Diversificatie van je portefeuille: hoe en wanneer?

Diversificatie wordt door beleggers in volatiele tijden als nóg belangrijker gezien, maar met diversifiëren van je portefeuille moet je niet wachten tot moeilijke tijden aanbreken. Bovendien verschuiven correlaties tussen activaklassen met de tijd, dus wat in het verleden werkte, doet dat in de toekomst misschien niet meer.

Sara Silano 19 mei, 2022 | 16:26
Facebook Twitter LinkedIn

Diversification Suitcase

Wanneer aandelenmarkten tegenwind krijgen, zoals nu, zoeken sommige beleggers naar verschillende soorten activa om hun portefeuilles te diversifiëren. Maar het diversifiëren van een beleggingsportefeuille moet de belegger niet pas doen als de aandelenmarkten dalen. Want op korte termijn werkt diversificatie van de portefeuille misschien niet altijd zoals beleggers hopen of verwachten.

"Een van de harde feiten over portefeuillediversificatie is dat het in bepaalde perioden misschien wel maar misschien ook niet vruchten afwerpt", zegt Amy Arnott, portefeuillestrateeg van Morningstar. Tijdens perioden van marktstress dalen veel activaklassen namelijk allemaal tegelijk. dus ook in een gediversifieerde portefeuille gaan dan waarschijnlijk de meeste segmenten in meer of mindere mate omlaag, ondanks hun onderlinge verschillen. Toch zien professionele beleggers diversificatie als een voorzichtige langetermijnstrategie, vanuit het idee, als de ene categorie omlaag gaat, gaat er altijd wel een andere omhoog. Niet allemaal tegelijk hetzelfde. Maar dat kan dus wel", waarschuwt Arnott.

Door hun beleggingen te diversifiëren over verschillende activaklassen, verminderen beleggers de blootstelling aan de systeemrisico's van een bepaalde activaklasse. Dus als een marktcrash de koersen van alle aandelen in een portefeuille doet kelderen, is het mogelijk dat andere, niet-gecorreleerde activa niet tegelijkertijd waarde verliezen. Dat zorgt voor extra stabiliteit.

 

Lastige tijd voor diversificatie

Diversificatie wordt vaak de enige free lunch bij beleggen genoemd, maar het kan lastig zijn om te implementeren. Het Morningstar Diversification Landscape Report 2022 laat zien dat het diversifiëren van een portefeuille steeds moeilijker wordt.

"We zagen in 2021 dat de correlaties voor veel belangrijke activaklassen zijn afgenomen, gemeten ten opzichte van Amerikaanse aandelen", legt Arnott uit. "Maar tegelijkertijd kende het het grootste deel van het jaar een zeer optimistische marktomgeving. Aandelen zijn dit jaar met ongeveer 26% gestegen. Daarom heeft diversificatie naar obligaties het rendement in 2021 niet verbeterd. Het toevoegen van andere activaklassen waar beleggers diversificatiewaarde in zien, zoals internationale aandelen en goud, verbeterde de prestaties ook niet.”

Terugkijkend op de periode van 2011 tot 2020, waren obligaties eigenlijk veel betere diversificatiemiddelen. "Het toevoegen van obligaties aan een portefeuille met uitsluitend aandelen zou weliswaar uw rendement hebben verlaagd, maar ook het risico aanzienlijk hebben verminderd", zegt Arnott. “Dus over het algemeen kreeg je betere voor risico gecorrigeerde rendementen."

En dat was ook specifiek het geval in 2020, vooral tijdens de marktcorrectie in februari en maart. Interessant is het meest generieke type gediversifieerde portefeuille, vaak de 60-40 ortefeuille genoemd met een mix van large-capaandelen en investment-grade obligaties. "Dat type heeft het in die 10 jaar eigenlijk heel goed gedaan. Dus het toevoegen van veel gespecialiseerde activaklassen, zoals internationale aandelen, grondstoffen of goud, verbeterde de resultaten niet noodzakelijkerwijs méér een simpele mix van aandelen en obligaties”, aldus Arnott.

 

Correlatie verschuift in de tijd

Het landschap verandert nu omdat de inflatie stijgt en het monetaire beleid op verkrapping aanstuurt. De Russische invasie van Oekraïne en toenemende geopolitieke risico's maken de zaken nog ingewikkelder. Beleggers die gediversifieerde portefeuilles willen opbouwen, moeten zich bewust zijn van het risico op verschuivende correlaties in de loop van de tijd.

Correlatie-coëfficiënten zijn indicatoren van de sterkte van de lineaire relatie tussen twee verschillende effecten of activaklassen, x en y. Een lineaire correlatie coëfficiënt die groter is dan nul duidt op een positieve relatie. Een waarde die kleiner is dan nul, betekent een negatieve relatie. Ten slotte geeft een waarde van nul aan dat er geen verband is tussen de twee variabelen x en y.

Het probleem is dat correlatiecoëfficiënten in de loop van de tijd verschuiven, dus wat in het verleden werkte, zal in de toekomst niet noodzakelijkerwijs ook werken. Bovendien kan het toevoegen van activaklassen om de volatiliteit te verminderen ook het rendement naar beneden halen, soms over perioden van meerdere jaren. Bovendien stijgen de correlaties tussen activaklassen vaak tijdens perioden van marktcrisis - precies wanneer u diversificatie het hardst nodig heeft.

Kijkend naar zowel de korte als de lange termijn, blijkt uit onderzoek van Morningstar dat vastrentende effecten - waaronder cash, kortlopende en langlopende obligaties, met name obligaties van hogere kwaliteit - de beste diversificatiemogelijkheden waren. Goud deed het eigenlijk relatief goed als portefeuillediversificator. Andere grondstoffen waren in het verleden redelijk goede diversificatie-instrumenten, maar de afgelopen jaren is hun correlatie juist gestegen.

 

Wat te kopen naast aandelen en obligaties?

Beleggers kijken ook naar diversificatie in alternatieve strategieën om drawdowns te verminderen, en zijn op zoek naar een breder scala aan risicofactoren of activaklassen om meer portefeuillestabiliteit te bereiken. "In acht van de afgelopen tien kalenderjaren presteerden alle zeven alternatieve Morningstar-categorieën slechter dan de Morningstar US Market Index, vaak met aanzienlijke marges", zegt Emory Zink, associate director van Morningstar. “Tijdens intense verkoopgolvwen in de markt, zoals in januari, verloren alle zeven alternatieve categorieën echter minder dan de Morningstar US Market Index, en in sommige gevallen leverden ze zelfs positieve rendementen op. Over het algemeen hebben de meeste alternatieve strategieën aanzienlijk minder neerwaarts risico laten zien dan brede benchmarks voor de aandelenmarkt.

Onderzoek van Morningstar suggereert dat de meeste alternatieve categorieën over langere perioden nauwe correlaties vertonen met aandelen, maar aantoonbaar zeer lage niveaus van aandelen beta. Dit betekent dat het rendement van deze alternatieve categorieën niet primair wordt bepaald door bewegingen op de aandelenmarkt. "Vanuit het perspectief van portefeuilleconstructie moeten beleggers echter onthouden dat de impact van de lage aandelen beta een sterker effect heeft op de portefeuilleprestaties dan de impact van correlatie", zegt Zink.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten