Fed verhoogt rente, maar onzekerheid blijft door bankencrisis

De Fed verhoogt de rente, maar de markt kijkt vooruit naar renteverlagingen als het bankensysteem instabiel blijft en de economie vanwege de onrust te veel zou afremmen. Ziedaar een spagaat.

23 maart, 2023 | 9:39
Facebook Twitter LinkedIn

Designed Image

De Amerikaanse Federal Reserve verhoogde woensdag opnieuw de rente, maar de aandacht van de markten lag na de geberutenissen van de afgelopen dagen duidelijk elders: de impact van de bankencrisis. Tot aan het begin van maart waren de verwachtingen over het beleid van de Fed gestoeld op de inflatie en de ontwikkeling van de economie. Maar het omvallen van de Silicon Valley Bank en de onrust die daarop volgde rond twee andere banken, hebben het speelveld voor de Fed danig gewijzigd.

De Fed worstelt om de beste weg voorwaarts te kiezen, nu het niet meer alleen om inflatie draait, maar ook om het vertrouwen in het bankensysteem en het risico op een bankencrisis. De Fed zal de rente naar verwachting rond de 5% houden tot aan het eind van 2023, en Morningstar is van mening dat daarna scherpe dalingen zullen volgen.

De Fed verhoogde woensdag de rente met 25 basispunten tot een beandbreedte van 4,75% tot 5,00%, ondanks aanhoudende signalen van problemen in het Amerikaanse bankensysteem. De meeste volgers rekenden op deze stap, al waren er ook die de kans aanwezig achtten dat de Fed niet zou verhogen om rust te brengen in de markt.

 

Vrees voor crisis toegenomen

De vrees voor een mogelijke financiële crisis is toegenomen in de voorbije weken door het omvallen van Silicon Valley Bank op 10 maart, wat twee dagen later werd gevolgd door Signature Bank die ten onder ging. Het lot van First Republic Bank is nog ongewis nadadt ook daar een bankrun ontstond en klanten massaal hun geld weghaalden. Daar kwam vervolgens de redding van Credit Suisse door UBS nog bij, hetgeen het gebrek aan vertrouwen nog eens onderstreepte.

A scatterplot of FOMC participants' assessments of appropriate monetary policy at March 22, 2023 meeting.

 

Fed brengt rente naar hoogste niveau sinds 2007

Met een bandbreedte van 4,75 tot 5,00% staat de Fed-rente nu op het hoogste niveau sinds 2007. Sinds maart 2022 heeft de Fed de rente in meerdere stappen verhoogd met in totaal 4,75 procentpunten. Dat is de grootste verhoging in één jaar sinds de verhogingscyclus van 1980-1981, toen de Fed de destijds torenhoge inflatie wilde beteugelen.

De markt kijkt intussen alweer vooruit en verwacht voor 2024 meerdere renteverlagingen om uiteindelijk te zakken naar 4,25%. De Fed zelf verwacht voorlopig vast te houden aan 5,00%. De centrale bank is van mening dat het de onrust rond de banken kan bestrijden met andere middelen dan een renteverlaging nu, en daarbij blijft het pad van restrictief monetair beleid om de inflatie af te remmen vooralsnog de gekozen weg om te volgen.

Line chart showing federal-funds effective rate vs. two-year and ten-year Treasury yields.

Markten sceptisch over projecties Fed

De markt denkt na de gebeurtenissen in bankenland van de afgelopen weken duidelijk anders dan voorheen. De verwachtingen voor wat de Fed gaat doen zijn voor de rente met 100 basispunten gezakt, en obligatierendementen zijn gedaald. De markt acht dus een bankencrisis of een recessie waarschijnlijker dan de Fed zelf. Daarmee is de markt veel sceptischer over de kans dat de Fed het financiële systeem kan stabiliseren en tegelijk de rente hoog kan houden.

En zelfs als de Fed erin slaagt om verdere bankenfaillissementen te voorkomen, is de vraag in hoeverre de banken minder zullen gaan uitlenen, na wat er de afgelopen weken is gebeurd. De banken waren al voorzichtiger geworden, en dat zal alleen maar erger worden als ze conservatiever met risico's omgaan. Dat kan investeringen, banengroei en uiteindelijk consumentenbestedingen verminderen. De impact is vooralsnog onzeker.

A bar chart of federal-funds rate expectations.

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten