Inflatie vermindert, maar verdwijnt niet: dit kunnen we verwachten

De inflatie in Europa is aan het dalen ten opzichte van de niveaus in de afgelopen maanden, omdat de leveringsketens van energie en voeding nieuwe wegen hebben gevonden. Maar in andere delen van de consumentenmarkt zullen hogere prijzen hardnekkiger zijn.

Michael Field, CFA 13 maart, 2023 | 9:53
Facebook Twitter LinkedIn

Shipping containers in Rotterdam

 

Tot voor kort was er een hele generatie beleggers die hoge inflatie alleen uit de handboeken kende. Na bijna een decennium grotendeels in de vergetelheid te zijn geraakt, doken de stijgende consumentenprijzen tijdens de pandemie weer op en vervolgens raakten ze in een stroomversnelling toen de oorlog in Oekraïne roet in het eten gooide in de wereldwijde toeleveringsketens.

Inmiddels lijkt de inflatie haar hoogtepunt te hebben bereikt, van een hoogste punt op 10% aan het eind van het jaar naar 8,5% in februari. De trend in de goede richting is goed nieuws. Langdurige periodes van hoge inflatie kunnen grote schade aanrichten aan de economie door een vicieuze cirkel te creëren waarin bedrijven snel hun prijzen verhogen en werknemers loonsverhoging eisen: de beruchte loon-prijs spiraal. De prijzen blijven ver boven het normale niveau, dus we zijn nog niet uit de problemen. Hier leest u hoe beleggers zich moeten positioneren voor het geval dat de inflatie langer aanhoudt.

 

Waarom daalt de inflatie nu?

Brandstof en voedsel waren de twee grootste componenten van de inflatiepiek in 2022, goed voor ongeveer de helft van de 10% dat in december werd bereikt. Rusland beperkte de olie- en gasexport, waardoor landen zich haastten om elkaar te overbieden bij alternatieve leveranciers. Gelukkig neemt deze dynamiek af nu een zachte winter ten einde loopt en de bevoorrading van Europa zekerder oogt dan een paar maanden geleden. Misschien ontvangt u zelfs e-mails van uw energieleverancier, zoals ik zelf onlangs kreeg, met informatie over tariefverlagingen vanaf april 2023 - zonder meer een welkome ontwikkeling.

 

 

De pijn aan de pomp ging hand in hand met de schok in het gangpad van de kruidenierswinkel. In Nederland waren de voedselprijzen in januari van dit jaar bijna 18% hoger dan in dezelfde maand in 2022. In tegenstelling tot energie zijn er geen tekenen van een sterke ommekeer in deze trend; economen hebben er echter vertrouwen in dat er een zal komen, en we zijn het daar om twee redenen mee eens.

1) Het uitbreken van de oorlog in Oekraïne veroorzaakte verwoesting in de voedselvoorzieningsketens, waarbij Oekraïne voorafgaand aan het conflict 10-15% van de maïs en tarwe in de wereld produceerde. Toen het aanbod uit de regio werd afgesneden, haalden westerse economieën alternatieve granen uit andere delen van de wereld, waardoor de prijzen daar stegen en een domino-effect ontstonden, aangezien voormalige kopers van die gewassen ook op zoek moesten naar goedkopere alternatieven. Een jaar later hebben grondstoffenhandelaren en klanten de tijd gehad om effectiever in te kopen, waarvan de besparingen langzaam hun weg naar de consument zouden moeten vinden.

2) Vrachttarieven, die door de wereldwijde pandemie en de daaropvolgende knelpunten in de toeleveringsketen omhoog schoten, beginnen langzaam weer te dalen. In sommige gevallen schoten de kosten voor het verschepen van containers van China naar Europa van gemiddeld $ 1.800 pre-pandemie naar tot wel tien keer zo hoog op hun hoogtepunt in januari 2022. Hierdoor steeg de prijs van goederen tot een niveau waarop sommige producenten ervoor kozen om te vliegen in plaats van te varen, aangezien de luchtvrachttarieven ongeveer hetzelfde waren. Begin 2023 waren de containertarieven gedaald tot onder hun langetermijngemiddelde. Deze lagere kosten voor producenten en detailhandelaren zouden uiteindelijk hun weg moeten vinden naar de winkelschappen.

 

Als de inflatie daalt, wat is dan het probleem?

Het probleem is te vangen in één woord: kerninflatie. De stijging van vorig jaar naar een inflatie van meer dan 10% werd voornamelijk gedreven door voedsel- en energieprijzen. Kerninflatie is wat er overblijft als je die eruit haalt. Hoewel het cijfer in de eurozone op een veel beter beheersbare 5,6% staat, is het notoir hardnekkig. De laatste meting liet zelfs een stijging zien in februari. Nu vakbonden in de hele regio dit jaar gaan onderhandelen over loonpakketten, zouden we de kerninflatie weer kunnen zien stijgen. Het zou een aantal jaren kunnen gaan duren voordat de inflatie terugkeert naar niveaus in de buurt van de 2% die de centrale banken nastreven.

 

Wees voorbereid op aanhoudende inflatie

Volgens de ECB denken professionele voorspellers dat de inflatie in de eurozone dit jaar dicht bij de 6% zal liggen en volgend jaar zal dalen tot minder dan de helft van dat niveau. Dat betekent dat we het grootste deel van een jaar naar hoge inflatieniveaus kijken. En dat is dan nog het optimistische scenario. Dus: verwacht het beste, bereid je voor op het slechtste, zoals de zegswijze luidt. Het is een zin waar beleggers dit jaar rekening mee moeten houden bij hun aandelenselectie, met één oog op het inflatieprobleem en de kans dat dit langer zal aanhouden. Er zijn manieren om inflatiebescherming op te nemen in aandelenportefeuilles, voornamelijk door aandelen toe te voegen die:

  1. Werken met inflatie-linked contracten/prijsstelling, zoals telecom operator Inwit
  2. Aandelen met sterke merken en pricing power die effectief kostenstijgingen kunnen doorberekenen aan klanrten - denk aan luxe goederen retailers.
  3. Aandelen die kunnen profiteren van inflatie, zoals low-cost energieproducenten in de sectoren nutsbedrijven en energie.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Michael Field, CFA

Michael Field, CFA  Michael Field is marktstrateeg Europa bij Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten