4 beleggingsfouten om te vermijden in 2023

Veel beleggers zijn geneigd dezelfde fouten te maken. Vertrouw niet zomaar op prestatiepatronen, gemiddelden en tegeltjeswijsheden als 'de geschiedenis herhaalt zich'. Morningstar zet 4 veelvoorkomende fouten op een rij die beleggers in 2023 moeten vermijden.

Sara Silano 12 december, 2022 | 15:47
Facebook Twitter LinkedIn

wrong way sign

Als we in 2022 belegden op basis van de lessen die we hebben geleerd uit de geschiedenis van de financiële markten, dan bleven we met een zure smaak in de mond achter. Nu vragen we ons af welke fouten we in 2023 niet opnieuw moeten maken. Lessen over hoe beleggingen zich in de afgelopen decennia hebben gedragen zijn waardevol, maar ze werken niet altijd; we moeten oppassen dat we niet te veel op 'gemiddelden' vertrouwen.

Een voorbeeld zijn de correlaties tussen verschillende activaklassen. “Van 1973 tot eind 2021 was de maandelijkse correlatie tussen wereldwijde aandelenrendementen en Amerikaanse obligatierendementen -0,02 punten. Die kan variëren van +1, wanneer twee activa in dezelfde richting bewegen, tot -1, wanneer ze in de tegengestelde richting bewegen. Een waarde van nul geeft aan dat er geen correlatie is," legt Nicolò Bragazza, senior beleggingsanalist bij Morningstar Investment Management (MIM) uit.

Op basis van deze gegevens kunnen we stellen dat het aanhouden van Amerikaanse staatsobligaties in de loop der jaren meestal voor diversificatie heeft gezorgd. Helaas was dat in 2022 echter niet het geval. "De voortschrijdende correlatie van aandelen en obligaties over een periode van vijf jaar ligt op het hoogste niveau in 20 jaar", aldus Bragazza.

 

The 5-year Rolling Correlation Between Stocks and Bonds is at a 20-year High

Exhibit 1

Bron: Morningstar Direct. Performance is in USD. For equities: S&P 500 TR index; for fixed income: US Treasury TR index. 5-year rolling correlation from January 1973 to September 2022.

"Alleen vertrouwen op historische correlaties kan riskant of zelfs misleidend zijn", vervolgt de MIM-analist, "omdat de correlatie een 'gemiddelde' is en ons niet veel zegt over het gedrag van activaklassen tijdens bepaalde marktfasen. In tijden van recessie was de correlatie tussen aandelen en obligaties positief met 0,09 punten. In tijden van hoge inflatie, als die boven de 5% ligt, liep het zelfs op tot +0,23."

 

Deze fouten moet je vermijden

Deze data kunnen beleggers zorgen baren. Maar we kunnen ze ook gebruiken om sterkere portefeuilles voor de toekomst op te bouwen. Dit zijn vier fouten om te vermijden bij onze planning voor 2023:

 

Fout 1: Alleen vertrouwen op historische correlaties

De eerste fout die u moet vermijden, is daarom alleen te vertrouwen op historische correlaties. Houd er ook rekening mee dat diversificatie niet alleen gaat over hoe ver twee activaklassen in verschillende richtingen bewegen. Morningstar's analisten raden aan om te zoeken naar 'diversificerende fundamentals' en niet alleen naar 'negatieve correlaties'.

Zo waren de correlaties tussen de industriële sectoren allemaal positief in 2022, maar had de energiesector positieve rendementen, in tegenstelling tot de andere. De energiesector in portefeuille hebben zou een van de beste diversificaties in 2022 zijn geweest. Hetzelfde geldt voor de Amerikaanse dollar: het klopt dat Treasuries het afgelopen jaar zijn gedaald, maar de Amerikaanse dollar is enorm in waarde gestegen door de verschillen in de manier en de tijdsperiodes van het monetaire beleid tussen de Federal Reserve en de andere grote centrale banken.

 

Fout 2: Meer beleggingen = meer diversificatie 

De tweede fout die we in 2023 moeten vermijden, is denken dat het toevoegen van meer activaklassen de diversificatie van onze portefeuille zal vergroten. In 2022 waren er geen 'verstopplaatsen' in vastrentende waarden, aangezien de dalingen wijdverspreid waren. De aandelenmarkten hadden een van hun slechtste jaren en posities van kwaliteitsbedrijven in de portefeuille boden evenmin bescherming.

“2022 is een voorbeeld van een jaar waarin méér activa in de portefeuille niet méér diversificatie zou hebben opgeleverd. De enige activaklassen die een positief rendement hebben opgeleverd, zijn de energiesector, de Amerikaanse dollar en sommige niche-markten zoals Braziliaanse aandelen", zegt Bragazza.

 

Fout 3: De markt als enige leidraad gebruiken

De derde fout is te denken dat de geschiedenis zich altijd herhaalt. "De geschiedenis kennen helpt om dingen in perspectief te plaatsen, maar dat alleen is niet genoeg", legt de MIM-analist uit. Hij noemt de Japanse yen als voorbeeld. De Japanse munt bood over het algemeen bescherming in tijden van marktstress; in 2022 was dit echter niet het geval, omdat de sterke inflatie voor grote verschillen in het monetaire beleid zorgde.

 

Fout 4: Proberen de toekomst te voorspellen 

De vierde fout is proberen de toekomst te voorspellen. Centrale banken hebben krachtige systemen om economische voorspellingen te doen en die hebben het vaak mis. Kunnen wij het beter doen? Ik denk het niet, zegt Bragazza:'"Het is beter om uw tijd productiever te besteden aan het opbouwen van uw portefeuille."

 

Tips om beleggingsfouten te vermijden

Dit zijn enkele tips die u helpen om vaak gemaakte fouten bij beleggen te maken:

  1. Denk over beleggingen op een manier die bij uw doelen past.
  2. Let op de beta (een indicator van gevoeligheid voor marktfluctuaties): een hoge beta betekent hogere volatiliteit en daarmee ook risico.
  3. Kijk naar beleggingsfundamentals. Begin 20e eeuw bestonden wereldwijde indices voornamelijk uit financiële aandelen en spoorwegmaatschappijen, vandaag de dag zijn technologie en telecommunicatie dominant. De fundamentals van nu zijn daarom totaal anders.
  4. Wees voorbereid op verschillende marktscenario's en accepteer onzekerheid. Bragazza vat het samen in één woord: robuustheid. “Dat betekent in staat zijn om het hoofd te bieden aan uiteenlopende omstandigheden, zonder offers te brengen aan de lange-termijn prestaties."

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten