Obligaties: in welke marktsegmenten zit outperformance?

VIDEO - De obligatiemarkt maakt een lastig jaar door. Toch zijn er nog altijd segmenten te vinden die outperformance boeken. We hebben het dan niet over hoge zwarte cijfers, maar over het relatief beter doen dan de concurrentie of de benchmark. Outperfomance betekent dan niet 'beter', maar 'minder slecht'. Morningstar's obligatie-analist Evangelia Gkeka legt het uit.

Ollie Smith 05 december, 2022 | 11:18
Facebook Twitter LinkedIn

 

 

Ollie Smith: Obligatie, obligaties, obligaties - dit jaar leken ze echt het probleemkind van beleggen, maar er zijn segmenten met outperformance die het bekijken waard zijn. Hier om meer uit te leggen is senior manager research analyst for fixed income Evangelia Gkeka. Evangelia, waarom is deze markt het afgelopen jaar zo lastig geweest?

Evangelia Gkeka: Dat is waar. Het is dit jaar lastig geweest. Dus tot nu toe hebben we dit jaar vastrentende markten gezien met aanzienlijke volatiliteit en een van de meest agressieve uitverkopen van de afgelopen decennia. Aan het begin van het jaar waren de markten verrast door de indicatie van de Fed om de rente agressief te verhogen, voor het eerst sinds 2018, om de hoge inflatie aan te pakken. Als reactie hierop stegen de rendementen in alle vastrentende sectoren en looptijden wereldwijd.

Een andere factor die de vastrentende waarden negatief beïnvloedde, was de escalatie van de geopolitieke spanningen tussen Rusland en Oekraïne en de invasie van Oekraïne in februari, en vervolgens de zware economische sancties tegen Rusland en de scherpe stijging van de grondstoffenprijzen die nog verergerden zorgen over de wereldwijde inflatie en creëerde angst voor economische vertraging en mogelijk een wereldwijde recessie. We zagen meer dan tien jaar lang recordinflatiecijfers en de rendementen op staatsobligaties stegen over de hele linie scherp, terwijl ook de spreads van investment grade en high yield aanzienlijk uiteenliepen. Als gevolg hiervan boekten vastrentende strategieën en indices grote negatieve rendementen, in sommige gevallen zelfs de grootste verliezen ooit.

Een belangrijke factor die de performance negatief heeft beïnvloed, is dat bij deze correctie de omgekeerde correlatie tussen veilige haven en hoogwaardig staatspapier enerzijds en risicovollere activa zoals high yield en investment grade anderzijds, werd verbroken. Bij eerdere correcties, zoals die in 2008 en in Q1 2020, boden staatsobligaties een mooi tegenwicht voor de verliezen in spread sectoren. Gezien het feit dat we ons in een monetaire verkrappingscyclus bevinden, boekten zowel staatsobligaties als bedrijfsobligaties year-to-date forse verliezen. Dat gezegd hebbende, waren er enkele lichtpuntjes in ons universum van fondsbeheerders met een rating, die ondanks negatieve rendementen erin slaagden beter te presteren dan de benchmarks van de categorie. En in het bijzonder wil ik het hebben over twee strategieën binnen onze wereldwijde referentiegroep voor flexibele obligaties die beter presteerden dan hun benchmarks.

OS: Zeker. Dus laten we beginnen met de eerste daarvan. Hoe ziet die eruit?

EG: Zeker. Dus de eerste die ik wil bespreken, is JPMorgan Global Bond Opportunities met een Bronze rating. De strategie wordt mede beheerd door Global Fixed Income CIO Bob Michele en International Fixed Income CIO Iain Stealey, terwijl sinds 2020 drie senior portefeuillebeheerders, gericht op investment grade, credit, high yield en securitized, aan de selectie zijn toegevoegd. De strategie streeft dus naar een maximaal totaalrendement met een volatiliteitsdoelstelling van 5% tot 10%, waardoor het team veel flexibiliteit heeft bij het beleggen in verschillende sectoren, zoals high yield, investment grade, corporates, opkomende markten en gesecuritiseerde schuld. Macro-beslissingen zijn de dominante motor van het proces.

Dus year-to-date per eind oktober boekte het fonds een negatief rendement, maar heeft het beter gepresteerd dan zijn Morningstar-categorie-index, de Bloomberg Global-Aggregate Index. Een van de oorzaken van de outperformance van de strategie was de positionering op korte looptijden van staatsobligaties, voornamelijk door Amerikaanse Treasury-futures in afwachting van hogere rentetarieven. Aanvankelijk was de shortpositie regelrecht aan het langere uiteinde van de curve, gezien de sterke wereldwijde groeiomgeving. Maar later in het jaar, toen duidelijk werd dat de centrale banken agressiever zullen moeten zijn in het verhogen van de rentevoeten, werd de rentehedge geïmplementeerd met een neiging tot afvlakking van de curve.

Een andere factor, zou ik zeggen, die heeft geholpen, was de beslissing om de algehele kredietkwaliteit van de portefeuille te verhogen, de high yield-blootstelling te verkleinen in afwachting van een verdere verbreding van de spread en om te schakelen naar hoogwaardig  investment grade schuldpapier.

OS: En wat betreft de tweede strategie, waar verschilt die?

EG: Oké. Ja tuurlijk. Het tweede fonds dat ik wil bespreken, is M&G Global Macro Bond met een Silver rating. Dit wordt sinds de start beheerd door Jim Leaviss, M&G's CIO Public Fixed Income. Dit is een flexibele top-down gedreven strategie die long- of shortposities kan innemen, ook via derivaten, dus over de wereldwijde vastrentende en valutamarkten. En de duration kan variëren van 3 jaar negatief tot 10 jaar positief. Deze flexibiliteit kan dus worden gebruikt om een portefeuille van op waardering gebaseerde langetermijnthema's te creëren, gediversifieerd via rente-, krediet-, inflatie- en valutamarkten, terwijl er actief omheen wordt gehandeld op basis van zijn visie op markttechnische aspecten op korte termijn.

Year-to-date, vanaf eind oktober, boekte het fonds dus een negatieve performance, maar deed het ruimschoots beter dan zijn Morningstar-categorie-index, de Bloomberg Global Aggregate Index. Zo profiteerde de strategie aan het begin van het jaar van zijn onderwogen durationpositionering en shortte hij met behulp van CDX-indices in investment grade, high yield en opkomende markten. Ook de blootstelling aan de Amerikaanse dollar hielp, aangezien deze dit jaar tot nu toe sterk presteerde. En ik zou het laatste willen zeggen - een andere drijfveer voor outperformance was het feit dat de strategie in september de periode van onrust op de Britse markt inging, dus na de aankondiging van het minibudget, met een lage blootstelling aan Britse activa en opportunistisch, profiteerde van de verkoop- af en kocht langetermijnrendementen die profiteerden van het daaropvolgende marktherstel.

OS: Wat een meevaller. Heel erg bedankt, Evangelia.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Ollie Smith  is editor van Morningstar UK

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten