Impact van AI op wereldeconomie en beroepen groot

Kunstmatige intelligentie (AI) kan een enorme impact op de economie gaan hebben, net zoals internet had in de jaren negentig. Sommige beroepen zullen verdwijnen, maar er komen ook nieuwe banen. Goldman Sachs schat dat de productiviteit met 1,5 procentpunt en het bbp met jaarlijks 7 procentpunt kan groeien. Maar er is nog veel ongewis.

Jocelyn Jovene 17 april, 2023 | 11:22
Facebook Twitter LinkedIn

ai

De buitengewone populariteit van ChatGPT, dat eind 2022 op de markt kwam, roept een reeks vragen op over de impact van generatieve kunstmatige intelligentie (artificial intelligence, AI) op de economie. Dat spitst zich vooral toe op beroepen die overbodig zouden kunnen worden of nieuwe beroepen die zouden kunnen ontstaan.

Op basis van werkgelegenheidsgegevens uit de Verenigde Staten, Europa en andere regio's schatten economen van Goldman Sachs dat ongeveer 300 miljoen banen wereldwijd zouden kunnen worden beïnvloed door automatisering met AI-technologieën.

De impact op de totale productiviteit zou kunnen oplopen tot 1,5 procentpunt per jaar over een periode van 10 jaar als we rekening houden met de wijdverspreide acceptatie van deze technologie, een impact op de economie die vergelijkbaar is met die van het internet vanaf eind jaren negentig.

"De impact op de algehele arbeidsproductiviteit kan aanzienlijk zijn, en we schatten dat kunstmatige intelligentie het jaarlijkse bbp met 7% zou kunnen verhogen", schrijven de economen van Goldman Sachs. Ze voegen toe dat de invloed van AI afhangt van de eigen capaciteiten en de snelheid van acceptatie ervan.

Veel beroepen zullen min of meer direct worden blootgesteld aan automatisering van hun taken. De meest getroffen zijn administratieve en ondersteunende beroepen, juridische en financiële functies, maar ook beroepen zoals architectuur of techniek.

In de Verenigde Staten zou AI volgens Goldman Sachs 7% van de huidige banen direct kunnen vervangen, terwijl voor 63% van de banen technologie een aanvulling zal zijn. Slechts 30% van de Amerikaanse banen zou niet worden aangetast. Sommige van de getroffen banen zullen naar andere beroepen verhuizen, wat uiteindelijk een impact zal hebben op de totale productie.

Zo heeft de opkomst van internet geleid tot het verdwijnen van bepaalde beroepen en de opkomst van nieuwe beroepen (het principe van creatieve destructie'' dat is ontwikkeld door de Oostenrijkse econoom Joseph Schumpeter) rond de creatie van internetsites, vervolgens de exploitatie en gegevensverwerking en ten slotte de digitalisering van veel ondersteunende beroepen.

“De combinatie van aanzienlijke besparingen op loonkosten, het creëren van nieuwe banen en productiviteitswinsten vergroot de kans op een productiviteitsexplosie, zoals die wordt gezien bij de invoering van generieke technologieën zoals de elektromotor of de 'personal computer', merkt Goldman Sachs op. De uiteindelijke impact op de productiviteit is echter moeilijk in te schatten, erkennen de economen, omdat het moeilijk is om op voorhand te weten hoe snel en hoe wijdverspreid AI-adoptie zal zijn.

Zo zou de jaarlijkse impact op de arbeidsproductiviteit in de Verenigde Staten kunnen variëren tussen 0,3 en 3 procentpunt, een cijfer dat in lijn is met historische gegevens die naar voren komen in de onderstaande grafiek over de opeenvolgende golven van innovatie en productiviteitswinsten in de Verenigde Staten:

gs-ai

Bron: Goldman Sachs

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Jocelyn Jovene

Jocelyn Jovene  is editor van Morningstar in Frankrijk.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten