagere kosten produceren dan zijn concurrenten – en daardoor dus ook makkelijker stunten met de prijs.


Ondergewaardeerd op de beurs

De grootste bierbrouwer is tegelijkertijd degene die ondergewaardeerd is op de beurs – anders dan nummer twee Heineken (HEIA) en nummer drie Carlsberg (CARL B). De koers van een aandeel AB InBev staat al geruime tijd ver onder de reële waarde die analist Gorham eraan toekent – de Fair Value, in Morningstar-terminologie. Die Fair Value bedraagt €83, terwijl de koers begin mei rond de €60 schommelt.

Gorham wijt deze kloof tussen de beurskoers en de reële waarde onder andere aan de verslechterde winstmarges van AB InBev in de afgelopen jaren. Dat kwam echter niet door de overname van SABMiller, voert Gorham ter verdediging aan, maar was het gevolg van de coronapandemie, en daarna hielp de sterk stijgende inflatie ook niet.

Hij verwacht dat de winstmarges de komende jaren weer zullen verbeteren, als de prijs van grondstoffen gaat dalen en de Amerikaanse dollar wat minder sterk wordt ten opzichte van andere valuta, zoals de euro. Ook denkt hij dat de cijfers afgelopen jaar nog negatiever uitvielen dan dit jaar het geval zal zijn, doordat in sommige landen nog reisrestricties golden als gevolg van de coronapandemie. In zijn ogen zijn beleggers bovendien ‘onnodig pessimistisch’ over het aandeel en verklaart ook dat deels waarom de beurskoers al een tijd een stuk onder de reële waarde ligt.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Rentsje de Gruyter  Rentsje de Gruyter schrijft freelance voor Morningstar Benelux.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten