Waterschaarste als thema voor de beleggingsportefeuille

VIDEO - De schaarste aan water en de risico's omtrent beschikbaarheid van water in grote delen van de wereld kan een beleggingsthema zijn. Sustainalytics heeft een nieuwe tool ontwikkeld waarmee beleggers de water-risico's in de beleggingsportefeuille kunnen beoordelen.

20 mei, 2022 | 11:57
Facebook Twitter LinkedIn

 

 

Beleggen volgens de principes van Environment (milieu), Social (sociaal beleid) en Governance (goed ondernemingsbestuur), ofwel ESG, kan in brede zin, maar ook aan de hand van specifieke thema's. Klimaatverandering is zo'n thema en daarbinnen is water weer een deelthema. Een heel belangrijk thema, want toenemende schaarste en grotere risico's omtrent de beschikbaarheid overal ter wereld kunnen miljarden mensen treffen.

Morningstar's data-onderzoeker Sustainalytics heeft een nieuwe tool ontwikkeld om de risico wat betreft water in de beleggingsportefeuille te kunnen beoordelen. Die maakt gebruik van maatstaven voor landen en individuele bedrijven. Morningstar's Ruth Saldanha gaat in gesprek met Sustainalytics' Liam Zerter en hij legt uit hoe die nieuwe tool precies werkt. Bekijk de video.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

 

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten