Vergeet obligatiefondsen niet in een duurzame portefeuille

VIDEO - Bij duurzaam beleggen denk je meestal aan aandelenfondsen. Maar ook onder obligatiefondsen zijn zeer geschikte duurzame fondsvarianten te vinden. Morningstar's fondsanalist Giovanni Cafaro vertelt ons meer over de jongste ontwikkelingen in de obligatiemarkt.

Ollie Smith 28 april, 2023 | 13:18
Facebook Twitter LinkedIn

 

 

Ollie Smith: U bent natuurlijk gewend om over duurzaamheid te horen vanuit het perspectief van aandelenfondsen, maar Morningstar's analist voor obligatefondsen, Giovanni Cafaro, is hier om u eraan te herinneren dat er ook andere soorten duurzame fondsen zijn. Giovanni, bedankt dat je hier bent. Welke ontwikkelingen zie je op de markt voor bedrijfsobligatiefondsen in euro's met betrekking tot dit onderwerp?

Giovanni Cafaro: Goedemorgen Ollie. Bedankt dat je me uitnodigt. Ten eerste heeft Europa in vergelijking met andere regio's een sterk ontwikkelde markt voor obligaties met een ESG-label, waarin duurzame euro-bedrijfsobligatiefondsen doorgaans beleggen. Deze obligaties worden gewoonlijk GSS-obligaties genoemd, wat staat voor groen, sociaal en sustainable (duurzaam). Deze markt is de afgelopen jaren snel geëvolueerd en om dat in context te plaatsen: GSS-obligaties vertegenwoordigden in 2022 ongeveer eenderde van de Europese obligatie-uitgifte van investment grade kwaliteit. Groene obligaties vormen een snelgroeiende subgroep van deze categorie en worden uitgegeven om projecten of activiteiten met een positieve impact op het milieu te financieren.

De Morningstar-categorie euro-bedrijfsobligaties en de sub-categorie kortlopende obligaties hebben momenteel ongeveer 15 fondsen die specifiek gericht zijn op groene obligaties. En aan duurzaamheid gekoppelde obligaties hebben recentelijk ook aan populariteit gewonnen en hun deel in de uitgifte is aanzienlijk toegenomen sinds de pandemie. Ze zijn gestructureerd om bepaalde duurzame doelen van het uitgevende bedrijf te halen en als dat niet in staat blijkt om die te bereiken, volgt een boete, meestal door de coupon van de obligatie te kopiëren en te koppelen.

Dus als gevolg van deze ontwikkelingen in de markt hebben we over het algemeen gezien dat de categorie Morningstar-bedrijfsobligaties in euro's de afgelopen jaren ook snel is geëvolueerd door de lancering van nieuwe duurzame fondsen of strategieën die ESG-factoren begonnen op te nemen in hun investeringsprocessen. Momenteel heeft bijna een derde van de fondsen in de categorie bedrijfsobligaties in euro's een duurzame focus en meer dan de helft van de fondsen die in 2022 werden gelanceerd, waren daadwerkelijk expliciet gericht op ESG-doelstellingen.

OS: Zeker. Dus laten we eens kijken naar enkele van die fondsen, vertel me eerst en vooral over BlackRock.

GC: Zeker. Het eerste fonds waarover ik het vandaag wil hebben, is het BlackRock Sustainable Euro Corporate Bond Fund. Deze strategie profiteert echt van de ervaring en diepgang van het managementteam geleid door Tom Mondelaers, die het fonds sinds de oprichting in juni 2019 beheert. Evenals de meer gevestigde kernvariant van dit fonds die sinds juli 2009 bestat en wordt ondersteund door Georgie Merson die in juni 2021 werd aangesteld als medebeheerder. Bijna drie jaar geleden dus, en hij levert expertise in niet-financiële sectoren en duurzaam beleggen. Deze twee maakten altijd echt deel uit van BlackRock's, goed uitgeruste platform voor vastrentende waarden in euro's, dat wordt geleid door Michael Krautzberger.

Het beleggingsproces is sterk gericht op de typische relatieve waardebenadering van BlackRock. ESG-integratie is hier goed gestructureerd. Het begint met een uitsluitingskader, waardoor het beleggingsuniversum met ongeveer 15% wordt verkleind. En meer recentelijk zijn er elementen toegevoegd, waaronder toezeggingen om te beleggen in groene obligaties, een gerichte vermindering van de koolstofemissies op portefeuilleniveau en de goedkeuring van een eigen raamwerk dat betere beoordeling van externe effecten mogelijk maakt. Dus in wezen de kosten of baten van de activiteiten van het bedrijf voor de samenleving. En zowel portefeuillebeheerders als onderzoeksanalisten integreren deze inzichten en gegevens in hun beleggingsproces, maar kunnen ook gebruikmaken van een speciaal vastrentend ESG-team bij BlackRock.

OS: En ik geloof dat we voor ons tweede fonds naar Schroders gaan.

GC: Dat klopt. Het tweede fonds waar ik het vandaag over wil hebben, is het Schroder Sustainable Euro Credit Fund. Saida Eggerstedt is de hoofdbeheerder en heeft sinds de oprichting in december 2019 de leiding over het fonds. Ze werkt nauw samen met Patrick Vogel. Hij is een langdurige portefeuillebeheerder van de vlaggenschipstrategie van het fondshuis voor Europese bedrijfsobligaties en kan profiteren van Schroders ervaring bij het Europese kredietteam, de kredietanalistendesk en een groeiend ESG-team.

Het fonds kenmerkt zich door Schroders kenmerkende thematische benadering van beleggen in bedrijfsobligaties en kredietanalyse, gecombineerd met de goed doordachte integratie van duurzaamheidsoverwegingen. Zoals de naam al doet vermoeden, belegt het fonds voornamelijk in bedrijfsobligaties die luiden in euro's en streeft het naar een hogere algehele duurzaamheidsscore dan de benchmark, zoals gemeten aan de hand van het eigen ratingsysteem. Dit wordt bereikt door enerzijds een combinatie van sectoruitsluitingen, maar ook met een focus op bedrijven met sterke of verbeterende ESG-kenmerken.

Dus net als bij de BlackRock-fondsen die ik eerder noemde, wordt het belegbare universum van deze strategie met ongeveer eenvierde verminderd. Via een lijst met uitgesloten sectoren, bijvoorbeeld nutsbedrijven die nog kolen stoken, bedrijven in tabak of gokken. En de beheerders streven er vervolgens naar om de nadruk te leggen op de bedrijven met een hogere verbeterende duurzaamheidsscore. Dus in wezen volgens de best-in-class-benadering.

OS: En dan tot slot, met onze derde strategie kijken we naar een ETF, nietwaar? Maar Morningstar denkt dat het bijzonder goed gediversifieerd is. Vertel me meer. 

GC: Het derde fonds is iShares EUR Corporate Bond ESG ETF en dat is een betrouwbare passieve optie in het universum met goede ESG-referenties die een brede diversificatie combineert met een aantrekkelijk kostenniveau. Deze ETF volgt dus de prestaties van de Bloomberg MSCI Europe Corporate Sustainable SRI Index, die zich onderscheidt van zijn moederbenchmark door ESG-screening toe te passen. Deze index omvat investment grade bedrijfsobligaties in euro die zijn uitgegeven door bedrijven met een MSCI ESG-rating van BBB of hoger. De index is samengesteld door middel van een drietraps screeningproces. Dat sluit emittenten uit die betrokken zijn bij bepaalde sectoren en bij aanzienlijke controverses. Vervolgens worden de in aanmerking komende effecten gewogen op basis van hun marktwaarde, vergelijkbaar met de niet-ESG-moederbenchmark.

Over het algemeen vertoont de portefeuille een goede diversificatie over sectoren en statistieken, zoals zoals kredietrating en looptijd, en ESG-filters geven doorgaans een kwaliteitsbias aan de portefeuille als maatstaven, vooral in termen van de verdeling van de kredietrating, terwijl ze ook een vergelijkbaar risico-beloningsprofiel behouden als de niet-ESG-versie.

OS: Fantastisch. Giovanni, heel erg bedankt voor je komst. Als u geïnteresseerd bent in fondsonderzoek en -inzichten, ga dan naar Morningstar Direct of een van onze internationale Morningstar websites. Tot de volgende keer nogmaals dank aan Giovanni. Ik ben Ollie Smith voor Morningstar.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Ollie Smith  is editor van Morningstar UK

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten